Forsiden - sidst redigeret d. 5/3 - 2021
hoved
flagsejl
fredsministerium
menu
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

Rådet for international konfliktløsninginvitere til Workshop omkring Etiopiens konfliktfyldte klima

D. 13/4 kl. 15-17
og d. 20/4 kl. 17:30 - 19:30

via zoom.

læs mere i pdf-fil her.


ICAN is celebrating the #nuclearban treaty’s entry into force with “Studio 22.21

Entry into Force Day!” When? 22 january 2021 21:00 CET Make sure you don’t miss it.
Se mere på vores kalenderside.

Stort flertal støtter afskaffelse af atomvåben

Populations in 6 NATO states overwhelmingly support the TPNW - ICAN - icanw.org

Link til den gode nyhed.

 

Forsiden Kontakt - Oversigt

Arbejdsplan 2021

 Nærværende arbejdsplan er vedtaget på årsmødet lørdag den 27. februar og ajourført på konstituerende bestyrelsesmøde onsdag 17. marts.

Organisationsudvikling

Bestyrelsen og forretningsudvalget skal indarbejde vedtægtsændring fra årsmødet 2021 og opdatere medlemskredsen, intensivere det økonomiske ansøgningsarbejde i forlængelse af udarbejdet budget og udvikle er strategi for kommunikation, der rækker ud over egne rækker.

Politikudvikling

Bestyrelsen og forretningsudvalget skal fortsat fungere som et skyggefredsministerium og ”fredslobbyister”, der debatterer sikkerhedspolitiske brændpunkter og overvejer tiltag i fredsdebatten og formulerer og offentliggør alternativer til den førte krigspolitik.
Sådan som bestyrelsen er sammensat vil der være særligt fokus på ”fredskultur og fjendebilleder”, lige som temaet kvinder, fred og sikkerhed og en feministisk vinkel på fredsarbejdet vil blive styrket.
I det fortsatte arbejde med at udvikle en selvstændig dansk, nordisk, bæredygtig freds- og sikkerhedspolitik vil der i år være intensiveret fokus på:

• Samarbejdet om at sætte et statsligt fredsministerium på dagsordenen i form af
opfølgning på de 2 møder om sagen, 31. januar og 21. februar, med nordiske deltagere.

• Samarbejdet med miljø- og klimabevægelsen i forlængelse af vores samarbejde med miljøorganisationen, NOAH, og klimabevægelsen 350 om foredrag om ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” og i tættere dialog med Folketingets 2030 udvalg om FN’s verdensmål nr. 16 om fred.

• Samarbejdet med ”Forbyd Atomvåben” initiativet fra 202O, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er aktive deltagere i ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark”

• Samarbejde imod autonome dræberrobotter, hvor fredsministerium melder sig ind i den internationale ”campaigne to stop killer robots”.

 

Udvikling af undervisnings- og foredragsvirksomhed

• Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, høj- og efterskoler.
I forlængelse af erfaringer med udvikling og afholdelse af online foredrag om ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” i 2020 skal vi udvikle et tilbud om foredrag.

• Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser.
I forlængelse af erfaringer med fredsundervisning på Herningvej skole i forbindelse med Fredsby Aalborgs markering af FN’s fredsdag 2020 skal vi i samarbejde med dem og f.eks. RIKO, FN-forbundet, Red barnet og Røde Kors, der tidligere har arbejdet med ”fredsundervisning” i folkeskolerne, om et eller flere undervisningstilbud.

 

 

 


          

Udadvendte aktiviteter

• Offentligt webinar om udviklings- og sikkerhedspolitik.
For at sige velkommen til minister Flemming Møller Mortensen afholder vi webinar om dansk udviklings- og sikkerhedspolitik med ham, Christian Friis Bach, Christian Juhl og Knud Vilby.
• Online deltagelse i Folkemødet på Bornholm 17. -19. juni.
Da Folkemødet i år indskrænker mulighed for fysisk kontakt mellem arrangører og publikum, deltager vi ikke fysisk i folkemødet og afholder ikke fredshøjskole på Store Lærkegård. Vi kontakter relevante organisationer for at udvikle et eller flere arrangementer, der kan formidles via Folkemødets livestreamings platform. Det kunne være et arrangement om den øgede trussel om atomkrig og dansk tilslutning til FN’s forbudstraktat i samarbejde med Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark.

Intensivering af det nordiske samarbejde

• Afholdelse af konference i Landstingssalen lørdag 18. september.
I forbindelse med FN´s Fredsdag skal vi videreudvikle og arrangere den fra 2020 udskudte konference på Christiansborg om ”ny nordisk sikkerhedspolitik” i samarbejde med andre nordiske fredsorganisationer.
• Udvikling af et Nordisk Fredsråd (Nordic Peace Council).
Som led i det nordiske fredssamarbejdes vision om ”fred i det nordlige Europa”, har vi påtaget os at udvikle og etablere et fælles nordisk fredsråd med det formål at styrke det nordiske samarbejde og fungere som samarbejdspartner til Nordisk Råd, Nordisk ministerråd, Østersørådet og Arktisk Råd
• Seminar i Norge om ”Visioner om fred, venner – ikke fjender” 12.-14. november.
Vi skal deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af det fælles nordiske seminar, der er en opfølgning på Oslo-seminaret i februar 2020 og har russiske deltagere i planlægnings-gruppen.     

Arbejdsplan som pdf-fil

Sidens top.

 

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

 

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>>2020 - Nyheder

>> 2020 - Kalender

>> 2019 - Nyheder

>> 2019 - Kalender

>> 2018 - Nyheder

>> 2018 - kalender

>> 2017 - Kalender

>> 2016 - Kalender

>> 2015- Kalender

>> 2014 - Kalender

>> 2013 - Kalender

>> 2012 - Kalender

Forsiden

Kalender

2021 - Kalender

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2021

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4