Nyhedsstien - sidst redigeret d. 31/3 - 2021
hoved
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Nyheder 2021 Kontakt - Oversigt

Nyheder for 2021

Se nyhedsbreve på kalendersiden for 2021

udtalelser og læserbreve for 2021 vil komme her

Nyheder for 2020 finder du her.

 

Udtalelse om Afghanistan fra Fredsministeriums fællesmøde
d. 18.9.21.

Lær af Afghanistan! 

Efter 20 års mislykket krigsindsats i Afghanistan er det vigtigt at lære af erfaringerne, så vi ikke begår de samme fejl igen.   

Den vigtigste lære er, at krig hverken skaber demokrati, menneskerettigheder, velfærd eller sikkerhed.
Tværtimod. Krig skaber død, ødelæggelse, ulykke, håbløshed og terror.

Problemet er derfor ikke, at vi trækker os ud af Afghanistan. Problemet er, at vi valgte at gå ind med militære midler. 

Når Philip Khokhar, Anders Fogh og andre fortalere for fortsat krig fortæller, at fejlen var,

at vi trak os for tidligt ud, så ser de bort fra, at Afghanistankrigen har været en katastrofe for afghanerne såvel som for de udsendte soldater.  

44 danske soldater kom hjem i kister. Hver 5. udsendte soldat har fysiske eller psykiske men.
I krigen er der dræbt over 100.000 afghanere og millioner af afghanere er drevet på flugt under den NATO-ledede invasion.  

Det har ikke fyldt ret meget i den danske presse, der ikke kan eller vil forstå, hvor frygtelig krig er for dem, det går ud over. 

Afghanistan har været præget af borgerkrig siden slutningen af 70’erne.
Krigsherrer har kæmpet om magt, penge og opium. Det har været frygteligt for afghanerne, og ingen har beskyttet dem. De levede i konstant fare for død, lemlæstelse og ødelæggelse. Det var derfor Taleban oprindeligt kom til magten, og det er derfor Taleban nu hurtigt og næsten uden modstand har overtaget magten i Afghanistan.
Taleban var både undertrykkelse, sharia-lovgivning og religiøs fundamentalisme, men samtidig fred, tryghed og lov og orden. Det har vesten aldrig forstået
På samme måde var NATO’s invasion både et håb om befrielse fra undertrykkelse, sharia-lovgivning og religiøs fundamentalisme, men også en tilbagevenden til krig, lovløshed og korruption, fordi NATO gav magten til de gamle krigsherrer og narkobaroner.
I tiden efter invasionen var der forhåbninger blandt afghanerne om en bedre fremtid. De blev ikke indfriet. Nu ønsker mange afghanere bare at få fred, også selv om det skal være hos Taleban. 

Vi kan godt forstå, at de afghanere, der har bedre muligheder, flygter, for Taleban er undertrykkelse, men alternativet, fortsat krig, er værre for de afghanerne, der er nødt til at blive i Afghanistan. 

Vi skal hjælpe afghanerne via dialog og humanitær indsats. Militære midler virker ikke. 

Læren af Afghanistan er, at hvis vi vil yde en nyttig indsats i konflikter, må vi holde op med at sende bombefly og soldater og i stedet genopbygge vores diplomati og udvikle den humanitære indsats.
Krig skaber hverken demokrati, menneskerettigheder, velfærd eller sikkerhed.
Tværtimod. Krig skaber død, ødelæggelse, ulykke, håbløshed og terror.

Sidens top.

 

Til de forsvars- og udenrigspolitiske ordførere på Christiansborg. Thorsager 27.august 2021

Vi hilser det velkomment at man vil undersøge, hvad regeringen og ministrene vidste om situationen i Afghanistan i forbindelse med tilbagetrækningen og evakueringen - og også hvornår de vidste det.

Men det er næppe nok.
Heldigvis lyver ministre sjældent for Folketinget - og befolkningen

Det forekommer os imidlertid, at der er opstået en uheldig kultur, et system i embedsværket, der sikrer, at ministre og topledere ikke får de ubehagelige oplysninger, som man mener det vil være ubelejligt at skulle videregive til Folketinget - og befolkningen.

Da dansk militær i Afghanistan udleverede fanger til tortur hos amerikanerne, vidste man, at amerikanerne ikke mente at fangne talebankrigere var omfattet af genevekonventionen og derfor ikke var krigsfanger. Amerikanerne havde til lejligheden opfundet begrebet ”illegale kombattanter”.

Det var der åbenbart bare ingen, der havde informeret Anders Fogh om, så han vidste rent faktisk ikke, at det var et problem at danske soldater udleverede fanger til amerikanerne.

Da de danske soldater medvirkede til tilfangetagelse og overgreb mod civile irakere havde forsvarsledelsen og ministrene intet hørt herom, og de vidste meget belejligt ikke, at der rutinemæssigt var optaget videodokumentation.

