Om os - sidst redigeret d. 7/3 - 2023
hoved
flagbad
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

 

Om os Kontakt - Oversigt

Om os siden

 

Fredsministerium.dk er en paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister.

Fredsministerium.dk arbejder for oprettelsen af ​​et fredsministerium.

Her finder du vores facebookside.

Vedtægter 2014

Vedtægter 2018

Vedtægter 2020

Vedtægter 2021

Beløb til fredsministerium.dk kan sendes til

Arbejdernes landsbank: Al-Bank 5394 - 0253853.

På Folkemødet på Bornholm plejer vi at bo på:
Lærkegårdsvej 5
3770 Allinge, Danmark

 

Aktiviteter

se kalender for 2023

se arkivsiden

 

amk

Aktivist fra Aldrig Mere Krig maler tanken foran
Antvorskov Kaserne lyserød, den 26.11. 2012

Organisationer vi er medlem af:

Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark
Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann(at)gmail.com
- tlf. 23 33 44 60
Helge Ratzer, helgeratzer(at)hotmail.com
- tlf. 20 47 96 99
Jessie Seehuusen, jessie(at)smorumnet.dk
- tlf. 51 37 34 68
eller
Palle Bendsen, palle(at)noah.dk
- tlf. 30 13 76 95
http://www.atomvaabenforbud.nu

Deltagende grupper:

Aldrig Mere Krig
Tom Vilmer Paamand
5051 0328
tom@aldrigmerekrig.dk
www.aldrigmerekrig.dk

ATSF-fonden
Kontaktperson:
Christen Sørensen
2499 9816
cs020345@gmail.com
https://iraktortursager.dk/
https://www.facebook.com/STFIT15/

Danmark for Fred
Frants Villadsen 6260 2417 / 2824 1717
danmarkforfred@live.dk
www.danmarkforfred.dk

DjursFred
Hasse Schneidernmann
2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com
www.djursfred.dk
https://www.facebook.com/Djursfred/

Esbjerg Fredsbevægelse,
formand Poul Eck Sørensen
6167 8249,
poul@peaceweb.dk
www.peaceweb.dk
https://www.facebook.com/EsbFredDanmark/

Esperantoforeningen
dea@esperanto.dk
www.esperanto.dk

Flygtninge og Fred
Arne Hansen
mob 30420818
post@arnehansen.net
https://flygtningeogfred.dk

Fredsskattefonden
Formand Kai Lemberg.
Sundvænget 9, 2900, Hellerup
3962 0032
info@fredskat.dk
https://da-dk.facebook.com/fredsskat/

FredsVagten Ved Christiansborg
Jessie Seehuusen
5137 3468
jessie@smorumnet.dk
Minna 21515508.
www.fredsvagt.dk
fredsvagt@fredsvagt.dk

Human Rights March
Kvinder i Dialog
Palæstina Israel Danmark

Kontaktperson, Lis Gilager
2684 2778
lisgilager@live.dk
www.humanrightsmarch.dk

Kvinder i Sort
www.kvinderisort.dk
Kvinder i Sort, København
Gerd Gottlieb,
2094 8744 / 4542 4349,
gerd.gottlieb@outlook.dk,
Kvinder i Sort, Skanderborg
Margit Andersson,
2446 3438
margitandersson@hotmail.com
,
Kvinder i Sort, Skive
Solvejg Sieg Sørensen,
2331 5971 / 9759 7160,
sieg.moerch@gmail.com

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Niels Hemmingsens Gade 10, 3. c/o Folkevirke
1153 K.
29109705
wilpfdk@gmail.com
www.kvindefredsliga.dk
Forkvinde, Ida Harsløf
20420995
ida@harslof.dk
Næst- Forkvinde, Solvejg Sieg Sørensen
2331 5971
sieg.moerch@gmail.com

Kvækerne
Drejervej 15, 4. sal, 2400 København NV, Denmark
kvaekerne@gmail.com
www.kvaekerne.dk
Martin Mørch
2940 78 87
sieg.moerch@mail.dk

