Nyheder 2020 sidst opdateret d. 21/3 - 2020
hoved
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

 

Forsiden > Nyheder 2020 Kontakt - Oversigt

Indlæg 2020

fra fredsministerium.dk
og tilsluttede organisationer .

Se også kalendersiden.

 

Spørgsmål til udenrigsminister
Jeppe Kofod.

Hvad vil du og den danske regering gøre for at fremme, at der igen indgås aftaler om våbenkontrol og begrænsning af atomvåben og anden oprustning? 

Vil du f.eks. opfordre den nyvalgte præsident Joe Biden til, at USA genindtræder i Open Skies-traktaten, INF-traktaten, atomaftalen med Iran og at han forlænger START-aftalen? 

Præsident Trump har i november effektueret sin trussel fra maj 2020 om at trække USA ud af Open Skies-traktaten.

Traktaten har siden 1992 sikret åbenhed, gennemsigtighed og indsigt i traktatlandenes eventuelle oprustning, militære aktiviteter eller mobilisering, og fungerede som en tillidsskabende foranstaltning, der bidrog til at forebygge unødig konfliktoptrapning. 

USA’s europæiske partnere, som i forskellig grad støttede Trump, da han trak USA ud af INF- aftalen, bakkede ikke op om, men beklagede hans beslutning om at udtræde af Open Skies-aftalen.

De mente, at Open Skies-traktaten er nyttig, da den giver mulighed for at få indsigt i Ruslands militære aktivitet.   

Nyvalgte Job Biden fandt ligeledes traktaten nyttig og beklagede allerede i maj måned Trumps forslag og senere beslutning om at forlade den. 

Med USA’s udtræden af både Open Skies-aftalen, INF-aftalen, atomaftalen med Iran og et forventet udløb af START-aftalen i begyndelsen af 2021 er der åbnet mulighed for et nyt ukontrolleret våbenkapløb. 

Fredsministerium frygter en sådan udvikling og håber derfor, at du og Danmark vil opfordre den nyvalgte præsident Joe Biden til, at USA genindtræder i Open Skies-traktaten, INF-traktaten, atomaftalen med Iran og arbejder på at forlænge START-aftalen., 

Vi mener, at Danmark på den måde kan gøre en vigtig forskel i verden ved at føre en aktiv udenrigspolitik, der bygger på værdien af dialog og afspænding via internationale aftaler. 

Vores spørgsmål og opfordring til dig, er sendt i kopi til parternes udenrigsordførere og medlemmer af udenrigspolitisk nævn.

Med håb om positive svar.

Fredelig hilsen, glædelig jul og godt nyt år.

Hasse Schneidermann

Formand for bestyrelsen

www.fredsministerium.dk

hasse.schneidermann@gmail.com

Mobiltelefon: +45 2333 4460

pdf - fil

 

Kære fredsven!

Vi håber, at du vil hjælpe os i FORBYD ATOMVÅBEN initiativet med at gøre opmærksom på vores borgerforslag om, at Danmark skal tilslutte sig FN’s forbud mod atomvåben –og at anvende Hiroshimadagen den 6. august til at gøre det!

På Hiroshimadagen, den 6. august, afholdes der verden over mindehøjtideligheder for ofrene for terrorbombardementerne i Hiroshima og Nagasaki.

På 75 årsdagen er det vigtigere end nogensinde, at vi samtidig protesterer imod, at nogle få atommagter fortsat truer alverdens befolkninger med død og ødelæggelse. Det er vigtigt at vise de overlevende, at vi gøralthvad vi kan for at få atomvåben afskaffet!

FORBYD ATOMVÅBEN er et initiativ som er oprettet, for at arbejde for at Danmark skal tilsluttesig FN’s forbud mod atomvåben fra 2017, ligesom 38lande allerede har gjort. Forbuddet træder i kraft når 50 lande har ratificeret traktaten.

Vi bruger Hiroshimadagen til at påbegynde en kampagne, der skal sikre, at 50.000 danskere i løbet af 6 måneder underskriver borgerforslaget ogbliver opmærksomme på atomvåbnenes farlighed også i vores del i verden.

Borgerforslagetlyder således:”Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling den 7. juli 2017. Folketinget skal derfor i denne folketingssamling iværksætte en proces, således at regeringen kan underskrive og Folketinget senere ratificere en dansk tilslutning til traktaten.”

