Kalendersiden 2019 - sidst redigeret d. 20/3 - 2019
hoved
kry
Menu fredsministerium.dk
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium.dk
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

På NATO’s 70-årsdag den 4. april arrangerer
”Århus mod Krig og Terror” demonstration og fredsmøde.
Demonstrationen starter på Rådhuspladsen kl. 17 under parolen:
Stop NATO’s oprustning – Invester i kollektiv velfærd.
Læs mere på kalenersiden

Nordic Peace and
Conflict Resolution Efforts.
Folketinget, 9 April 2019, 16:00-17:45
Læs mere på kalendersiden

 

Kalendersiden Kontakt - Oversigt

Kalender for 2019

(Tidligere aktiviteter se arkiv siden)

 

Kommende aktiviteter i 2019

 

Demonstration og Fredsmøde
torsdag den 4. april.

På NATO’s 70-årsdag den 4. april arrangerer
”Århus mod Krig og Terror” demonstration og fredsmøde.

Demonstrationen starter på Rådhuspladsen kl. 17 under parolen:
Stop NATO’s oprustning – Invester i kollektiv velfærd

Der bliver taler af:

Birthe Sørensen, Redaktør på Arbejderen.

Bo Hamburger, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, AIF.

Efterfølgende er der fredsmøde på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28.

Det Røde Sangkor synger fra kl. 18:30 og der er paneldebat kl. 19.

I panelet er:

Tine Spang Olsen, fredsaktivist fra bl.a. "Stop Terrorkrigen - Ud af NATO", vil tale om NATO’s aggressive politik.

Carsten Andersen, talsmand for ”Århus mod Krig og Terror”, vil tale om en fredelig sikkerhedspolitik.

Tom Paamand, undergravende journalist, freds-lobbyist og formand for ”Aldrig Mere Krig”, vil bidrage med facts og dokumentation.

Arrangementets grundlag er:

Nej til en ny verdenskrig - drop koldkrigsretorikken, drop opstillingen af nye raketter. For forhandling, afspænding og nedrustning.

Invester i velfærd, ikke i Nato - drop Natos krav om 2 % af BNP til militær. Danske skattekroner skal ikke gå til våbenindustri.

Nej til dansk deltagelse i Natos aggressionskrige - træk de danske tropper hjem og brug pengene på bekæmpelse af fattigdom og genopbygning af de krigshærgede lande, som Nato har ført krig mod.

 

Jeg er gerne til rådighed med yderligere oplysninger

Med venlig hilsen

Carsten Andersen

Mail: carsten@fred.dk

Tlf. 22 38 52 34

 

 

D. 11/11 2018 - 100 året for
1. Verdenskrigs afslutning.

1v

Foto: UK Ministry ofDefence.
War Graves at Tyne Cot Cemetary, Belgium. Thousands of graves of British and Commonwealth soldiers at the Tyne Cot cemetary in Belgium.
Link til billede - 1. Verdenskrig

1. verdenskrig blev officielt startet fordi 2 mennesker blev dræbt. Dette burde være et anliggende for politiet ikke for militæret. Det burde have været muligt at løse med forhandlinger. Her blev ca. 6,5 mio civile dræbt og ca. 9,7 mio soldater dræbt.

 

Hovedbiblioteket Esbjerg d. 11/3 - 9/4
Med fernisering d. 11/3

 

Nordic Peace and
Conflict Resolution Efforts.
Folketinget, 9 April 2019, 16:00-17:45

Jeg viser til tidligere informasjon om Nordisk råds fredsseminar i samarbeid med Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC).
Rapporten kom i stand etter en rekommandasjon fra Nordisk råd til Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd har finansiert rapporten, mens Nordisk råd og CRIC er «eier» av seminaret.
Presidiet ønsket at parlamentenes utenrikskomiteer skulle involveres i seminaret, og jeg ber derfor om at delegasjonssekretariatene sørger for å videresende informasjonen til de ansvarlige kollegaer.
En oppdatert invitasjon med påmeldingsfrist og praktiske opplysninger vil bli sendt ut i løpet av mars.
Seminaret er for forskere, politikere, sekretariater og andre med interesse for Nordisk fredssamarbeid.

In the current, multipolar world order, Nordic collaboration on peace and conflict resolution efforts is gaining momentum again.
At this seminar, a report commissioned by the Nordic Council of Ministers on Nordic peace and conflict resolution efforts will be launched.
The report focuses on how Nordic countries work together on peace and conflict resolution, present the current structures of Nordic cooperation and map challenges and potentials for future collaboration.
Three cases of Nordic collaboration will be discussed:
1) Nordic integrated efforts on peace and conflict resolution in Afghanistan,
2) Nordics working together in the UN and
3) Nordic networking on the woman, peace and security agenda.

