Kalendersiden - sidst redigeret d. 8/5 - 2024
hoved
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Kalender 2024 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2024

Kalender for tidligere år se arkiv

 

Kommende arr.

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Velkommen til offentligt online møde om EU's militarisering
Onsdag 22. maj 2024 16.00-18.00

Du får adgang til mødet via dette link.

EU-Kommissionen fremlagde i april forslag til EU´s nye udviklingsstrategi. Med henvisning til usikkerhed om Ruslands hensigter samt udfaldet af USA´s præsidentvalg peger man på at det er nødvendigt, at EU opruster militært og også øger en fælles europæisk våbenproduktion.
Forud for EU parlamentsvalget i juni har vi bedt repræsentanter fra fredsbevægelsen og Folkebevægelsen mod EU, som længe har modarbejdet militariseringen af EU, om at give deres bud på, hvordan vi imødegår den aktuelle oprustning og pege på alternativer.

Velkomst: Helge Ratzer, næstformand for Fredsministerium
Indledning: Susanna Dyre-Greensite, formand for Folkebevægelsen mod EU
Indledning: Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium
Dialog om vores fælles handlemuligheder
Afslutning Helge Ratzer
………………………………………
Fredsministeriums består af en række fredsorganisationer, der arbejder for oprettelsen af et fredsministerium i statsligt regi som et vigtigt led i udviklingen af en ikke-militær, bæredygtig sikkerheds- og forsvarspolitik og opbygningen af en dansk fredskultur. Foreningen igangsætter og koordinerer selv aktiviteter, der fremmer den målsætning via dialog med beslutningstagere og debat i offentligheden. Fredsministerium indgår samarbejder, der fremmer freden i Danmark og i verden.

Link til PDF-fil med arr.

Sidens top

fredsmin

 

Sidens top.

Afholdte arr.

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE

LØRDAG 17. FEBRUAR 2024 13.00 – 16.00
UBUNTUHUSET, KØBMAGERGADE 43, KØBENHAVN

PROGRAM

13.00: Velkomst

13.15: Aftalen med USA om brug af militære faciliteter i Danmark

Niels Rohleder, politisk rådgiver fra Enhedslisten indleder med en status om arbejdet på Christiansborg og overvejelser om fremtiden

Tove Jensen, Fredsinitiativet indleder med en status om Baseinitiativet og overvejelser om fremtiden

14.30: Ordinært årsmøde med dagsorden efter vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning / formand Hasse Schneidermann
3. Godkendelse af regnskab / kasserer Carsten Andersen
4. Indkomne forslag (til vedtægtsændringer o.a.)
6. Arbejdsplan for det kommende år / bestyrelsen
7. Godkendelse af budget til arbejdsplanen / bestyrelsen
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

16:00 Afslutning

………………………………………………………………………
Hvordan bliver du medlem af fredsministerium?
Som medlem optages foreninger, grupper og enkeltpersoner, der går ind for formålet
og ansøgere får medlemskab ved at give deres kontaktoplysninger til foreningen.
Det betyder, at man kan melde sig ind på mødet.

Fredsministeriums består af en række fredsorganisationer, der arbejder for oprettelsen af et fredsministerium i statsligt regi som et vigtigt led i udviklingen af en ikke-militær, bæredygtig sikkerheds- og forsvarspolitik og opbygningen af en dansk fredskultur. Foreningen igangsætter og koordinerer selv aktiviteter, der fremmer den målsætning via dialog med beslutningstagere og debat i offentligheden. Fredsministerium indgår samarbejder, der fremmer freden i Danmark og i verden.

Link til vedtægter

Link til referat

Link til arbejdsplan

 

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4