Nyhedsstien - sidst redigeret d. 31/3 - 2021
hoved
fredsministerium
menu
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

Rådet for international konfliktløsninginvitere til Workshop omkring Etiopiens konfliktfyldte klima

D. 13/4 kl. 15-17
og d. 20/4 kl. 17:30 - 19:30

via zoom.

læs mere i pdf-fil her.


ICAN is celebrating the #nuclearban treaty’s entry into force with “Studio 22.21

Entry into Force Day!” When? 22 january 2021 21:00 CET Make sure you don’t miss it.
Se mere på vores kalenderside.

Stort flertal støtter afskaffelse af atomvåben

Populations in 6 NATO states overwhelmingly support the TPNW - ICAN - icanw.org

Link til den gode nyhed.

 

Nyheder 2021 Kontakt - Oversigt

Nyheder for 2021

Se nyhedsbreve på kalendersiden for 2021

udtalelser og læserbreve for 2021 vil komme her

Nyheder for 2020 finder du her.

 

Thorsager 21. marts 2021

Kære Jeppe Kofoed

I disse tider, hvor mange eksperter mener at risikoen for en atomar katastrofe er på sit højeste siden Den Kolde Krig, har Storbritannien besluttet at forøge sit arsenal af atomvåben. I lighed med FN’s generalsekretær er Fredsministerium meget bekymret over Storbritanniens signal til verden.
I henhold til det af folketinget vedtagne forslag nr. V 60 som afsluttede Forespørgselsdebat F 34 den 22. januar 2021 om tilslutning til FN-traktaten om forbud mod atomvåben (TPNW), støtter Folketinget ”det ultimative mål om en verden uden atomvåben i fuld overensstemmelse med ikkespredningstraktaten (NPT) og med Danmarks forpligtelser i NATO.”
Derfor bør den danske regering snarest, og gerne allerede på udenrigsministermødet mandag 23. marts, påpege overfor Storbritannien, som er vores tætte allieret i NATO, at beslutningen om atomoprustning er i strid med forpligtelserne i NPT traktatens artikel 6, som lyder: Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.
Med en sådan henvendelse vil regeringen leve op til ordlyden i folketingsvedtagelse V 60:
Folketinget finder, at NPT fortsat udgør hjørnestenen i global nuklear nedrustning og ikke-spredningsbestræbelser vedbliver at være den eneste troværdige vej mod nuklear nedrustning. Folketinget opfordrer regeringen til under den kommende gennemgangskonference for NPT at arbejde for at bevare og styrke dette regime.


Med fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: +45 2333 4460

Som pdf-fil

 

Thorsager 21. marts 2021

Til de forsvars- og udenrigspolitiske ordførere for Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vedrørende den britiske regerings beslutning om at øge Storbritanniens atomslagstyrke.

Kære Anette Lind, Anne Bertelsen, Bruno Jerup, Jan Johansen, Karsten Hønge, Martin Lidegaard og Søren Søndergård
I Fredsministerium er vi dybt bekymrede for konsekvenserne af den britiske regerings beslutning om at øge Storbritanniens atomslagstyrke ganske betydeligt.

Vi frygter at en sådan oprustning vil bidrage til en ny atomoprustningsspiral, og øge faren for en ødelæggende atomkrig. Som det aktuelt kan ses blandt andet i TV-dokumentaren ”Henning og Dødsmisilet” på DR2 kan en katastrofe udløses ved en fejl, selv om ingen ønsker det.
Det er en frygt, vi ikke er alene om.

Talsmanden for FN’s generalsekretær udtaler sig den 17. marts, således i vores oversættelse:

Vi udtrykker vores bekymring over Storbritanniens beslutning om at øge dets atomvåbenarsenal, hvilket er i strid med dets forpligtelser i henhold til artikel VI i NPT. Beslutningen kan have en skadelig indvirkning på den globale stabilitet og på bestræbelser om at forfølge en verden fri for atomvåben. På et tidspunkt, hvor risikoen for atomkrig er større, end den har været siden den kolde krig, er nedrustning og våbenkontrol den bedste måde at styrke stabiliteten og reducere faren for atomkrig.

Det britiske Labour-parti har på også udtrykt deres bekymring, og Arbejderpartiet i Norge opfordrer den norske regering til at lægge pres på briterne for at omgøre beslutningen om atomar oprustning.

Vi har netop sendt den medsendte opfordring til udenrigsminister, Jeppe Kofoed, om at tage sagen op med den britiske regering. Vi håber at I vil bakke op vores opfordring og bestræbelsen på at stoppe atomkapløbet og få afskaffet atomvåben.

På forhånd tak og fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: +45 2333 4460

Som pdf-fil

 

Udtalelse fra fredsministerium imod militariseringen af Arktis og Grønland.

På fredsministeriums årsmøde 27. februar hørte vi oplæg fra den grønlandske folketingspolitiker Aaja Chemnitz Larsen om den geopolitiske situation i Grønland.


Grønland er i en hastig udviklingsproces, da klimaforandringerne åbner op for nye sejlruter og økonomisk vækst i det arktiske område og udnyttelse af naturrigdommene i den grønlandske undergrund og havområderne omkring Grønland.