Da der opstod uregelmæssigheder og returkommission i forbindelse med forsvarets indkøb, blev det heller ikke indberettet til ledelsen gennem embedsværket. Der skulle en afsløring udefra via en privat underleverandør til, før skandalen kom offentligt frem.

Måske er det også det, vi er vidne til i den nuværende sag.
En undersøgelse af, hvad regering og ministrene vidste og hvornår må derfor også undersøge, hvorfor ministrene ikke fik de ubelejlige informationer.
Vi mener at Folketinget må forholde sig til, om denne praksis skal ændres.


Med fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: +45 2333 4460

Læs som pdf

 

Thorsager 21. marts 2021

Kære Jeppe Kofoed

I disse tider, hvor mange eksperter mener at risikoen for en atomar katastrofe er på sit højeste siden Den Kolde Krig, har Storbritannien besluttet at forøge sit arsenal af atomvåben. I lighed med FN’s generalsekretær er Fredsministerium meget bekymret over Storbritanniens signal til verden.
I henhold til det af folketinget vedtagne forslag nr. V 60 som afsluttede Forespørgselsdebat F 34 den 22. januar 2021 om tilslutning til FN-traktaten om forbud mod atomvåben (TPNW), støtter Folketinget ”det ultimative mål om en verden uden atomvåben i fuld overensstemmelse med ikkespredningstraktaten (NPT) og med Danmarks forpligtelser i NATO.”
Derfor bør den danske regering snarest, og gerne allerede på udenrigsministermødet mandag 23. marts, påpege overfor Storbritannien, som er vores tætte allieret i NATO, at beslutningen om atomoprustning er i strid med forpligtelserne i NPT traktatens artikel 6, som lyder: Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.
Med en sådan henvendelse vil regeringen leve op til ordlyden i folketingsvedtagelse V 60:
Folketinget finder, at NPT fortsat udgør hjørnestenen i global nuklear nedrustning og ikke-spredningsbestræbelser vedbliver at være den eneste troværdige vej mod nuklear nedrustning. Folketinget opfordrer regeringen til under den kommende gennemgangskonference for NPT at arbejde for at bevare og styrke dette regime.


Med fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: +45 2333 4460

Som pdf-fil

 

 

 

Populations in 6 NATO states overwhelmingly support the TPNW - ICAN - icanw.org

Poll respondents in Belgium, Denmark, Iceland, Italy, the Netherlands and Spain support their government joining the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, new polls show.

Link til ICAN om undersøgelsen

Populations in 6 NATO states overwhelmingly support the TPNW

YouGov polls conducted in late 2020 in six NATO countries - Belgium, Denmark, Iceland, Italy, the Netherlands and Spain - show very high levels of public support for their countries to join the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

Percentage of respondents who answered “yes” to the question: “Do you think your country should join the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons?”

On the contrary, support for the current government’s position - to not join the treaty - was in the single digits in most countries. Notably, those polled still overwhelmingly supported joining the TPNW even if their country would be the first NATO country to do so and they would face U.S. pressure not to. In Belgium, Italy and the Netherlands, the polls also found popular support for removing U.S. nuclear weapons from their territory.

These polls show how out of touch NATO policy on nuclear weapons is with the democratic support for the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Now that the treaty has entered into force, global support for the TPNW, including within NATO will only continue to grow.

ICAN commissioned YouGov to carry out the polls, which surveyed about 1000 people in each country. More information about the polls and methodology are available in this briefing paper.

 

Sidens top.

----------------------------------------------------------------

Thorsager 21. marts 2021

Til de forsvars- og udenrigspolitiske ordførere for Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vedrørende den britiske regerings beslutning om at øge Storbritanniens atomslagstyrke.

Kære Anette Lind, Anne Bertelsen, Bruno Jerup, Jan Johansen, Karsten Hønge, Martin Lidegaard og Søren Søndergård
I Fredsministerium er vi dybt bekymrede for konsekvenserne af den britiske regerings beslutning om at øge Storbritanniens atomslagstyrke ganske betydeligt.

Vi frygter at en sådan oprustning vil bidrage til en ny atomoprustningsspiral, og øge faren for en ødelæggende atomkrig. Som det aktuelt kan ses blandt andet i TV-dokumentaren ”Henning og Dødsmisilet” på DR2 kan en katastrofe udløses ved en fejl, selv om ingen ønsker det.
Det er en frygt, vi ikke er alene om.

Talsmanden for FN’s generalsekretær udtaler sig den 17. marts, således i vores oversættelse:

Vi udtrykker vores bekymring over Storbritanniens beslutning om at øge dets atomvåbenarsenal, hvilket er i strid med dets forpligtelser i henhold til artikel VI i NPT. Beslutningen kan have en skadelig indvirkning på den globale stabilitet og på bestræbelser om at forfølge en verden fri for atomvåben. På et tidspunkt, hvor risikoen for atomkrig er større, end den har været siden den kolde krig, er nedrustning og våbenkontrol den bedste måde at styrke stabiliteten og reducere faren for atomkrig.

