Kalendersiden - sidst redigeret d. 16/10 - 2020
hoved
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Forsiden > Kalendersiden 2020 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2020

 

Aldrig Mere Krig afholder offentligt møde om Atomkampagnen 10. oktober.

Som bidrag til kampagnen afholder Aldrig Mere Krig offentligt møde med oplæg fra professor Ole Wæver og initiativtagerne den 10. oktober kl. 13.00 i Ubuntuhuset på Købmagergade 43 i København.
Der følges op med årsmøde kl. 15.30, hvor tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach modtager foreningens fredsrose fordi han stiftede og leder Warfair, der importerer varer fra konfliktzoner og lancerer dem på det europæiske marked.
Link til Aldrig mere Krigs hjemmeside: http://aldrigmerekrig.dk/
Link til Warfairs hjemmeside:
https://www.warfair.org

 3.-4. februar 2020 deltag i fredsmøde i Norge:
NEIGHBOURS AS FRIENDS, NOT ENEMIES : PRELIMINARY PROGRAM (20.12.2019)

Peace Research Institute Oslo, PRIO, Hausmannsgaten 3, Oslo

MONDAY 3 FEBRUARY
11.00 Registration; light refreshments
11.30 Opening of seminar
Welcome by representative of Peace Research Institute, PRIO (5 min)
Presentation of participants (15 min)
Peace songs (10 min.)
12.00 “Good neighbours, aims and visions” Ingeborg Breines (20 min)
Experiences and hopes: Prepared contributions from Russian and Nordic seminar participants (5-10 min each).
Discussion
15.00 Refreshments
16-18.30 Open meeting: Neighbours as friends, not enemies “Russian-Nordic Civil Society Cooperation
Music (5 min)
Introduction by Ingeborg Breines (5 min)
“Cooperation with Russia in Northern Norway” by Rune Rafaelsen (20 min)
Oleg Bodrov: Challenges of the Baltic-Nordic  region militarization, confrontation of NATO with Russia, possible solutions and the role of civil society in this process.
(15 min)

Oksana Paramanova: «Soldiers Mothers»: «Reducing the level of militarization»
(15 min)

Natalia Kovaleva: Militarization as a threat to the health of future generations (15 min)
Questions and discussion
Music 15-20 min.
19.00 Dinner
TUESDAY 4 FEBRUARY
10.00 Cultural cooperation: challenges and possibilities….(15 min)
Peaceful cooperation: challenges and possibilities by Sverre Lodgaard (20)
Questions and discussion
11.00 Panel 1: Nuclear threat and militarization
“Nuclear threat and artificial intelligence” by Esbjerg Fredsbevegelse (10 min)
Other panel participants to be identified
Discussion
12.30 Lunch
13.30 Panel 2: Environmental challenges
“The military threat to climate and environment” by Åse Møller Hansen (10)
Other panel participants to be identified
Discussion
15.00 The Road Forward
Summary and proposals for further work by Russian and Nordic representatives
16.00 Closure

Udtalelse / Statement

Rapport

 

Join Yorkshire CND for this webinar

17/4 - 2020 6:00PM - 7:30 PM (London)

bringing together key activists from the US and the UK to discuss the latest news and views on ‘star wars’, missile defence, space weapons, and the on-going campaign to prevent a war in space.

Link

 

 

Påskemarchen er flyttet grundet Corona virusen til påsken næste år.

Sidens top.

 

Koordinationsgruppen lader sig dog ikke slå ud! Vi har besluttet at organisere en klimamarch i oktober måned, nærmere bestemt d. 16 - 18. oktober, de sidste 3 dage af efterårsferien. Ruten er som påskemarchen: fra Holbæk til København.

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes via telefon

torsdag 16. april 14.00 – 16.00

 

Klip fra arbejdsplanen:
for 2020:

Nedenstående bliver til noget på en eller anden måde, men Coronavirusen påvirker selvfølgelig datoer mm.

 

Atomvåbenkampagne

i anledning af 75 årsdagen for atombomben i Hiroshima Udvikle og gennemføre en kampagne til fordel for dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben i tidsrummet 1.april til 1. oktober. Et borgerforslag til folketingsbeslutning danner kernen i en bred informationskampagne, der opfordrer til at underskrive. Kampagnen søger at koordinere landsdækkende manifestationer på
Hiroshimadagen 6. august og FNs International Day for total elimination of Nuclear Weapons 26. september. Kampagnen koordineres med tilsvarende initiativer i de andre nordiske lande.

NB - Tidsplanen er ændret grundet Ccorona-krisen.