Vi indsender borgerforslaget i begyndelsen af juli måned og lancerer detoffentligt på Hiroshimadagen.Vi sender dig en invitation til den mindehøjtidelighed som

FORBYD ATOMVÅBEN afholderiCinemateket i København i samarbejde med guitarensemblet CRAS, der ligesom oser partnere i ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

ICAN har oprettet en særlighjemmeside, hvor de overlevende fortæller om de tragiske menneskelige omkostninger ved brugen af atomvåben og ICAN’s sejre i kampen for at få afskaffet atomvåben. ICANopfordrer alverdens regeringer til at vise ofreneære, ved at tilslutte sig FN’s forbud og siger:”Hold ingen mindehøjtidelighed om tragedien –uden at forpligte jer på at afslutte den”ICANs “Remember, Honor and Take Action” side finder du her

Du finder borgerforslaget og alt om kampagnen på FORBYD ATOMVÅBEN på hjemmeside her

Vi håber at du vil være med til at 75 årsdagen for Hiroshimabomben bliver synligt markeret i Danmark.Du kan selv tage initiativ til et arrangement, eller at du kan opsøg nogen i dit lokalområde, der er i gang med at planlægge et.Vi håber også at du vil støtte vores kampagne og søge partnerskab i ICAN.

Lad os sammen mindes ofrene og samtidig handle, så de forbliver de sidste!

Jessie Seehuusen, FredsVagten ved Christiansborg
Palle Bendsen,NOAH Friends of The Earth DenmarkHasse Schneidermann, FredsministeriumFORBYD ATOMVÅBEN

Fredsministerium, Fredsvagten og NOAH er sammen med 570 organisationer i 103 lande med i ICAN -The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons –som er en koalition af NGO'er, der siden 2007 har arbejdet for at få vedtaget traktaten mod atomvåben i FN.For den indsats blev ICAN i 2017 tildelt Nobels Fredspris.

 

Til Aarhus Byråds medlemmer.

Vi opfordrer Aarhus Byråd til at tage initiativer i henhold til ICANs appel. Aarhus tilsluttede sig jo ”Borgmester-for-Fred”- kampagnen i 2009, jf. bilag.
Århus mod Krig og Terror højtideligholder 75 års dagen for atombomben over Hiroshima torsdag d. 6.8.20 kl. 19 i Domen, Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C, sammen med FN-forbundet, Danske Læger mod Kernevåben og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.
Mødet vil samtidig være startskud på en landsdækkende kampagne for et borgerforslag om, at Danmark skal tilslutte sig FN's forbud mod atomvåben, jf. bilag.
Med venlig hilsen
Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99.
Århus mod Krig og Terror.

FORBYD ATOMVÅBEN

Århus mod Krig og Terror, Fredsministerium, FredsVagten og NOAH er sammen med 570 organisationer i 103 lande med i ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – som er en koalition af NGO'er, der siden 2007 har arbejdet for at få vedtaget traktaten mod atomvåben i FN. For den indsats blev ICAN i 2017 tildelt Nobels Fredspris.

Århus tilslutter sig ”Borgmester-for-Fred”- kampagnen

Pressemeddelelse fra Århus Kommune 23.10.09

 

MILITÆRET, MAGTEN OG MILJØ-ØDELÆGGELSERNE – OM VEJEN TIL EN GLOBAL IKKE-MILITÆR & ØKOLOGISK SIKKERHEDSPOLITIK

Klimapolitiske løsninger og opfyldelse af FN’s verdensmål kan give mere sikkerhed end de penge, der bruges på fortsat oprustning. Krige er i sig selv ødelæggende for miljø og klima og den globale militærindustris og militærapparats miljø- og klimaaftryk er grotesk stort

Fredsministerium og NOAH udforsker forbindelserne mellem militærsystemerne og miljøødelæggelserne - og de økonomiske og politiske magtsystemer, der ligger bag begge dele. Sammen peger de på nødvendigheden af et sikkerhedspolitisk paradigmeskifte.

I 2013 begyndte Fredsministerium og NOAH sammen at undersøge militærets klimapåvirkning, klimaforandringernes indvirkning på konflikter og oliens rolle i konflikter, militære interventioner og krige. Vi var optaget af sammenhængen mellem klimaforandringer, konflikter og krige - med militærapparaterne som omdrejningspunkt.

Vi var forundrede over, at få forbandt de to temaer, vi hver især arbejdede med: ikke-militær sikkerhedspolitik og økologiske samfund.

Det svenske fredsforskningsinstitut SIPRI, der overvåger væbnede konflikter og militær op- og nedrustning, atomvåben og våbenkontrol, har i de senere år forbundet klimaforandringer og sikkerhed. Det samme har FN's klimapanel og andre mellemstatslige organisationer gjort, ligesom der kommer mere akademisk forskning på området.

