Forsiden - sidst redigeret d. 18/1 - 2022
hoved
flagsejl
Forsiden

About us
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Kære fredsven

Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år.

Vi har besluttet at udskyde den planlagte 10 års jubilæumsfestlighed 5. februar til søndag den 23. april pga. af Corona restriktioner.

Vi afholder dog vores årsmøde søndag 6. februar kl. 13.00 – 16.00 online via zoom.

Du får afgang til mødet via dette link.

Fredelig hilsen og velkommen til årsmødet
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen

Sidens top.


Anna Sundström fra Oluf Palmecentret i Stockholm indleder mødet med et oplæg om ”Fælles Sikkerhed”
- om Oluf Palme kommissionens 40-års jubilæum, principperne og deres aktualitet i verden i dag

Sidens top.

Fælles sikkerhed er et sikkerhedspolitisk princip, der blev lanceret i 1982 af Den Uafhængige Kommission for Nedrustnings- og Sikkerhedsspørgsmål, ledet af Olof Palme.  

Ifølge kommissionen kan sikkerhed ikke opnås ved ensidige nationale forsvarsbestræbelser eller i konfrontation med en modpart, men kun i samarbejde med denne.

Læs mere på kalendersiden
Sidens top.

 

Forsiden Kontakt - Oversigt

Arbejdsplan 2021

 Nærværende arbejdsplan er vedtaget på årsmødet lørdag den 27. februar og ajourført på konstituerende bestyrelsesmøde onsdag 17. marts.

Sidens top.

 

Organisationsudvikling

Bestyrelsen og forretningsudvalget skal indarbejde vedtægtsændring fra årsmødet 2021 og opdatere medlemskredsen, intensivere det økonomiske ansøgningsarbejde i forlængelse af udarbejdet budget og udvikle er strategi for kommunikation, der rækker ud over egne rækker.

Sidens top.

 

Politikudvikling

Bestyrelsen og forretningsudvalget skal fortsat fungere som et skyggefredsministerium og ”fredslobbyister”, der debatterer sikkerhedspolitiske brændpunkter og overvejer tiltag i fredsdebatten og formulerer og offentliggør alternativer til den førte krigspolitik.
Sådan som bestyrelsen er sammensat vil der være særligt fokus på ”fredskultur og fjendebilleder”, lige som temaet kvinder, fred og sikkerhed og en feministisk vinkel på fredsarbejdet vil blive styrket.
I det fortsatte arbejde med at udvikle en selvstændig dansk, nordisk, bæredygtig freds- og sikkerhedspolitik vil der i år være intensiveret fokus på:

• Samarbejdet om at sætte et statsligt fredsministerium på dagsordenen i form af
opfølgning på de 2 møder om sagen, 31. januar og 21. februar, med nordiske deltagere.

• Samarbejdet med miljø- og klimabevægelsen i forlængelse af vores samarbejde med miljøorganisationen, NOAH, og klimabevægelsen 350 om foredrag om ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” og i tættere dialog med Folketingets 2030 udvalg om FN’s verdensmål nr. 16 om fred.

• Samarbejdet med ”Forbyd Atomvåben” initiativet fra 202O, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er aktive deltagere i ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark”

• Samarbejde imod autonome dræberrobotter, hvor fredsministerium melder sig ind i den internationale ”campaigne to stop killer robots”.

Sidens top.

 

Udvikling af undervisnings- og foredragsvirksomhed

• Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, høj- og efterskoler.
I forlængelse af erfaringer med udvikling og afholdelse af online foredrag om ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” i 2020 skal vi udvikle et tilbud om foredrag.

• Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser.
I forlængelse af erfaringer med fredsundervisning på Herningvej skole i forbindelse med Fredsby Aalborgs markering af FN’s fredsdag 2020 skal vi i samarbejde med dem og f.eks. RIKO, FN-forbundet, Red barnet og Røde Kors, der tidligere har arbejdet med ”fredsundervisning” i folkeskolerne, om et eller flere undervisningstilbud.

Sidens top.

 

 


          

Udadvendte aktiviteter

• Offentligt webinar om udviklings- og sikkerhedspolitik.
For at sige velkommen til minister Flemming Møller Mortensen afholder vi webinar om dansk udviklings- og sikkerhedspolitik med ham, Christian Friis Bach, Christian Juhl og Knud Vilby.
• Online deltagelse i Folkemødet på Bornholm 17. -19. juni.
Da Folkemødet i år indskrænker mulighed for fysisk kontakt mellem arrangører og publikum, deltager vi ikke fysisk i folkemødet og afholder ikke fredshøjskole på Store Lærkegård. Vi kontakter relevante organisationer for at udvikle et eller flere arrangementer, der kan formidles via Folkemødets livestreamings platform. Det kunne være et arrangement om den øgede trussel om atomkrig og dansk tilslutning til FN’s forbudstraktat i samarbejde med Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark.

Sidens top.

 

Intensivering af det nordiske samarbejde

• Afholdelse af konference i Landstingssalen lørdag 18. september.
I forbindelse med FN´s Fredsdag skal vi videreudvikle og arrangere den fra 2020 udskudte konference på Christiansborg om ”ny nordisk sikkerhedspolitik” i samarbejde med andre nordiske fredsorganisationer.
• Udvikling af et Nordisk Fredsråd (Nordic Peace Council).
Som led i det nordiske fredssamarbejdes vision om ”fred i det nordlige Europa”, har vi påtaget os at udvikle og etablere et fælles nordisk fredsråd med det formål at styrke det nordiske samarbejde og fungere som samarbejdspartner til Nordisk Råd, Nordisk ministerråd, Østersørådet og Arktisk Råd
• Seminar i Norge om ”Visioner om fred, venner – ikke fjender” 12.-14. november.
Vi skal deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af det fælles nordiske seminar, der er en opfølgning på Oslo-seminaret i februar 2020 og har russiske deltagere i planlægnings-gruppen.     

Arbejdsplan som pdf-fil

Sidens top.

 

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup:

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg; Forbud mod Atomvåben; medlem af Rådet i RIKO, og medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af F-35-flyene, men også med fjendebilleder og NATO's faktiske oprustning, ("Hvem truer Hvem ?"), dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers. der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur, frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March, som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

 

Arkiv:

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Forsiden

Kalender for 2022

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra 2022

Om os

Oversigt

Støt os

 

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidens top.

 

 

 

 

 

 

 

Sidens top.

 

 

 

skilt4