 

Bornholm 11.-14. juni

Vort temaet er klimaet og freden – Atomvåben.
Der vil blive arrangeret intern fredshøjskole blandt beboerne på Store Lærkegård 6.-15. juni. Derudover vil arrangere møde i Civiltinget, 4 pop-up-events med optog og møde i 350 klimabevægelsens telt med overskriften
”Militæret, magten og miljøødelæggelserne”.

 

Folkemødet 2020 aflyses

Folkemødet 2020 aflyses. Det melder Foreningen Folkemødet. Formand for Foreningen Folkemødet, Jann Sjursen, udtaler:

“Vi må desværre meddele, at Folkemødet 2020 aflyses pga. corona-krisen og de mange afledte konsekvenser.“

Samtidig understreger Jann Sjursen at beslutningen kommer af hensyn til, og i respekt for det store arbejde, der udføres i hele Danmark forud for et Folkemøde og tilføjer:

“Foreningen Folkemødet er dybt berørt af de konsekvenser beslutningen får, for både arrangører, leverandører og forventede deltagere på Folkemødet og mange, mange flere - og ikke mindst for de konsekvenser, beslutningen får for Bornholm."

Foreningen Folkemødet ser frem til igen at kunne afholde et Folkemøde i 2021.
“Vi ses igen til Folkemøde i Allinge den 17.-20. juni 2021 – velvidende at det vil kræve, at vi – sammen med gode kræfter - i den kommende tid finder løsninger på de konsekvenser, aflysningen får for Foreningen Folkemødets økonomi. Det er ingen tvivl om at vi er afhængige af fortsat støtte fra vores gæster, arrangører og partnere.“

Yderligere information
For dig der har bestilt plads på Folkecampen, dig der skulle have haft et eventsted på Folkemødet eller en tid i et af teltene, og alle andre:
De kommende uger arbejder Folkemødesekretariatet på at skabe overblik over de økonomiske konsekvenser og rækker herefter ud til alle arrangører, samarbejdspartnere, gæster mv. Du hører fra os når vi ved nærmere.

Invitation klik her

Lærkegården var udlejet og da Folkemødet er aflyst kan du sende en e-mal til Carsten på  carsten@fred.dk og få dine penge tilbage. Du skal blot oplyse naven, kontonr. og hvad du har betalt.

 

 

Årsmøde fredsministerium

Ubuntu Huset Købmargergade 43, 1150 København.

D. 29/2 - 2020

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen

4. Stadfæstelse af nye medlemmer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Arbejdsplan for det kommende år

7. Godkendelse af budget

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt


A: Vedtagne Vedtægter 2020
B: Vedtaget Arbejdsplan 2020
C: Vedtaget Buget 2020
D: Referat fra årdmødet 2020

 

 

Welcome to ICAN!

We are happy to let you know that your request for partnership in the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) has been approved by ICAN International Steering Group. ICAN is a campaign in constant growth, and is currently counting over 532 partner organisations in more than 100 countries around the world.

Please find attached your Partnership Agreement form with further information about your membership with ICAN.

As an ICAN partner, we welcome your participation in the ICAN campaigners’ e-list, and we will now add the e-mail address of the contact person listed in your partnership application once you respond with a signed letter from the head of your organisation or other authorised person simply citing the “ICAN Partnership Agreement” and your agreement to abide by its requirements.

Through this list you will receive action alerts, invitations to events, and internal updates about the campaign, and the state of play in the process towards a treaty banning nuclear weapons. Please feel free to forward this information to your organization to support your activities.

We’re very excited to have you on board. Please do not hesitate to contact us if you would like any further information.

All the best,

Hawa, Liz and Daniel.

Place de Cornavin 2
1201 Geneva
+41 22 788 20 63
https://www.icanw.org

Se fil

 

Kvinder i sort deler løbeseddel ud

D. 6. marts kl. 15 ved Rundetårn på Købmagergade i København

En løbeseddel om sammenhæng mellem militær og klima.

Se løbeseddel

 


Foto: Foto Rawpixel Ltd

Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag 19. marts 19.00 – 20.00 pr. telefon

Klik her.

 

 

 

 

 

 

 

 

fredsmin

 

 

 

Et af verdens største hangarskibe, det franske 'Charles de Gaulle', kommer til Aarhus den 29. marts.

Se i den anledning har Århus mod Krig og Terror lavet en løbeseddel.

Klik her

Hangarskib vil ikke lægge til kaj i Danmark

Det franske hangarskib Charles de Gaulle kommer til de danske farvande, men grundet coronavirus er flere aktiviteter aflyst. Hangarskibet vil ikke lægge til kaj i Aarhus.