Militærnægterkontoret
Helge Ratzer
2047 9699
helgeratzer@hotmail.com
Fredsbutikken i Århus på telefon 20 47 96 99.
Mejlgade 107 kælderen, 8000 Aarhus C, Denmark
https://www.facebook.com/Fredsbutikken-356629971046885/
http://www.fred.dk/mnk
fredsbutikken@stofanet.dk

Pink Army
https://pinkarmy.net

SOS Racisme
www.sosmodracisme.dk
Vores kontor er ubemandet og ligger i Union
(tidligere: Verdenskulturcentret)
Nørre Allé 7, 2. sal t.v.
2200 København N
SOS Racisme

Århus mod Krig og Terror
Mejlgade 107, 8000 Aarhus C
Helge Ratzer
2047 9699
helgeratzer@hotmail.com
FaceBook side

Sidens top.

fredsm

Om fredsministerium.dk

Fredsministerium.dk, er et stadigt voksende netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi.
Se: www.gamip.org

Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem et fredsministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år.

Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dets eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger.

Indtil dette sker, er vores ambition at udvikle et ”skyggeministerium”, der kan præsentere befolkning og politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken.

Hvert år På FN’s Internationale Fredsdag den 21. september afholder vi et arrangement lige som det var 4. år i træk vi opstillede et fredstelt og afholdt Fredshøjskole på Folkemøde på Bornholm.

 

Sidens top.

 

Hvordan kan et fredsministerium fremme dansk fredspolitik

Fredsministerium.dk er en paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister.

Fredsministerium.dk arbejder for oprettelsen af et fredsministerium i Danmark som en integreret del af den nationale regering og forsøger på bedste vis, at overbevise offentligheden og medlemmer af det danske Folketing om behovet for et sådant ministerium.

Vi hævder, at en fredsminister kan være hjørnestenen i ændring af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra en krigspolitik til en fredspolitik. Vi forestiller os at en fredsminister, kan sikre at freden indtænkes i alle politikområder. Freden bør have et parlamentarisk ministerium ligesom miljøet har det.

Vi mener, at fredsorganisationer stadig skal protestere, når regeringen vælger at gå i krig, eller beslutter at opruste og bruge milliarder på offensive våben, såsom nye kampfly!

Men mest af alt mener vi, at mens de militære systemer, under den lange periode med dansk krigsførelse, har vundet mange kompetencer, har landet har mistet sin tidligere fredskapacitet, i form af udviklingsarbejde, ikkemilitær konfliktløsning, fredsbevarelse, fredsopbygning, forhandlingsevner, diplomati og mægling.

 

På vores årligt tilbagevendende begivenheder; afholdelse af en mindre ”fredshøjskole” når der er Folkemøde på Bornholm i juni og på vores arrangementer på FNs fredsdag i september samler vi fredforskere -organisationer, -aktivister og kunstnere.

Vi mener nemlig, at fredforskere, fredsorganisationer og fredsaktivister naturligvis bør høres om alle relevante emner, være initiativtagere og et folkeligt udgangspunkt også for parlamentariske fredsinitiativer og -aktiviteter.

I fremtiden håber vi at kunne tiltrække flere organisationer, og blive mere offensiv ved at etablere en “skygge kabinet”, som vil være i stand til at argumentere sagligt om realistiske alternativer til den nuværende krigspolitik.

Vi vil være med til at øge fredsbevægelsen egen fredskapacitet ved at søge endnu tættere samarbejde med fredsforskere og bruge denne kapacitet til at bygge stærke broer mellem bevægelsen, befolkningen og politikerne.

Hasse Schneidermann, formand, Fredsministerium.dk

Sidens top.

 

Privatlivspolitik for foreningen fredsministerium.

CVR: 34742685. Hjemmeside: www.fredsministerium.dk

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler
personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Foreningen fredsministerium er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Carsten Andersen. Telefonnr.: 22 38 52 34. Mail: carsten@fred.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve evt. kontingent og sende nyhedsbrev.
At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede
og legitime interesser som er:
At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter.
At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.
At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen.
At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, så snart dit medlemskab er ophørt.
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.
Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Sidens top.

 

Bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

 

Suppleander


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2024

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2024 - Kalender

> 2024 - Nyheder

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4