Kalendersiden - sidst redigeret d. 21/3 - 2020
hoved
fredsministerium
menu
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

Påskemarchen er desværre aflyst grundet Corona.

Andre aktiviteter er også påvirket af Corona virusen.,
men der vil komme opdateringer på kalendersiden, så du kan se hvordan vore planer udvikler sig.

 

Forsiden > Kalendersiden 2020 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2020

(Tidligere aktiviteter se arkiv siden)

 

Kommende aktiviteter i 2020

 

Et af verdens største hangarskibe, det franske 'Charles de Gaulle', kommer til Aarhus den 29. marts.

Se i den anledning har Århus mod Krig og Terror lavet en løbeseddel.

Klik her

Hangarskib vil ikke lægge til kaj i Danmark

Det franske hangarskib Charles de Gaulle kommer til de danske farvande, men grundet coronavirus er flere aktiviteter aflyst. Hangarskibet vil ikke lægge til kaj i Aarhus.

Forsvarskommandoen d. 24/3 - 2020

Den danske fregat Niels Juel vil fra slutningen af marts være en del af den skibsgruppe, der står for sikkerheden omkring det franske hangarskib Charles de Gaulle.

For at undgå en eventuel smittespredning med coronavirus er flere aktiviteter i forbindelse med hangarskibsgruppens besøg aflyst.

Det betyder, at hangarskibsgruppen vil være i de danske farvande, men de vil ikke komme til at lægge til kaj i Aarhus, som det ellers har været planlagt.

Der vil blive taget foranstaltninger for, at der ikke skal ske smittespredning i forbindelse med aktiviteterne.
Personalet om bord på skibene vil ikke gives landlov, og der vil ikke ske besøg på skibene fra dansk side.

Det er anden gang, at danske Niels Juel bliver indsat i hangarskibsgruppen. Sidste gang var i 2019, hvor fregatten deltog i gruppens operationer i Middelhavet.

Link tll forsvarskomandoens side

 

Aflysning grundet Corona virus:

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes via telefon

torsdag 16. april 14.00 – 16.00

 

Folkemøde på Bornholm

Invitation klik her

(Lærkegården er udlejet)

Folkemødet

Folkemødet hovedscenen

Folkemødet selvbejening - her kan du bestille plads.

 

Klip fra arbejdsplanen:
for 2020:

Nedenstående bliver til noget på en eller anden måde, men Coronavirusen påvirker selvfølgelig datoer mm.

 

Atomvåbenkampagne

i anledning af 75 årsdagen for atombomben i Hiroshima Udvikle og gennemføre en kampagne til fordel for dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben i tidsrummet 1.april til 1. oktober. Et borgerforslag til folketingsbeslutning danner kernen i en bred informationskampagne, der opfordrer til at underskrive. Kampagnen søger at koordinere landsdækkende manifestationer på
Hiroshimadagen 6. august og FNs International Day for total elimination of Nuclear Weapons 26. september. Kampagnen koordineres med tilsvarende initiativer i de andre nordiske lande. Folkemødet på

 

Bornholm 11.-14. juni

Temaet er klimaet og freden – Atomvåben Arrangere intern fredshøjskole blandt beboerne på Store Lærkegård 6.-15. juni Arrangere møde i Civiltinget, 4 pop-up-events med optog og møde i 350 klimabevægelsens telt med overskriften ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne”, måske etablering af en debattørgruppe der kan deltage i andres arrangementer.

 

FN ́s Fredsdag 21. september

Temaet er fredsministerier i NordenUdvikle og arrangere en fælles nordisk konference på Christiansborg i København for at sætte oprettelse af fredsministerier i statsligt regi i de nordiske lande på den politiske dagsorden. Konferencen arrangeres i samarbejde med andre nordiske fredsorganisationer, der også sætter etablering af fredsdepartementer på den politiske dagsorden i deres lande.

 

 

Sidens top.

