Forsiden - sidst redigeret d. 21/3 - 2020
hoved
flagsejl
fredsministerium
menu
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

Påskemarchen er flyttet grundet Corona virusen.

Koordinationsgruppen lader sig dog ikke slå ud! Vi har besluttet at organisere en klimamarch i oktober måned, nærmere bestemt d. 16 - 18. oktober, de sidste 3 dage af efterårsferien. Ruten er som påskemarchen: fra Holbæk til København.

Andre aktiviteter er også påvirket af Corona virusen.,
men der vil komme opdateringer på kalendersiden, så du kan se hvordan vore planer udvikler sig.

Kære svenske fredsvenner. Fra Fredsministerium i Danmark vil vi gerne udtale vores støtte til jeres modstand mod militærøvelsen Aurora 2020. - Klik her

Borgerforslag - skriv under og del.

Annulering af ordre på 27 nye kampfly

ID: FT-04707
Folketinget opfordres til at annullere Danmarkshistoriens største våbenhandel med ordren på 27 F-35 kampfly til en anslået samlet pris på mere end 56 mia. kr. i flyenes levetid. Det første fly skal efter planen ankomme næste år. link til siden

Se artikkel i Jyske Vestkysten v. Rikke Baltzer Knudsen rbk@jv.dk

Fredsministerium frygter at danske operationer i Mellemøsten bliver mere krigeriske end stabiliserende. - klik her

Danmark på krigskurs mod Iran - læserbrev v/Helge Ratzer, sekretær i fredsministerium.

 

Forsiden Kontakt - Oversigt

Påskemarchen er aflyst midlertidigt grundet Corona virusen.

Koordinationsgruppen lader sig dog ikke slå ud! Vi har besluttet at organisere en klimamarch i oktober måned, nærmere bestemt d. 16 - 18. oktober, de sidste 3 dage af efterårsferien. Ruten er som påskemarchen: fra Holbæk til København.

 

Corona:

Det er ikke muligt at sætte tider på alle kommende aktiviteter, men orienter dig på vores kalenderside for 2020.

Klik her.

 

Årsmøde fredsministerium

Ubuntu Huset Købmargergade 43, 1150 København.


A: Vedtagne Vedtægter 2020
B: Vedtaget Arbejdsplan 2020
C: Vedtaget Buget 2020
D: Referat fra årsmødet 2020

 

 

 

Welcome to ICAN!

We are happy to let you know that your request for partnership in the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) has been approved by ICAN International Steering Group. ICAN is a campaign in constant growth, and is currently counting over 532 partner organisations in more than 100 countries around the world...

https://www.icanw.org

Se fil

 

Sidens top.

Klip fra arbejdsplanen:
for 2020:

Nedenstående bliver til noget på en eller anden måde, men Coronavirusen påvirker selvfølgelig datoer mm.

 

Atomvåbenkampagne

i anledning af 75 årsdagen for atombomben i Hiroshima Udvikle og gennemføre en kampagne til fordel for dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben i tidsrummet 1.april til 1. oktober. Et borgerforslag til folketingsbeslutning danner kernen i en bred informationskampagne, der opfordrer til at underskrive. Kampagnen søger at koordinere landsdækkende manifestationer på
Hiroshimadagen 6. august og FNs International Day for total elimination of Nuclear Weapons 26. september. Kampagnen koordineres med tilsvarende initiativer i de andre nordiske lande.

NB - Tidsplanen er ændret grundet Ccorona-krisen.

 

Bornholm 11.-14. juni

Temaet er klimaet og freden – Atomvåben Arrangere intern fredshøjskole blandt beboerne på Store Lærkegård 6.-15. juni Arrangere møde i Civiltinget, 4 pop-up-events med optog og møde i 350 klimabevægelsens telt med overskriften ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne”, måske etablering af en debattørgruppe der kan deltage i andres arrangementer.

 

Folkemødet 2020 aflyses

Folkemødet 2020 aflyses. Det melder Foreningen Folkemødet. Formand for Foreningen Folkemødet, Jann Sjursen, udtaler:

“Vi må desværre meddele, at Folkemødet 2020 aflyses pga. corona-krisen og de mange afledte konsekvenser.“

Samtidig understreger Jann Sjursen at beslutningen kommer af hensyn til, og i respekt for det store arbejde, der udføres i hele Danmark forud for et Folkemøde og tilføjer:

“Foreningen Folkemødet er dybt berørt af de konsekvenser beslutningen får, for både arrangører, leverandører og forventede deltagere på Folkemødet og mange, mange flere - og ikke mindst for de konsekvenser, beslutningen får for Bornholm."

Foreningen Folkemødet ser frem til igen at kunne afholde et Folkemøde i 2021.
“Vi ses igen til Folkemøde i Allinge den 17.-20. juni 2021 – velvidende at det vil kræve, at vi – sammen med gode kræfter - i den kommende tid finder løsninger på de konsekvenser, aflysningen får for Foreningen Folkemødets økonomi. Det er ingen tvivl om at vi er afhængige af fortsat støtte fra vores gæster, arrangører og partnere.“

Yderligere information
For dig der har bestilt plads på Folkecampen, dig der skulle have haft et eventsted på Folkemødet eller en tid i et af teltene, og alle andre:
De kommende uger arbejder Folkemødesekretariatet på at skabe overblik over de økonomiske konsekvenser og rækker herefter ud til alle arrangører, samarbejdspartnere, gæster mv. Du hører fra os når vi ved nærmere.

FN ́s Fredsdag 21. september

Temaet er fredsministerier i NordenUdvikle og arrangere en fælles nordisk konference på Christiansborg i København for at sætte oprettelse af fredsministerier i statsligt regi i de nordiske lande på den politiske dagsorden. Konferencen arrangeres i samarbejde med andre nordiske fredsorganisationer, der også sætter etablering af fredsdepartementer på den politiske dagsorden i deres lande.

tegning: ~(gail)~

Sidens top.

 

 

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

 

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>> 2019 - Læserbreve mm

>> 2019 - Kalender - vore aktiviteter

>> 2018 - læserbrve mm

>> 2018 - Kalender for vore aktiiviteter

>> 2017 - Kalender

>> 2016 - Kalender

>> 2015- Kalender

>> 2014 - Kalender

>> 2013 - Kalender

>> 2012 - Kalender

Forsiden

Kalender

2020 - Kalender

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2020

2019

2018

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4