Kalendersiden 2019 - sidst redigeret d. 20/3 - 2020
hoved
kry
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

 

Kalendersiden Kontakt - Oversigt

Kalender for 2019

(Tidligere aktiviteter se arkiv siden)

 

Kvinder i Sort i morgen 4.1. kl. 15 på Æggetorvet

Nej til dansk krigsdeltagelse
Børnefamilier ud af Udsendelsescenter Sjælsmark

Som led i den internationale koalition vil Danmark også i 2019 være involveret i flere af stormagternes krige i Mellemøsten

Vores krigsindsats har langt fra bragt fred, og ikke mindst kvinder og børn er krigens ofre: De er de allermest ubeskyttede og sårbare både i flygtningelejrene og på de farlige flugtruter, hvor seksuelle overgreb finder sted i uhyggelig grad.

Danmark forsøger af al magt at holde flygtninge ude af landet. Lykkes det alligevel nogle af disse ulykkelige mennesker at nå frem, gør regeringen alt for at få dem ud igen. Med finansloven for 2019 indføres der nye stramninger som signal til de danske vælgere om den inhumane flygtningepolitik, som nu er blevet Danmarks indsatsområde.

De omkring 500 asylansøgere, der hverken kan sendes hjem eller opnå asyl, anbringes under umenneskelige forhold på ubestemt tid i udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård.

Ikke mindst børn tager skade i disse inhumane centre. Og som situationen er i dag, hvor der ingen lovgivning findes for længden af ophold i udsendelsescentrene, kan man i realiteten være fastlåst der på livstid.

Dette for at presse disse mennesker - enlige og børnefamilier - til at forsvinde frivilligt. Det er umenneskeligt, og må og skal ændres i det nye år.

Kvinder i Sort, København, 4. januar 2019

Klik her for folder

 

Årsmøde d. 24. februar

Kære fredsven

Her følger invitation til fredsministeriums ordinære årsmøde, søndag den 24. februar kl. 13.00 – 16.00 i Dronningensgade 14 i København.

13.00 Velkomst 

13.05 Aktuel Fredspolitik - og uddeling af årets fredsbamse for særlig indsats

13.30 Pause

13.45 Årsmødet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning v. formand for bestyrelsen, Hasse Schneidermann 

3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen 

4. Stadfæstelse af nye medlemmer 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Arbejdsplan for det kommende år - forslag fra bestyrelsen

7. Godkendelse af budget – forslag fra bestyrelsen jf. arbejdsplanen

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt  

14.45 Årsmøde afslutning 

666Husk at forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, søndag 10. februar. 

Skriv en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Link til vedtægter

Vel mødt ! 

Hasse Schneidermann

Formand for bestyrelsen

www.fredsministerium.dk

hasse.schneidermann@gmail.com

Mobiltelefon: 2333 4460

Forslag til referat - godkendes på næste møde.

Vedtaget arbejdsplan for 2019

 

Fællesmøde d. 27/1 - 2018

FÆLLESMØDE I FREDSMINISTERIUM.DK
Søndag 27. januar 2019 kl. 13.00 – 16.00.
Plumfondens Hus,
Dronningensgade 14, 1.,
1420 København K.

Se dagsorden

Se referat

 

 

Aftaler er bedre end oprustning!
Debatmøde om opsigelsen af INF-traktaten.


Tirsdag den 29. januar kl. 19 på Dokk1,
undervisningslokale 1, Århus.


Lektor Hans Henrik Holm, forskningschef emeritus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, indleder om nedrustningsaftalerne og deres betydning.

Se mere i folder

Arrangør: Århus mod Krig og Terror.
Følg Århus mod Krig og Terror på Facebook

Støt Århus mod Krig og Terrors på vores konto i Jyske Bank Aarhus med reg. nr. 5073 konto nr. 1464819

 

Asylbørn er krigens ofre

Kvinder i Sort.

Fredag den 1. marts får vores nye banner, ”Asylbørn er krigens ofre”, produceret af Elisabeth Åradsson, sin debut, når vi stiller op kl. 15 – 15.30 ved Gammeltorv.