Meget af det handler om, hvordan klimaforandringer kan forstærke igangværende konflikter; men der tales stadig sjældent om, hvordan det militær-industrielle kompleks forstærker klimakrisen, i fredstid såvel som i krig.

Klimabevægelsen 350 havde arrangeret alternativt Folkemøde og i Klimateltet den 13. juni talte Hasse Schneidermann fra Fredsministerium og Palle Bendsen fra NOAH om de komplekse mekanismer, der dominerer feltet mellem militæret og miljøødelæggelserne og om den økonomiske og politiske magt.

De forsøgte at trække stregerne mellem de forskellige punkter og tegne den elefant, så få stadig taler om og rejse spørgsmålet i den politiske debat og i freds- og miljøbevægelserne.

som pdf-fil

Du kan gense oplæg her:

Alle oplæg fra Klimateltet klik her.  
Vores oplæg klik her.
Presse og billeder klik her.
Netavis kan læses her.

 

 

"Skingre trompetfanfarer vestfra"

JV d. 13/7 - 2020 af Lisbet Skou Esbjerg fredsbevægelse

Læserbrev: Nu vil USA have deres flådeskibe liggende fast i en havn på Færøerne - altså en amerikansk militærbase mere op til arktisk område.

Amerikanerne lokker med penge og færøsk repræsentation i USA samt et amerikansk generalkonsulat på Færøerne til samarbejde om uddannelse og forskning. Det lyder meget yndigt, men handler nok mere om militærforskning og forskning i råstoffer til eget brug. Fuldstændig en kopi af hvad USA gjorde, da de ikke kunne købe Grønland.

USA har allerede hals- og håndsret over et stykke dansk jord (Thulebasen) på Grønland, hvor de for øvrigt ikke har ryddet op efter deres miljøsvineri deroppe.

Amerikanerne har desuden baser på Island, i England, og i Norge. USA har omkring 1.000 militærbaser udenfor sine grænser men forfølger stadig besættelsen om verdensherredømmet.

Lagtinget på Færøerne har tre gange siden 2. Verdenskrig besluttet, at de ikke vil have militærbaser på Færøerne.

USA ønsker at udmelde sig af WHO, en FN-organisation. Er de bange for kritik af egen elendig coronahåndteringen? Nærmere en bevidst sidegevinst at sparede WHO-medlemspengene kan overføres til det stigende militærbudget.

USA har opkøbt næsten alle lagre Remdesivir mod coronavirus og gør krav på de næste tre måneders produktion i hele verden. Sikke en ven!

Tilliden til et civiliseret og medmenneskeligt USA er slut. Nej tak til flere amerikanske militærbaser på dansk jord!

Link til læserbrev på JV5

Sidens top.

 

Amnesti nu til de
afviste flygtninge, som har
siddet fast i asylsystemet
mellem 3 og op til mere end 18 år

KVINDER I SORT

I dag, den 20. juni, er det FN’s Verdensdag for Flygtninge. For 14. år i træk demonstrerer Kvinder i Sort på denne dag for asyl til de afviste asylansøgere, som fortsat ikke kan tilbagesendes, og som har årelange ophold i asylsystemet bag sig.

Pr. 2. juni 2020 er der ifølge Rigspolitiet 596 afviste asylansøgere i ”fastlåst udsendelsesposition”. Blandt disse er mindst 110 børn. Mange er anbragt – på ubestemt tid - i udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgaard.

Disse flygtninge har gennem årene ikke kunnet udsendes på grund af situationen i deres hjemlande. Mange af børnene er født her og opvokset i asylsystemet – og bor nu med familier i Udsendelsescenter Sjælsmark, hvorfra de over sommeren flyttes videre til Udsendelsescenter Avnstrup efter års kritik af forholdene i Sjælsmark.

Politisk er formålet bag udsendelsescentrene at skabe så utålelige vilkår for de afviste asylansøgere, at de presses til at rejse hjem frivilligt. Denne inhumane strategi virker dog ifølge Rigspolitiet og Dansk Røde Kors ikke, og børn og voksne kan se frem til at sidde i centrene i årevis, eventuelt på livstid, da der ingen lovgivning om varighed er på området.

Det er dokumenteret igen og igen, at både den tidligere regering og Socialdemokratiet med dets støttepartier hermed påfører disse mennesker uoprettelige skader.

Deres liv er også vores ansvar. De skal have opholdstilladelse, der sikrer, at de endnu kan få et menneskeværdigt liv.

Kvinder i Sort, København, 20. juni 2020

 

Kære fredsven.