Forsvarskommandoen d. 24/3 - 2020

Den danske fregat Niels Juel vil fra slutningen af marts være en del af den skibsgruppe, der står for sikkerheden omkring det franske hangarskib Charles de Gaulle.

For at undgå en eventuel smittespredning med coronavirus er flere aktiviteter i forbindelse med hangarskibsgruppens besøg aflyst.

Det betyder, at hangarskibsgruppen vil være i de danske farvande, men de vil ikke komme til at lægge til kaj i Aarhus, som det ellers har været planlagt.

Der vil blive taget foranstaltninger for, at der ikke skal ske smittespredning i forbindelse med aktiviteterne.
Personalet om bord på skibene vil ikke gives landlov, og der vil ikke ske besøg på skibene fra dansk side.

Det er anden gang, at danske Niels Juel bliver indsat i hangarskibsgruppen. Sidste gang var i 2019, hvor fregatten deltog i gruppens operationer i Middelhavet.

Link tll forsvarskomandoens side

 

HIRSHIMADAGEN

Torsdag den 6. august 2020

I år er det 75 år siden Hiroshima blev udslettet af en atombombe, og faren for en atomkrig er i dag større end nogensinde.

FN vedtog i juli 2017 en traktat om forbud mod atomvåben. Danmark sagde NEJ
Regeringen vil ikke tilslutte sig traktaten af hensyn til NATO- medlemskabet - så vi skal bruge årets Hiroshimadag til at råbe vore politikere op:

ALDRIG MERE ET HIROSHIMA
DANSK UNDERSKRIFT PÅ OG RATIFICERING AF FN’s ATOMTRAKTAT!

Der er planlagt et arrangement rundt om Peblingesøen kl. 21 – ca. 22 med fakler og lysende lanterner, sat ud på vandet.

 

HIROSHIMA 75 ÅR

TORSDAG 6. AUGUST 18.30 – 20.00
CINEMATEKET, GOTHERSGADE 55, KØBENHAVN
MINDEHØJTIDELIGHED MED KONCERT FOR SEKS GUITARER
På Hiroshimadagen, den 6. august, afholdes der verden over mindehøjtideligheder for ofrene for terrorbombardementerne i Hiroshima og Nagasaki. På 75 årsdagen er det vigtigere end nogensinde, at vi samtidig protesterer imod, at nogle få atommagter fortsat truer alverdens befolkninger med død og ødelæggelse.

Læs hele invitationen her på en pdf-fil

 

Klimaavis om folkemøde Middelfart

Klik her

NYHEDSBREV AUGUST 2020

Klik her

 

Hiroshimadag 6.8. kl. 21 med lygter på Peblingesøen

Kære alle

Her kommer som lovet nyt om Hiroshimadagen 6. august, som vil blive markeret ved Peblingesøen under parolerne:

Aldrig mere et Hiroshima og Nagasaki og Danmark skal underskrive og ratificere FNs traktat mod atomvåben nu.

Som det fremgår af den vedhæftede løbeseddel med program står Kvinder i Sort sammen med andre fredsorganisationer bag arrangementet. Vi møder dog ikke specielt i sort og heller ikke med vores egne bannere.

Der skal, som I bl.a. kan læse, sættes lygter ud på søen, og det vil være dejligt, hvis I vil producere et par stykker, som I tager med. Se den vedhæftede skabelon.

Vi mødes kl. 21 ved Dronning Louises Bro til en forhåbentlig stemningsfuld og stærk manifestation.

Mange hilsner på vegne af Kvinder i Sort, København

Ida, Tove og Gerd

Løbeseddel med program til Hiroshimadagen

NB NB

Vi vil lige gøre opmærksom på, at arrangementet i morgen er ”vendt”, idet det flyttes til pladsen ved siden af Søpavillonen, da det har vist sig, at der ellers skulle betales for afspærring på Dr. Louises Bro. Der kommer til at stå ”guider” på broen, der viser folk hen til Søpavillonen, hvorfra musikken også vil lyde.

 Samtidig vil vi fortælle, at der er her op til 75-års dagen for Hiroshima er igangsat et borgerforslag om at Danmark skal underskrive FNs traktat mod atomvåben

Mange hilsner på Kvinder i Sort, Københavns vegne

lygter til d. 6/8

 

Århus mod Krig og Terror

Løbeseddel til 6. august

 

6. august i Herups Have minde arr.
og demonstration for forbud mod atomvåben

Kl 20 - taler, musik, sange derefter kaffe og kage og hyggeligt samvær

I år er det 75 år siden Hiroshima blev udslettet af en atombombe, og faren for en atomkrig er i dag større end nogensinde.