Location: Fællessalen, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K

16.00-16.05 Welcome and introduction: Jessica Polfjärd, President of the Nordic Council, Member of the Swedish Parliament
16.05-16.20 Keynote: Peter Wallensteen, Professor, University of Uppsala (TBC)
16.20-16.40 Presentation of the rapport: Isabel Bramsen and Anine Hagemann
16.40-17.15 Comments on the report:
Henrik Thune, Director, NOREF (TBC)
Erkki Tuomioja, Member of the Presidium of the Nordic Council, Member of the Finnish Parliament
Magnea Marinósdóttir, International Political Scientist
Christian Friis Bach, Secretary General, Danish Refugee Council
17.15 – 17.45 Q&A

Vennlig hilsen/Kind regards

Arne Fogt Bergby
Internasjonal seniorrådgiver/
International Senior Adviser
Mobil: +45 60 39 42 47
arfber@norden.org

Nordisk Råd
Nordic Council
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45 33 96 04 00
www.norden.org

 

 

 


Sidens top.

 

 

 

Afholdt i 2019:

 

Asylbørn er krigens ofre

Kvinder i Sort.

Fredag den 1. marts får vores nye banner, ”Asylbørn er krigens ofre”, produceret af Elisabeth Åradsson, sin debut, når vi stiller op kl. 15 – 15.30 ved Gammeltorv.

Løbeseddel

 

Årsmøde d. 24. februar

Kære fredsven

Her følger invitation til fredsministeriums ordinære årsmøde, søndag den 24. februar kl. 13.00 – 16.00 i Dronningensgade 14 i København.

13.00 Velkomst 

13.05 Aktuel Fredspolitik - og uddeling af årets fredsbamse for særlig indsats

13.30 Pause

13.45 Årsmødet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning v. formand for bestyrelsen, Hasse Schneidermann 

3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen 

4. Stadfæstelse af nye medlemmer 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Arbejdsplan for det kommende år - forslag fra bestyrelsen

7. Godkendelse af budget – forslag fra bestyrelsen jf. arbejdsplanen

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt  

14.45 Årsmøde afslutning 

666Husk at forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, søndag 10. februar. 

Skriv en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Link til vedtægter

Vel mødt ! 

Hasse Schneidermann

Formand for bestyrelsen

www.fredsministerium.dk

hasse.schneidermann@gmail.com

Mobiltelefon: 2333 4460

Forslag til referat - godkendes på næste møde.

Vedtaget arbejdsplan for 2019

 

 

 

Aftaler er bedre end oprustning!
Debatmøde om opsigelsen af INF-traktaten.


Tirsdag den 29. januar kl. 19 på Dokk1,
undervisningslokale 1, Århus.


Lektor Hans Henrik Holm, forskningschef emeritus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, indleder om nedrustningsaftalerne og deres betydning.

Se mere i folder

Arrangør: Århus mod Krig og Terror.
Følg Århus mod Krig og Terror på Facebook

Støt Århus mod Krig og Terrors på vores konto i Jyske Bank Aarhus med reg. nr. 5073 konto nr. 1464819

 

Fællesmøde d. 27/1 - 2018

FÆLLESMØDE I FREDSMINISTERIUM.DK
Søndag 27. januar 2019 kl. 13.00 – 16.00.
Plumfondens Hus,
Dronningensgade 14, 1.,
1420 København K.

Se dagsorden

 

Kvinder i Sort i morgen 4.1. kl. 15 på Æggetorvet

Nej til dansk krigsdeltagelse
Børnefamilier ud af Udsendelsescenter Sjælsmark

Som led i den internationale koalition vil Danmark også i 2019 være involveret i flere af stormagternes krige i Mellemøsten

Vores krigsindsats har langt fra bragt fred, og ikke mindst kvinder og børn er krigens ofre: De er de allermest ubeskyttede og sårbare både i flygtningelejrene og på de farlige flugtruter, hvor seksuelle overgreb finder sted i uhyggelig grad.

Danmark forsøger af al magt at holde flygtninge ude af landet. Lykkes det alligevel nogle af disse ulykkelige mennesker at nå frem, gør regeringen alt for at få dem ud igen. Med finansloven for 2019 indføres der nye stramninger som signal til de danske vælgere om den inhumane flygtningepolitik, som nu er blevet Danmarks indsatsområde.

De omkring 500 asylansøgere, der hverken kan sendes hjem eller opnå asyl, anbringes under umenneskelige forhold på ubestemt tid i udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård.

Ikke mindst børn tager skade i disse inhumane centre. Og som situationen er i dag, hvor der ingen lovgivning findes for længden af ophold i udsendelsescentrene, kan man i realiteten være fastlåst der på livstid.

Dette for at presse disse mennesker - enlige og børnefamilier - til at forsvinde frivilligt. Det er umenneskeligt, og må og skal ændres i det nye år.

Kvinder i Sort, København, 4. januar 2019

Klik her for folder

 

 

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse
peaceweb.dk
Medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Privat mobil: 61 67 82 49
(på lydløs i arbejdstiden)
Privat e-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen
Adresse: Willemoesgade 29
DK 6700 Esbjerg

 

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>> 2018

>> 2017

>> 2016

>> 2015

>> 2014

>> 2013

>> 2012

Forsiden

Kalender

2018

2019

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2018

2019

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4