Jeg benytter grundlovsdagen til at sende dig vores

NYHEDSBREV JUNI 2020

Vi indsendte notat om alternativer til regeringens forslag til dansk deltagelse i operation EMASOH i Hormuzstrædet og NMI i Irak. Begge forslag blev førstebehandlet i folketinget 26. maj og skal anden behandles 11.6. Vi fulgte vores henvendelse til Forsvarspolitiske Udvalg og Udenrigspolitisk Nævn (UPN) op med et læserbrev, der blev bragt i Jyllands-Posten, ligesom vi blev kontaktet af Ritzaus Bureau for en uddybende kommentar. Du finder vores notat her

Vi sendte vores svenske fredsvenner en videoindtalt støtteerklæring, da de i dagene for den delvist udskudte militærøvelse Aurora20 afholdt kampagne imod den. Du finder udtalelsen her.

Vi har indledt et formaliseret samarbejde med miljøorganisationen NOAH om at udvikle og tilbyde foredrag og plancheudstilling om forholdet mellem krig og klima. Palle Bendsen og undertegnede er ved at færdiggøre oplæg om ”Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne” som bliver live streamet fra det virtuelle klimatelt lørdag 13. juni som led i det alternative folkemøde som Klimabevægelsen arrangerer. Du kan se programmet for de tre ”folkemødedage” og få adgang til de mange debatter her.

Forbyd Atomvåben-kampagnen der skal gøre opmærksom på borgerforslaget for dansk tilslutning til FN´s traktat om forbud mod atomvåben åbner med et arrangement på Hiroshimadagen 6. august i Cinemateket i København. Aftenen byder på film, musik med guitarensemblet CRAS, og taler af skuespiller Anne Marie Helger og Klaus Arnung fra Danske Læger mod Kernevåben, der begge er forslagsstillere. Kampagneinitiativet udsender en opfordring om at arrangere mindehøjtideligheder andre steder i landet på 75 årsdagen for terrorbombardementet og har til lejligheden produceret en kort kampagne-video, som vi tilbyder alle at anvende og se i løbet aftenen.

Du finder den foreløbige invitation til arrangementet i Cinemateket her.

Konferencen på Christiansborg på FN’s fredsdag 21. september udvikler sig på bedste vis. Den kommer til at fokusere på udviklingen af en ikke-militær nordisk sikkerhedspolitik i forlængelse af Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhed. Vi udsender det foreløbige program til samarbejdspartnere og fonde i løbet af juni måned og forventer at kunne invitere offentligheden først i juli måned.

Det får du mere at vide om i næste nyhedsbrev.

Som tidligere meddelt blev klima-påske-marchen udskudt til den 16.-18. oktober, hvor vi deltager som oprindeligt planlagt.

Vi har netop udsendt en påmindelse til alle vores mange kontakter og bedt dem svare os på hvilken status og kontakt, de ønsker at have med os i fremtiden og gøre det inden 1. juli. Derefter påbegynder vi en egentlig hvervekampagne og opfordrer en række relevante organisationer til at melde sig ind.

Med hensyn til økonomien har vi indledt en intensiv ansøgningsrunde for at få vores aktiviteter finansieret og har allerede fået flere enkeltbidrag og et større beløb i fondsstøtte sat ind på kontoen.

Hvis du vil støtte os økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:

Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485. Fredsministerium har CVR-nr. 34742685.

Vores privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk

Fredelig hilsen

Hasse Schneidermann

Formand for bestyrelsen

www.fredsministerium.dk

hasse.schneidermann@gmail.com

Mobiltelefon: 2333 4460

Nyhedsbrevet som pdf-fil klik her

 

Ang. militærøvelsen Aurora 2020.

Kære svenske fredsvenner
 
Fra Fredsministerium i Danmark vil vi gerne udtale vores støtte til jeres modstand mod militærøvelsen Aurora 2020.
Aurora 2020 bidrager til optrapning af konfliktniveauet i østersøområdet.
Sammen med værtslandsaftalen og bestræbelserne på at få Sverige og Finland fuldt ud tilsluttet NATO er de store militærøvelser et udtryk for en farlig politik, der bygger på øget oprustning og øget konfrontation med Rusland.
Det skader Sveriges og hele Nordens sikkerhed, og øger risikoen for krig.
Samtidig er oprustningen og militærøvelsen skadelig for klima og miljø.  Både ved at militæret ødelægger naturområder og unødigt afbrænder co2 og ved at bruge penge, der ellers kunne bruges til investering i grøn omstilling.  
I Fredsministerium arbejder vi for en selvstændig nordisk sikkerhedspolitik, der bygger på dialog og fredelig konfliktløsning.
Det er på tide, at politikerne prioriterer nordisk sikkerhed og miljøhensyn højere end hensynet til USA, Trump og militærindustrien.
Vi ønsker jer derfor held med jeres kampagne mod Aurora 2020 og håber, det lykkes af få opsagt værtslandsaftalen og at holde Sverige ude af NATO.
 