Løbeseddel

 

Demonstration og Fredsmøde
torsdag den 4. april.

På NATO’s 70-årsdag den 4. april arrangerer
”Århus mod Krig og Terror” demonstration og fredsmøde.

Demonstrationen starter på Rådhuspladsen kl. 17 under parolen:
Stop NATO’s oprustning – Invester i kollektiv velfærd

Der bliver taler af:

Birthe Sørensen, Redaktør på Arbejderen.

Bo Hamburger, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, AIF.

Efterfølgende er der fredsmøde på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28.

Det Røde Sangkor synger fra kl. 18:30 og der er paneldebat kl. 19.

I panelet er:

Tine Spang Olsen, fredsaktivist fra bl.a. "Stop Terrorkrigen - Ud af NATO", vil tale om NATO’s aggressive politik.

Carsten Andersen, talsmand for ”Århus mod Krig og Terror”, vil tale om en fredelig sikkerhedspolitik.

Tom Paamand, undergravende journalist, freds-lobbyist og formand for ”Aldrig Mere Krig”, vil bidrage med facts og dokumentation.

Arrangementets grundlag er:

Nej til en ny verdenskrig - drop koldkrigsretorikken, drop opstillingen af nye raketter. For forhandling, afspænding og nedrustning.

Invester i velfærd, ikke i Nato - drop Natos krav om 2 % af BNP til militær. Danske skattekroner skal ikke gå til våbenindustri.

Nej til dansk deltagelse i Natos aggressionskrige - træk de danske tropper hjem og brug pengene på bekæmpelse af fattigdom og genopbygning af de krigshærgede lande, som Nato har ført krig mod.

 

Jeg er gerne til rådighed med yderligere oplysninger

Med venlig hilsen

Carsten Andersen

Mail: carsten@fred.dk

Tlf. 22 38 52 34

Stop NATOs oprustning - investér i kollektiv velfærd.

København på Nytorv.

4. april kl. 17.00 er der kaldt til demonstration på Nytorv i København som led i den global protestdag i anledning af NATOs jubilæum.

Global protestdag - NATO 70 år

STOP NATOs OPRUSTNING - INVESTÉR I KOLLEKTIV VELFÆRD

* Nej til en ny verdenkrig – Drop koldkrigsretorikken, drop opstillingen af nye raketter. For forhandling, afspænding og nedrustning

* Invester i kollektiv velfærd, ikke i NATO - Drop NATOs krav om 2% af BNP til militær. Danske skattekroner skal ikke gå til våbenindustrien

* Nej til dansk deltagelse i NATOs aggressioner og krige - Træk de danske tropper hjem og brug pengene på bekæmpelse af fattigdom og genopbygning af de krigshærgede lande, som NATO har ført krige imod.

Konferencier: Tanja Bjørn Zabell

Talere:
Claus Westergreen, fmd. 3F BJMF
Gerd Berlev, TID TIL FRED - aktiv mod krig
Elias Olsen, lærling og fmd. for 3F BJMF Ungdom
Anton Nielsen, Horserød-Stutthof foreningen

Musik:
Black Rainbow, electro
Hozan Figen, kurdisk folkemusik
Lizette Lassen (Fri Galaxe) og Esben Just


Organisationer:
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København; Aldrig mere krig; Fredsministerium.dk; TID TIL FRED - aktiv mod krig; Kunstnere for fred; Kurdisk kvindeforening; Valby og Sydvest mod krig; DEMOS; Fredsvagten; Socialistisk Ungdomsfront (SUF);
Horserød-Stutthof foreningen; Venskabsforeningen DK-DDFK; Kommunistisk Parti (KP); Danmarks Kommunistiske Parti (DKP);
Kommunistisk Parti i Danmark (KPID); Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Pensionisternes Kulturforening af 1965, Enhedslistens Internationale udvalg - listen er åben...

