Om os - sidst redigeret d. 3/1 - 2019
hoved
flagbad
Menu fredsministerium.dk
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium.dk
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

På NATO’s 70-årsdag den 4. april arrangerer
”Århus mod Krig og Terror” demonstration og fredsmøde.
Demonstrationen starter på Rådhuspladsen kl. 17 under parolen:
Stop NATO’s oprustning – Invester i kollektiv velfærd.
Læs mere på kalenersiden

Nordic Peace and
Conflict Resolution Efforts.
Folketinget, 9 April 2019, 16:00-17:45
Læs mere på kalendersiden

 

Om os Kontakt - Oversigt

Om os siden

 

Fredsministerium.dk er en paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister.

Fredsministerium.dk arbejder for oprettelsen af ​​et fredsministerium.

Her finder du vores facebookside.

Vedtægter

Arbejdsplan 2018

Beløb til fredsministerium.dk kan sendes til

konto i Merkur Andelskasse: 8401 1192485

 

Aktiviteter

se kalender for 2018

se kalender for 2019

 

Deltagende grupper:

Aldrig Mere Krig
www.aldrigmerekrig.dk

 

amk

Aktivist fra Aldrig Mere Krig maler tanken foran
Antvorskov Kaserne lyserød, den 26.11. 2012

 

- ATSF-fonden
www.atsf.dk

Danmark for Fred
www.danmarkforfred.dk

- Demokratikonsulenterne
www.demokratikonsulenterne.dk

- DjursFred
www.djursfred.dk

- Esbjerg Fredsbevægelse
www.peaceweb.dk

- Esperantoforeningen
www.esperanto.dk

-Fredsskattefonden
www.fredsskattefonden.dk

– FredsVagten
www.fredsvagt.dk

-Human Rights March - Kvinder i Dialog - Palæstina Israel Danmark
www.humanrightsmarch.dk

-Humanistisk Forum for Fred
www.humforum.dk

-Kvinder i Sort
www.kvinderisort.dk

– Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
www.kvindefredsliga.dk

- Kvækerne
www.kvaekerne.dk

- Militærnægterkontoret
fred.dk/mnk/diverse/velkommen.html

- Nej til Krig
www.nejtilkrig.dk

- Pink Army
www.pinkarmy.net

- Tænk Med Hjertet
www.taenkmedhjertet.dk

-SOS Mod Racisme
www.sosmodracisme.dk

-STS International Solidarity
www.intersol.dk

-Valby og Sydvest mod Krig
www.fredsfestival.dk

-Aarhus mod Krig og Terror
FaceBook side

fredsm

Om fredsministerium.dk

Fredsministerium.dk, er et stadigt voksende netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi.

Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem et fredsministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år.

Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dets eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger.

Indtil dette sker, er vores ambition at udvikle et ”skyggeministerium”, der kan præsentere befolkning og politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken.

Hvert år På FN’s Internationale Fredsdag den 21. september afholder vi et arrangement lige som det var 4. år i træk vi opstillede et fredstelt og afholdt Fredshøjskole på Folkemøde på Bornholm.

 

Sidens top.

 

Hvordan kan et fredsministerium fremme dansk fredspolitik

Fredsministerium.dk er en paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister.

Fredsministerium.dk arbejder for oprettelsen af et fredsministerium i Danmark som en integreret del af den nationale regering og forsøger på bedste vis, at overbevise offentligheden og medlemmer af det danske Folketing om behovet for et sådant ministerium.

Vi hævder, at en fredsminister kan være hjørnestenen i ændring af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra en krigspolitik til en fredspolitik. Vi forestiller os at en fredsminister, kan sikre at freden indtænkes i alle politikområder. Freden bør have et parlamentarisk ministerium ligesom miljøet har det.

Vi mener, at fredsorganisationer stadig skal protestere, når regeringen vælger at gå i krig, eller beslutter at opruste og bruge milliarder på offensive våben, såsom nye kampfly!

Men mest af alt mener vi, at mens de militære systemer, under den lange periode med dansk krigsførelse, har vundet mange kompetencer, har landet har mistet sin tidligere fredskapacitet, i form af udviklingsarbejde, ikkemilitær konfliktløsning, fredsbevarelse, fredsopbygning, forhandlingsevner, diplomati og mægling.

 

På vores årligt tilbagevendende begivenheder; afholdelse af en mindre ”fredshøjskole” når der er Folkemøde på Bornholm i juni og på vores arrangementer på FNs fredsdag i september samler vi fredforskere -organisationer, -aktivister og kunstnere.

Vi mener nemlig, at fredforskere, fredsorganisationer og fredsaktivister naturligvis bør høres om alle relevante emner, være initiativtagere og et folkeligt udgangspunkt også for parlamentariske fredsinitiativer og -aktiviteter.

I fremtiden håber vi at kunne tiltrække flere organisationer, og blive mere offensiv ved at etablere en “skygge kabinet”, som vil være i stand til at argumentere sagligt om realistiske alternativer til den nuværende krigspolitik.

Vi vil være med til at øge fredsbevægelsen egen fredskapacitet ved at søge endnu tættere samarbejde med fredsforskere og bruge denne kapacitet til at bygge stærke broer mellem bevægelsen, befolkningen og politikerne.

Hasse Schneidermann, formand, Fredsministerium.dk

 

Sidens top.

 

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse
peaceweb.dk
Medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Privat mobil: 61 67 82 49
(på lydløs i arbejdstiden)
Privat e-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen
Adresse: Willemoesgade 29
DK 6700 Esbjerg

 

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>> 2018

>> 2017

>> 2016

>> 2015

>> 2014

>> 2013

>> 2012

Forsiden

Kalender

2018

2019

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2018

2019

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4