Det britiske Labour-parti har på også udtrykt deres bekymring, og Arbejderpartiet i Norge opfordrer den norske regering til at lægge pres på briterne for at omgøre beslutningen om atomar oprustning.

Vi har netop sendt den medsendte opfordring til udenrigsminister, Jeppe Kofoed, om at tage sagen op med den britiske regering. Vi håber at I vil bakke op vores opfordring og bestræbelsen på at stoppe atomkapløbet og få afskaffet atomvåben.

På forhånd tak og fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: +45 2333 4460

Som pdf-fil

 

Udtalelse fra fredsministerium imod militariseringen af Arktis og Grønland.

På fredsministeriums årsmøde 27. februar hørte vi oplæg fra den grønlandske folketingspolitiker Aaja Chemnitz Larsen om den geopolitiske situation i Grønland.


Grønland er i en hastig udviklingsproces, da klimaforandringerne åbner op for nye sejlruter og økonomisk vækst i det arktiske område og udnyttelse af naturrigdommene i den grønlandske undergrund og havområderne omkring Grønland.


Den stigende økonomiske betydning af de arktiske områder og stormagternes rivalisering om adgangen til naturressourcerne og det generelt øgede konfliktniveau mellem stormagterne har betydet en hurtigt voksende militarisering af det arktiske
område, som ellers i mange år har været et avspændingsområde, hvor problemerne klares ved dialog i Arktisk Råd.

Ønsker Kongeriget Danmark, at være en arktisk stormagt, så er der behov for et langt større engagement i forskning, herunder inddragelse af grønlandske forskere og fælles
projekter mellem vores lande.

En vidensoprustning af udenrigs- og sikkerhedspolitisk karakter er afgørende for at Grønland kan føre en proaktiv og vidensbaseret udenrigspolitik.

Fredsministerium støtter Grønlands krav om større indflydelse på Grønlands egen økonomiske, udenrigs- og sikkerhedspolitiske fremtid og Grønlands ønsker om en
fredelig udvikling i det arktiske område baseret på diplomati og internationale aftaler.

Vi støtter det grønlandske krav: ”Intet om os, uden os!”.
Budskabet er simpelt – ved alle møder og arrangementer, der handler om Grønland, der bør Grønland sidde med.

Link til pdf - fil

Sidens top.

 

Februar - 2021

I demokratier er det ikke generaler, der bestemmer, men politikere.

Fredsministerium vil derfor udtrykke sin opbakning til forsvarsminister Trine Bramsen, som har udtrykt dette så klart.
På de fleste fagområder er det sådan, at de ansatte i kraft af uddannelse og praktisk erfaring ved mere om, hvordan politikken rent praktisk kan realiseres, end de politiske beslutningstagere gør.
Viceværter ved mere om, hvordan betjening af beboerne praktisk kan udføres, end bestyrelsen i boligselskabet. Socialrådgivere ved mere om konsekvenserne af ændringer i kontanthjælpen end politikerne - og obersterne ved mere om at føre tropper i felten, end politikerne gør.
Alligevel er det ikke viceværterne, men den valgte bestyrelse, der skal bestemme serviceniveauet i en boligafdeling - og det er naturligt nok folketinget, der bestemmer socialpolitikken, sikkerhedspolitikken og militærets optræden.
Ellers kommer særinteresser til at dominere over demokratiet.
Når der i en organisation har udviklet sig en uheldig kultur, er det ofte en svær og barsk proces at rette denne kultur. Så er det nødvendigt, at vore demokratisk valgte politikere træder i karakter. Det vil møde modstand fra de dele af en organisation, der må rette ind.
Flere aktuelle skandaler, og erfaringerne fra krigene i Irak og Afghanistan viser, at der bestemt har udviklet sig en uheldig kultur på forsvarsministeriets område, hvor man skjuler uregelmæssigheder og lovbrud, og prøver at tryne whistleblowere, i stedet for at forfølge dem, der bryder reglerne.
Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder på at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi, og med at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik.
Fredsministerium hilser derfor med tilfredshed, at Danmark nu har en modig forsvarsminister, der tør skabe åben debat om Forsvarets rolle. Det er absolut afgørende for et demokrati, at man kan stole på, at militæret gør som politikerne bestemmer.
Fredsministerium mener, at for demokratiets skyld bør forsvarsministeren stå fast, og få gennemført en grundlæggende ændring af den nedbrydende kultur, der findes i dele af Forsvaret.
Fredelig hilsen
Hasse Schneidermann

Link til pdf-fil

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4