Fredsministerium
Maj 2020

 

Udtalelsen via video - Carsten Andersen

Se video

 

Ang. situationen i Hormuzstrædet

Sendt til Folketinget d. 26/5 - 2020 af Lisbet Skou, Esbjerg Fredsbevægelse

Notat ang. diplomatisk spor vedr. B 159 OG B 160

Idet vi bakker op om den bekymring, som Fredsministerium.dk giver udtryk for i deres notat, vil vi her gerne uddybe, hvad der burde tilføres det meget smalle diplomatisk spor og den allerede udpegede særlige repræsentant for maritim sikkerhed, hollandsk diplomat og SCR for Natos mission i Irak NMI, Jeanette Seppen, og meget gerne helt erstatte de militære operationer EMASOH og NMI.

Norden og specielt Norge og Sverige, har gjort sig gældende internationalt som konfliktmægler rundt omkring i verden, her tænkes på Sydamerika, Afrika og Palæstina.

Danmark burde få inddraget professionelt uddannede freds-og konfliktmæglere via PRIO eller link begge Norge,

TFF ved Jan Øberg, Sverige eller forskere i international politik f.eks. Institut for Globale Studier, Aalborg Universitet ved Søren Schmidt, DIIS ved Helle Malmvig begge Danmark.

Under afspændingen og nedrustningen mellem Øst og Vest i slut 80´erne og 90´erne, var freds og konfliktforskere flittige gæster i medierne og Udenrigsministeriet ved internationale problemstillinger. Hvorfor ikke genoptage denne tradition, det bragte jo verden tættere på fredelig sameksistens dengang ?!

Ifølge FE (Forsvarets Efterretningstjeneste), har ingen danske handelsskibe i strædet været udsat for trusler fra iransk militær. Derfor vil den blotte tilstedeværelse af danske flådefartøjer og soldater være provokerende overfor Iran.

I disse dage mindes vi med sorg de menneskelige lidelser fra 2.verdenskrig, lad os ikke være med til at bære brænde til endnu et bål med en fornedrende krig, også selv om den foregår langt væk fra Danmark nemlig i Mellemøsten.

Gennemsejlingen af Hormuzstrædet skal løses med holdbare politiske forhandlinger og beslutninger, som inkluderer alle de berørte parter, d.v.s. USA, som opsagde atomaftalen med Iran, skal med i forhandlingerne.

Endvidere skal Danmark bakke op om EU's holdning til at nedtrappe konflikten i området, og opfordre USA til at stoppe handelsboykot af Iran, samt økonomisk afstraffelse af ikke-amerikanske firmaer, som handler med Iran, og i stedet gå i dialog med Iran.

I FN har Danmark bl.a. skrevet under på ”..at frelse kommende generationer fra krigens svøbe..”, lad os derfor komme i gang med det måske langsommere, men mere holdbare og absolut mere medmenneskelige politiske mæglingsarbejde omkring situationen i Hormuzstrædet !!!

Fredelig hilsen
Lisbet Skou
Esbjerg Fredsbevægelse www.peaceweb.dk

Forsvarsudvalget 2019-20B 159 Bilag 2 - Offentligt

Link til notat

 

 

 

Billede ovenfor:

Billede af et udsnit af vægtæppe på Ubuntu Huset København.

 

 

Læserbrev:

Danmark på krigskurs mod Iran.

Folketinget skal den 26. maj førstebehandle forslag om dansk bidrag til operation EMASOH, European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (B160) og dansk militært bidrag til NMI, NATOs Mission i Irak (B159).

Begge missioner indgår i en slags samordnet dansk interessevaretagelse i området, der er præget af nationale, regionale og storpolitiske konflikter. Den aktuelt væsentligste er den langvarige og dybe konflikt mellem USA og Iran, aktualiseret ved USA's trækken sig fra atomaftalen fra 2015.

Selv om Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer risikoen for iransk eller for islamistisk terrorangreb på de danske enheder som lav, er den tilstede bl.a. fordi de danske enheder arbejder sammen med den engelsk-amerikansk ledede indsats IMSC.

Det britiske nyhedsmedie ”The Independent” citerer d. 22.4.20 Donald Trump for at sige, at den amerikanske flåde nu skal »nedskyde og ødelægge« de iranske fartøjer, hvis de angriber eller på anden måde generer amerikanske fartøjer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod er derfor nødt til at fremlægge beslutningsforslagene for folketinget: ”Da de danske militære bidrag vil indgå i indsatser, hvor der kan blive tale om anvendelse af militære magtmidler, forelægges sagen for Folketinget under henvisning til Grundlovens § 19, stk. 2”.