 

 

fredsmin

Afholdt i 2020:

 

3.-4. februar 2020 deltag i fredsmøde i Norge:
NEIGHBOURS AS FRIENDS, NOT ENEMIES : PRELIMINARY PROGRAM (20.12.2019)

Peace Research Institute Oslo, PRIO, Hausmannsgaten 3, Oslo

MONDAY 3 FEBRUARY
11.00 Registration; light refreshments
11.30 Opening of seminar
Welcome by representative of Peace Research Institute, PRIO (5 min)
Presentation of participants (15 min)
Peace songs (10 min.)
12.00 “Good neighbours, aims and visions” Ingeborg Breines (20 min)
Experiences and hopes: Prepared contributions from Russian and Nordic seminar participants (5-10 min each).
Discussion
15.00 Refreshments
16-18.30 Open meeting: Neighbours as friends, not enemies “Russian-Nordic Civil Society Cooperation
Music (5 min)
Introduction by Ingeborg Breines (5 min)
“Cooperation with Russia in Northern Norway” by Rune Rafaelsen (20 min)
Oleg Bodrov: Challenges of the Baltic-Nordic  region militarization, confrontation of NATO with Russia, possible solutions and the role of civil society in this process.
(15 min)

Oksana Paramanova: «Soldiers Mothers»: «Reducing the level of militarization»
(15 min)

Natalia Kovaleva: Militarization as a threat to the health of future generations (15 min)
Questions and discussion
Music 15-20 min.
19.00 Dinner
TUESDAY 4 FEBRUARY
10.00 Cultural cooperation: challenges and possibilities….(15 min)
Peaceful cooperation: challenges and possibilities by Sverre Lodgaard (20)
Questions and discussion
11.00 Panel 1: Nuclear threat and militarization
“Nuclear threat and artificial intelligence” by Esbjerg Fredsbevegelse (10 min)
Other panel participants to be identified
Discussion
12.30 Lunch
13.30 Panel 2: Environmental challenges
“The military threat to climate and environment” by Åse Møller Hansen (10)
Other panel participants to be identified
Discussion
15.00 The Road Forward
Summary and proposals for further work by Russian and Nordic representatives
16.00 Closure

Udtalelse / Statement

Rapport

 

 

Årsmøde fredsministerium

Ubuntu Huset Købmargergade 43, 1150 København.

D. 29/2 - 2020

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen

4. Stadfæstelse af nye medlemmer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Arbejdsplan for det kommende år

7. Godkendelse af budget

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt


A: Vedtagne Vedtægter 2020
B: Vedtaget Arbejdsplan 2020
C: Vedtaget Buget 2020
D: Referat fra årdmødet 2020

 

 

Welcome to ICAN!

We are happy to let you know that your request for partnership in the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) has been approved by ICAN International Steering Group. ICAN is a campaign in constant growth, and is currently counting over 532 partner organisations in more than 100 countries around the world.

Please find attached your Partnership Agreement form with further information about your membership with ICAN.

As an ICAN partner, we welcome your participation in the ICAN campaigners’ e-list, and we will now add the e-mail address of the contact person listed in your partnership application once you respond with a signed letter from the head of your organisation or other authorised person simply citing the “ICAN Partnership Agreement” and your agreement to abide by its requirements.

Through this list you will receive action alerts, invitations to events, and internal updates about the campaign, and the state of play in the process towards a treaty banning nuclear weapons. Please feel free to forward this information to your organization to support your activities.

We’re very excited to have you on board. Please do not hesitate to contact us if you would like any further information.

All the best,

Hawa, Liz and Daniel.

Place de Cornavin 2
1201 Geneva
+41 22 788 20 63
https://www.icanw.org

Se fil

 

Kvinder i sort deler løbeseddel ud

D. 6. marts kl. 15 ved Rundetårn på Købmagergade i København

En løbeseddel om sammenhæng mellem militær og klima.

Se løbeseddel

 


Foto: Foto Rawpixel Ltd

Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag 19. marts 19.00 – 20.00 pr. telefon

Klik her.

 

Sidens top.

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

 

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>> 2019 - Læserbreve mm

>> 2019 - Kalender - vore aktiviteter

>> 2018 - læserbrve mm

>> 2018 - Kalender for vore aktiiviteter

>> 2017 - Kalender

>> 2016 - Kalender

>> 2015- Kalender

>> 2014 - Kalender

>> 2013 - Kalender

>> 2012 - Kalender

Forsiden

Kalender

2020 - Kalender

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2020

2019

2018

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4