Link til facebook - husk at dele

 

 

Flyer om oprustningen:

Militærudgifter hvem truer hvem
(flyer - F5)

se materiale siden - flyer F5

 

 

NEJ TIL OPRUSTNING OG KRIGSDELTAGELSE
JA TIL KOLLEKTIV VELFÆRD
(flyer - F6)

se materialesiden - flyer F6

 

 

Deltag i International konference på nettet d. 10/4 - 2019

Dear friends and colleagues,

We cordially invite you to participate in an Abolition 2000 international webinar on April 10, 2019 on the topic Global nuclear disarmament events and campaigns.

The webinar will provide an overview of nuclear disarmament processes and events happening in 2019, and the main nuclear disarmament campaigns and actions by parliamentarians, mayors and civil society. The webinar will introduce Abolition 2000 working groups, campaigns and affiliated networks, and it will provide opportunities for activists to discuss and/or join various campaigns and events. Click here to register.

The webinar is the second in a series of such webinars being organized by Abolition 2000, the first one being in January 2019 on the INF Treaty. The webinars are open to anyone involved in nuclear disarmament or wanting to get involved.

The webinar will be held in two repeating sessions: Session 1 is scheduled to enable participation by those living in Asia and the Pacific. Session 2 is scheduled to enable participation by those living in the Americas, Europe and Africa. Each session will last for 1¾ -2 hours using the Zoom conferencing platform and will include a short technical introduction to the zoom conferencing functions, in addition to the presentations, discussion and conclusion.

Session 1: Timed for participants from Asia and the Pacific.

April 10: 9:00 Islamabad (Pakistan), 9:30 Delhi (India), 10:00 Almaty (Kazakhstan), 12:00 Perth (Australia), 12:00 Manila (Philippines), 13:00 Seoul (South Korea), 13:00 Tokyo (Japan), 14:00 Sydney (Australia), 16:00 Auckland (New Zealand). April 9: 18:00 Honolulu, (United States)

Speakers:

John Hallam (Australia), Human Survival Project. Nuclear Risk reduction
Neshan Gunasekera (Sri Lanka), International Association of Lawyers Against Nuclear Arms. Nuclear weapons and international law
Matt Robson (New Zealand), Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND). Parliamentary actions
Tamkeen Saeid (New Zealand), The Peace Foundation. Youth actions.
Alyn Ware (New Zealand), World Future Council, PNND. Economic dimensions – move the nuclear weapons money
Session 2: Timed for participants from the Americas, Europe and Africa:

April 10: 9:00 San Francisco (United States), 10:00 Edmonton (Canada), 12:00 Santiago (Chile), 16:00 Reykjavik (Iceland), 17:00 London (United Kingdom), 18:00 Berlin (Germany), 19:00 Amman (Jordan), 19:00 Moscow (Russia)
Speakers:

Reiner Braun (Germany), International Peace Bureau. Nukes out of Europe
John Burroughs (USA), Lawyers Committee on Nuclear Policy. Nuclear weapons and international law
Jackie Cabasso (USA), Mayors for Peace. Actions by cities
Arielle Denis (France), International Peace Bureau. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
Bruce Gagnon (USA), Global campaign against nuclear power and weapons in space. Missiles and space weapons
Marzhan Nurzhan (Kazakhstan), Abolition 2000 Youth Network
Vanda Proskova (Czech Republic), Economic Dimensions - Move the Nuclear Weapons Money
Tony Robinson (UK), Pressenza. Chair and introduction to Abolition 2000
Aaron Tovish (Mexico), Zone Libre. Nuclear risk reduction
Monica Willard (USA), United Religions Initiative. Interfaith actions and events.

Please click here to register online. Once you register we will send you details about how to connect to the webinar via zoom.

For more information visit www.abolition2000.org or contact alyn@lcnp.org.