Vi frygter at danske soldater skal anvende militære magtmidler og at Danmark bliver fanget som part i en ørkesløs krig i området og håber derfor at et flertal i folketinget vil være imod den udvidelse af dansk militært engagement i Mellemøsten som forslag B159 og B160 efter vores opfattelse er udtryk for.

Fredsministerium har skrevet et notat til politikerne i Udenrigspolitisk Nævn og Forsvarsudvalget og peget på, at Danmark i stedet for fortsat og udvidet støtte til USA's og NATOs udsigtsløse initiativer, udvikler en ambitiøs fredsaktivistisk indsats baseret på selvstændig analyse af og diplomatisk løsning på konflikterne i området i samarbejde med FN.

Med venlig hilsen
Helge Ratzer, sekretær i fredsministerium,
Mejlgade 107 st., 8000 Aarhus C.
Tlf. 20 47 96 99.

Mail: helgeratzer@outlook.dk

 

Kære svenske fredsvenner

Fra Fredsministerium i Danmark vil vi gerne udtale vores støtte til jeres modstand mod militærøvelsen Aurora 2020.

Aurora 2020 bidrager til optrapning af konfliktniveauet i østersøområdet.

Sammen med værtslandsaftalen og bestræbelserne på at få Sverige og Finland fuldt ud tilsluttet NATO er de store militærøvelser et udtryk for en farlig politik, der bygger på øget oprustning og øget konfrontation med Rusland.

Det skader Sveriges og hele Nordens sikkerhed, og øger risikoen for krig.

Samtidig er oprustningen og militærøvelsen skadelig for klima og miljø. Både ved at militæret ødelægger naturområder og unødigt afbrænder co2 og ved at bruge penge, der ellers kunne bruges til investering i grøn omstilling.
I Fredsministerium arbejder vi for en selvstændig nordisk sikkerhedspolitik, der bygger på dialog og fredelig konfliktløsning.

Det er på tide, at politikerne prioriterer nordisk sikkerhed og miljøhensyn højere end hensynet til USA, Trump og militærindustrien.

Vi ønsker jer derfor held med jeres kampagne mod Aurora 2020 og håber, det lykkes af få opsagt værtslandsaftalen og at holde Sverige ude af NATO.

Fredsministerium

Maj 2020"

Link til video

Sidens top.

 

Fredsministerium frygter at danske operationer i Mellemøsten bliver mere krigeriske end stabiliserende.

Folketinget skal den 26. maj førstebehandle forslag om dansk bidrag til operation EMASOH, European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (B159) og dansk militært bidrag til NMI, NATOs Mission i Irak (B160).

Begge missioner indgår i en slags samordnet dansk interessevaretagelse i området, der er præget af nationale, regionale og storpolitiske konflikter. Den aktuelt væsentligste er den langvarige og dybe konflikt mellem USA og Iran, aktualiseret ved USA's trækken sig fra atomaftalen fra 2015.

Fredsministerium har skrevet et notat til politikerne i Udenrigspolitisk Nævn og Forsvarsudvalget og peget på, at Danmark i stedet for fortsat og udvidet støtte til USA's og NATOs udsigtsløse initiativer, udvikler en ambitiøs fredsaktivistisk indsats baseret på selvstændig analyse af og diplomatisk løsning på konflikterne i området i samarbejde med FN.

Vi opfordrer til at Danmark forsøger at få EU atomaftalens øvrige lande til både at holde fast i den og udtænke økonomiske mekanismer, der kan modvirke USA´s skadelige sanktioner mod Iran og landene selv.

Du kan læse beslutningsforslaget her

Du kan læse fredsministeriums notat her.

Sidens top.

 

Fredsministeriums notat:

Thorsager 4.5.2020

Notat til udenrigs- og forsvarspolitiske ordførere

Vedrørende danske bidrag til operationerne EMASOH og NMI

Folketinget skal i den nærmeste fremtid behandle forslag om dansk bidrag til operation EMASOH, European Maritime Awareness i the Street Of Hormutz (B159) og dansk militært bidrag til NMI, NATOs Mission i Irak (B160)

Begge missioner indgår i en slags samordnet dansk interessevaretagelse i området, der er præget af nationale, regionale og storpolitiske konflikter. Den aktuelt væsentligste er den langvarige og dybe konflikt mellem USA og Iran, aktualiseret ved USA's trækken sig fra atomaftalen fra 2015.