FN vedtog i juli 2017 en traktat om forbud mod atomvåben. Danmark sagde NEJ
Regeringen vil ikke tilslutte sig traktaten af hensyn til NATO- medlemskabet - så vi skal bruge årets Hiroshimadag til at råbe vore politikere op:

Dansk borgrunderskrifsindsamling starter d. 6. august for at få danske politikkere til at kræve at Danmark skriver under på et forbud mod atomvpben.

arr. Enhedslisten Esbjerg- Fanø,
Esbjerg Fredsbevægelse, Radikale Venstre
Esbjerg/Fanø, Socialistisk Folkeparti Esbjerg,
Støtter: LO Vest,

For flere oplysninger skriv til poul@peaceweb.dk

 

Nyhedsbrev - juli måned.


Nyt fra Fredsministeriums Forretningsudvalg
Fredsministeriums forretningsudvalg som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer mødes ugentligt og drøfter udviklingen på områder med relevans for fred og sikkerhed. Hvis du har oplysninger om noget, som du synes fredsministerium skal forholde sig til og eventuelt reagere på, så kontakt os ved at sende en mail til hasse.schneidermann@gmail.com eller ringe på tlf. 2333 4460.

juli måned - se pdf-fil her

 

Nyhedsbrev september

Klik her

KONFERENCE OM NY NORDISK SIKKERHEDSPOLITIK

Landstingssalen på Christiansborg
i anledning af FN’s fredsdag
Søndag 20. september 11.00 – 17.00

Konferencen om nordisk sikkerhedspolitik 20. september udskydes til 2021.

INTRODUKTION
Forud for den internationale fredsdag 2020 lyder opfordringen fra de Forenede Nationer, ”lad os skabe fred sammen”. FN markerer sit 75 års jubilæum med en opfordring til at bruge året på at lytte og lære og inviterer til en stor og omsiggribende samtale om, hvordan al verdens befolkninger kan skabe den fredelige og blomstrende fremtid, som de ønsker sig.
Konferencen i anledning af FNs fredsdag afholdes for at styrke regionens infrastruktur for fred ved at undersøge hvordan samarbejdet mellem de politiske beslutningstagere og organisationer i det civile samfund kan styrkes.

Læs program invitaion mm på pdf-filen

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling den 7. juli 2017.

Se forsiden

Link til forslaget - skriv under! - klik her.

Nyhedsbrev for oktober.

Klik her


Fredsfestival Aarhus 2020

Som plakat tilophængning


Lørdag den 24. oktober fra kl. 11 til 18 i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C.
OBS: Tilmelding.
På grund af Coronasituationen er det nødvendigt med tilmelding til carsten@fred.dk
Århus mod Krig og Terrors årlige fredsfestival ligger i år på FN-dagen. Vi har derfor valgt, at temaet er: FN's indsats for at forebygge og undgå krig FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
Som optakt til og under festivalen udstilles Galschiøts skulpturgruppe af klimaflygtninge.
Program:
Kl. 11 Velkomst
Kaffe, te, boller.
Kl. 11.15 – 12.15 Oplæg og debat om FN’s indsats og rolle. Oplæg af Diddi Struve Hansen, FN-forbundet.
Hvad kan FN gøre for freden og for klimaet?
Hvordan kan vi understøtte FN's indsats?
Hvordan håndteres de dilemmaer, der er i FN's arbejde?
KL. 12.15 - 12.40 Frokost. Der kan bestilles sandwich.
Kl. 12.40 - 13 Sang og musik: Ole Nielsby.
Kl. 13 - 14.15 Oplæg og debat om indsatsen for bæredygtig udvikling. Oplæg af Niels Aagaard, Det fælles Bedste. Bæredygtig udvikling i en global sammenhæng.
Kl. 14.15 - 14.45 Kaffepause.
Kl. 14.45 – 16.00 Oplæg og debat om indsatsen for at forebygge og undgå krig. Oplæg fra Allan Vokstrup, Fredsaktivisterne Ålborg
og Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror.
Hvordan får vi dansk sikkerhedspolitik tilbage på FN-sporet?
Hvad kan vi gøre for at stoppe krige og konflikter?
16.00 – 16.30 Musik: Verner Brems.
Kl. 16.30 – 17.30 Afsluttende paneldiskussion.

 

 

 

 

Sidens top.

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4