Den stigende økonomiske betydning af de arktiske områder og stormagternes rivalisering om adgangen til naturressourcerne og det generelt øgede konfliktniveau mellem stormagterne har betydet en hurtigt voksende militarisering af det arktiske
område, som ellers i mange år har været et avspændingsområde, hvor problemerne klares ved dialog i Arktisk Råd.

Ønsker Kongeriget Danmark, at være en arktisk stormagt, så er der behov for et langt større engagement i forskning, herunder inddragelse af grønlandske forskere og fælles
projekter mellem vores lande.

En vidensoprustning af udenrigs- og sikkerhedspolitisk karakter er afgørende for at Grønland kan føre en proaktiv og vidensbaseret udenrigspolitik.

Fredsministerium støtter Grønlands krav om større indflydelse på Grønlands egen økonomiske, udenrigs- og sikkerhedspolitiske fremtid og Grønlands ønsker om en
fredelig udvikling i det arktiske område baseret på diplomati og internationale aftaler.

Vi støtter det grønlandske krav: ”Intet om os, uden os!”.
Budskabet er simpelt – ved alle møder og arrangementer, der handler om Grønland, der bør Grønland sidde med.

Link til pdf - fil

Sidens top.

 

Februar - 2021

I demokratier er det ikke generaler, der bestemmer, men politikere.

Fredsministerium vil derfor udtrykke sin opbakning til forsvarsminister Trine Bramsen, som har udtrykt dette så klart.
På de fleste fagområder er det sådan, at de ansatte i kraft af uddannelse og praktisk erfaring ved mere om, hvordan politikken rent praktisk kan realiseres, end de politiske beslutningstagere gør.
Viceværter ved mere om, hvordan betjening af beboerne praktisk kan udføres, end bestyrelsen i boligselskabet. Socialrådgivere ved mere om konsekvenserne af ændringer i kontanthjælpen end politikerne - og obersterne ved mere om at føre tropper i felten, end politikerne gør.
Alligevel er det ikke viceværterne, men den valgte bestyrelse, der skal bestemme serviceniveauet i en boligafdeling - og det er naturligt nok folketinget, der bestemmer socialpolitikken, sikkerhedspolitikken og militærets optræden.
Ellers kommer særinteresser til at dominere over demokratiet.
Når der i en organisation har udviklet sig en uheldig kultur, er det ofte en svær og barsk proces at rette denne kultur. Så er det nødvendigt, at vore demokratisk valgte politikere træder i karakter. Det vil møde modstand fra de dele af en organisation, der må rette ind.
Flere aktuelle skandaler, og erfaringerne fra krigene i Irak og Afghanistan viser, at der bestemt har udviklet sig en uheldig kultur på forsvarsministeriets område, hvor man skjuler uregelmæssigheder og lovbrud, og prøver at tryne whistleblowere, i stedet for at forfølge dem, der bryder reglerne.
Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder på at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi, og med at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik.
Fredsministerium hilser derfor med tilfredshed, at Danmark nu har en modig forsvarsminister, der tør skabe åben debat om Forsvarets rolle. Det er absolut afgørende for et demokrati, at man kan stole på, at militæret gør som politikerne bestemmer.
Fredsministerium mener, at for demokratiets skyld bør forsvarsministeren stå fast, og få gennemført en grundlæggende ændring af den nedbrydende kultur, der findes i dele af Forsvaret.
Fredelig hilsen
Hasse Schneidermann

Link til pdf-fil

 

Populations in 6 NATO states overwhelmingly support the TPNW - ICAN - icanw.org

Poll respondents in Belgium, Denmark, Iceland, Italy, the Netherlands and Spain support their government joining the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, new polls show.

Link til ICAN om undersøgelsen

Populations in 6 NATO states overwhelmingly support the TPNW

YouGov polls conducted in late 2020 in six NATO countries - Belgium, Denmark, Iceland, Italy, the Netherlands and Spain - show very high levels of public support for their countries to join the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

Percentage of respondents who answered “yes” to the question: “Do you think your country should join the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons?”

On the contrary, support for the current government’s position - to not join the treaty - was in the single digits in most countries. Notably, those polled still overwhelmingly supported joining the TPNW even if their country would be the first NATO country to do so and they would face U.S. pressure not to. In Belgium, Italy and the Netherlands, the polls also found popular support for removing U.S. nuclear weapons from their territory.

These polls show how out of touch NATO policy on nuclear weapons is with the democratic support for the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Now that the treaty has entered into force, global support for the TPNW, including within NATO will only continue to grow.

ICAN commissioned YouGov to carry out the polls, which surveyed about 1000 people in each country. More information about the polls and methodology are available in this briefing paper.

 

Sidens top.

 

 

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

 

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>>2020 - Nyheder

>> 2020 - Kalender

>> 2019 - Nyheder

>> 2019 - Kalender

>> 2018 - Nyheder

>> 2018 - kalender

>> 2017 - Kalender

>> 2016 - Kalender

>> 2015- Kalender

>> 2014 - Kalender

>> 2013 - Kalender

>> 2012 - Kalender

Forsiden

Kalender

2021 - Kalender

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2021

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4