Vedrørende operation EMASOH

Selv om udsendelsen af fregatten Ivar Huitfeldt og en Seahawk helikopter følges op med et sympatisk diplomatisk spor bestående af tillidsskabende foranstaltninger og bred dialog om maritim sikkerhed, så fremgår det også af forslag B159, at de 190 danske soldater på fregat og i helikopter kan sættes ind i militært selvforsvar både af den Europæisk ledede operations øvrige enheder og den USA ledede Maritime Security Construct (IMSC), skulle disse blive udsat for angreb fra Iran eller militant islamistisk terror – altså hvis konflikten trappes op af andre parter.

Selv om Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer risikoen for iransk eller for islamistisk terrorangreb på de danske enheder som lav er den tilstede, bl.a. fordi de danske enheder arbejder sammen med IMSC.

Vedrørende operation NMI

Selv om udsendelsen af de ca. 285 danske soldater er tænkt som en militær trænings-mission, der i samarbejde med EU's civile rådgivning (EUAM Irak) skal bistå den irakiske regering med en samordnet indsats med henblik på at skabe stabilitet og sikkerhed i landet, så fremgår det af bemærkninger til forslaget, at den irakiske regerings magtmonopol er ikke-eksisterende og at NATO-Koalitionen skal spille en central og udvidet rolle i transitionsprocessen for at opnå dette, og at de danske soldater er underlagt NATOs operative kontrol og direktiver for magtanvendelse.

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er der stor risiko for at de danske soldater vil blive angrebet af ISIL, pro-iranske militser eller kriminelle bander og at selve tilstedeværelsen af dem vil føre til omfattende folkelige protester og voldsomme uroligheder i landet. Fremmede landes militære tropper opfattes af mange irakere som besættelsestropper, som det er legitimt at bekæmpe. Et forhold der bliver åbenlyst, når et parlamentarisk flertal beder den irakiske regering trække sin anmodning om udenlandsk støtte tilbage, hvad den endnu ikke har gjort.

Det fremgår altså af begge forslag, at begge de danske bidrag vil kunne "indgå i indsatser, hvor der kan blive tale om anvendelse af militære magtmidler".

Fredsministerium sætter pris på, at Danmark spiller en aktiv rolle også i Mellemøsten. Desværre indgår begge operationer imidlertid i et uheldigt samspil, som næppe gavner stabilitet og fred i området. Vi mener at Operation EMASOH let kan ende som militær støtte til amerikanske interesser i konflikten med Iran, og at Operation NMI også risikerer at blive en mere krigerisk end stabiliserende træningsindsats.

Vi frygter at danske soldater skal anvende militære magtmidler og at Danmark bliver fanget som part i en ørkesløs krig i området og håber derfor at et flertal i folketinget vil være imod den udvidelse af dansk militært engagement i Mellemøsten som forslag B159 og B160 efter vores opfattelse er udtryk for.

I stedet for fortsat og udvidet støtte til USA's og NATOs udsigtsløse initiativer, så vi hellere en
virkelig ambitiøs fredsaktivistisk indsats baseret på selvstændig analyse af og diplomatisk
løsning på konflikterne i området i samarbejde med FN.

Danmark skal forsøge at få EU og atomaftalens øvrige lande til både at holde fast i aftalen og
udtænke økonomiske mekanismer, der kan modvirke USA´s skadelige sanktioner mod Iran og
landene selv.

Fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: 2333 4460

 

Sidens top.

 

De danske soldater bør trækkes hjem
fra Mellemøsten

I anledning af den tilspidsede konflikt i Mellemøsten efter drabene i Irak, har en række århusianske partier og græsrodsorganisationer drøftet situationen.

Vi finder USA’s likvidering af den iranske general Qassem Soleimani og flere irakiske militsfolk helt uacceptabel.

Derfor opfordrer vi regeringen til at tage åbent afstand fra dette brud på folkeretten.

Danmark bør nu trække sin soldater helt og varigt hjem fra Irak. De er en del af optrapningen af konflikten og er desuden uønskede af det irakiske parlament
Danmark bør desuden undlade at sende et dansk krigsskib til Hormuz-strædet, da det vil være en ensidig støtte til USA’s pres og krigstrusler mod Iran.
Udsendelsen af soldater, rådgivere og krigsskibe og ikke mindst planerne om at Danmark skal lede missionen i Irak øger væsentligt faren for at Danmark bliver inddraget yderligere i krigene i Mellemøsten.

Danmark bør føre en politik for fredelige løsninger med respekt for folkeretten og arbejde for at styrke FN som fredsmægler i konflikten

På vegne af nedenstående organisationer

Carsten Andersen, tlf. 22 38 52 34,

Stenkelbjergvej 41

8381 Tilst

Århus mod Krig og Terror

Aldrig mere Krig

Hasse Schneidermann, formand for fredsministerium

To Vilmer Paamand, formand for Aldrig Mere Krig

Arbejderbevægelsens internationale forum

Enhedslisten, Århus

Kommunistisk Parti i Danmark, Aarhus Afdeling

DKP, midt- og sydjysk distrikt

Kommunistisk Parti i Aarhus

Arbejderpartiet Kommunisterne, Århus

Sofie Rose, Ph.d. studerende i Statskundskab.

Sidens top.

 

USA’s militærmagt kræver adgang til enorme olieressourcer.

(Politiken ville ikke tage et læserbrev der ligner nedenstående)

Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg fredsbevægelse har sendt nedenstående læserbrev til Jyske Vestkysten d. 12/1 - 2020, medtaget d. 17/1 i denelektroninsk udgave.


Er du klar over, at USAs militær har et olie forbrug, der er mere end dobbelt så stort som de ca. 257 mill. biler, der kører i USA? (kilde: Brown University, Watson Institute (Costs of War Project)

Hvis klimakrisen skal løses, skal militæret i den grad også reducere sit CO2-udslip.

USAs magt hviler på adgangen til enorme olieressourcer. Derfor har USA på en løgn angrebet Irak og overtaget olieproduktionen. Af hensyn til beskyttelse fra USA støtter vi USA og har dermed bidraget til USAs overtagelse af olieproduktionen i Irak og været med til at gøre irakerne fattigere.


I Venezuela ønsker USA at indsætte en præsident, der er uddannet i USA og som gerne vil lade olieproduktionen overgå til amerikanske firmaer. Vi støtter også denne præsident, selv om han ikke er valgt, men vi støtter jo USA af hensyn til os selv. Dette vil betyde, at de fattige i Venezuela vil få det hårdt, men det bekymrer os ikke.

Det er også derfor USA ønsker et systemskifte i Iran. Det er ikke af hensyn til demokratiet i Iran, hvis USA udformede udenrigspolitikken efter moralske værdier havde USA ikke Saudi Arabien som meget nær allieret. USA truer virksomheder, der vil have økonomisk samkvem med Iran, med ikke at kunne komme ind på det amerikanske marked og vi gør ikke noget.USA går efter verdenmagten, men uden nedrustning - ingen løsning på klimakrisen.

Link til læserbrevet i Jyske Vestkysten

Sidens top.


Hasses indlæg til rapporten fra seminar i Oslo d. 3-4/2 - 2020

Se side 48 i rapporten.

Sidens top.

 

FN's Internationale regler skal overholdes ellers får vi kaos


Jyske vestkysten d. 6/3 - 2020

Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg fredsbevægelse, Willemoesgade 29, Esbjerg

Læserbrev: Vi må ikke blive så historieløse, at vi ikke respekterer erfaringerne fra anden verdenskrig, der skabte FN's regler for at undgå menneskelige katastrofer.

De enkelte landes suverænitet skal respekteres. Iflg. FN-pagtens artikel to, stykke fire skal stater afholde sig fra at angribe andre. Undtagelser kan der kun være tale om, hvis det er godkendt af FN's Sikkerhedsråd eller gennemført som en selvforsvarshandling.

USA og Tyrkiet har ingen ret til at opholde sig med militær i Syrien. Rusland og Iran er bedt om at være der af den Syriske regering, derfor må de.

I Idlib kæmper Syrien mod al-Qaida (kilde: Skott Ritter ). Syrien og de civile i Idlib vil gerne slippe af med al-Qaida, men Tyrkiet og USA beskytter al-Qaida.
(link - kan desvære ikke komme med i JV)

Tyrkiet vil gerne forhindre kurderne i Syrien i at få en grad af selvstyre. USA vil gerne destabilisere Syrien så de kan få en regering der vil give dem kontrol over Syriens Olie, da de har bruge for enorme mængder olie til deres krige.

Irak krigen udledte CO2 svarende til 135 lande, så også klimaet lider stor skade ved krigene.
(Link - kan desværre ikke komme med i JV)

Pentagon: “We’re Going to Take out seven Countries in five Years: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan & Iran..” Kilde: den firestjernede amerikanske general Wesley Clark.
(link - kan desværre ikke komme med i JV)

Derfor må EU fordømme USAs og Tyrkiets krig i Syrien, og vi må tage flygtninge fra Idlib som ikke har skabt dette kaos.

Link til læserbrev i Jyske Vestkysten

Link til læserbrevet i Arbejderen.

Sidens top.

¡

 

Bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

 

Suppleander


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2024

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2024 - Kalender

> 2024 - Nyheder

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4