Yours sincerely

Jackie Cabasso, Alyn Ware and Tony Robinson
On behalf of the Abolition 2000 Coordinating Committee

 

 

D. 11/11 2018 - 100 året for
1. Verdenskrigs afslutning.

Hovedbiblioteket Esbjerg d. 11/3 - 9/4
Med fernisering d. 11/3

1v

Foto: UK Ministry ofDefence.
War Graves at Tyne Cot Cemetary, Belgium. Thousands of graves of British and Commonwealth soldiers at the Tyne Cot cemetary in Belgium.
Link til billede - 1. Verdenskrig

1. verdenskrig blev officielt startet fordi 2 mennesker blev dræbt. Dette burde være et anliggende for politiet ikke for militæret. Det burde have været muligt at løse med forhandlinger. Her blev ca. 6,5 mio civile dræbt og ca. 9,7 mio soldater dræbt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidens top.

 

 

 

 

Nordic Peace and
Conflict Resolution Efforts.
Folketinget, 9 April 2019, 16:00-17:45

Jeg viser til tidligere informasjon om Nordisk råds fredsseminar i samarbeid med Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC).
Rapporten kom i stand etter en rekommandasjon fra Nordisk råd til Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd har finansiert rapporten, mens Nordisk råd og CRIC er «eier» av seminaret.
Presidiet ønsket at parlamentenes utenrikskomiteer skulle involveres i seminaret, og jeg ber derfor om at delegasjonssekretariatene sørger for å videresende informasjonen til de ansvarlige kollegaer.
En oppdatert invitasjon med påmeldingsfrist og praktiske opplysninger vil bli sendt ut i løpet av mars.
Seminaret er for forskere, politikere, sekretariater og andre med interesse for Nordisk fredssamarbeid.

In the current, multipolar world order, Nordic collaboration on peace and conflict resolution efforts is gaining momentum again.
At this seminar, a report commissioned by the Nordic Council of Ministers on Nordic peace and conflict resolution efforts will be launched.
The report focuses on how Nordic countries work together on peace and conflict resolution, present the current structures of Nordic cooperation and map challenges and potentials for future collaboration.
Three cases of Nordic collaboration will be discussed:
1) Nordic integrated efforts on peace and conflict resolution in Afghanistan,
2) Nordics working together in the UN and
3) Nordic networking on the woman, peace and security agenda.

Location: Fællessalen, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K

16.00-16.05 Welcome and introduction: Jessica Polfjärd, President of the Nordic Council, Member of the Swedish Parliament
16.05-16.20 Keynote: Peter Wallensteen, Professor, University of Uppsala (TBC)
16.20-16.40 Presentation of the rapport: Isabel Bramsen and Anine Hagemann
16.40-17.15 Comments on the report:
Henrik Thune, Director, NOREF (TBC)
Erkki Tuomioja, Member of the Presidium of the Nordic Council, Member of the Finnish Parliament
Magnea Marinósdóttir, International Political Scientist
Christian Friis Bach, Secretary General, Danish Refugee Council
17.15 – 17.45 Q&A

Vennlig hilsen/Kind regards

Arne Fogt Bergby
Internasjonal seniorrådgiver/
International Senior Adviser
Mobil: +45 60 39 42 47
arfber@norden.org

Nordisk Råd
Nordic Council
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45 33 96 04 00
www.norden.org

 

Kvinder I Sort kl. 15 på Æggetorvet
d. 6/6 - 2019

Se spændende folder om militærets enorme brædstof forbrug.

Klik her.

 

Hiroshimadagen den 6. august 2019
Debatmøde om faren for atomkrig på Dokk1 kl. 19

Debatoplæg fra Danske Læger mod Kernevåben, FN Forbundet og Århus mod Krig og Terror.

Den 6. august er det 74 år siden Hiroshima blev udslettet med en atombombe.
Siden har verden levet med frygten for og truslen om udslettelse i en atomkrig.
Derfor arrangerer Århus mod Krig og Terror debatmøde og Mindeevent.
Faren for en atomkrig vokser i øjeblikket med USA's opsigelse af INF-aftalen om forbud mod mellemdistanceraketter på land og opsigelsen af atomaftalen med Iran.
Optrapningen af konflikten med Rusland gør situationen dødsensfarlig. Et enkelt tryk på den røde knap kan få fatale konsekvenser for hele menneskeheden.
FN har i juli 2017 vedtaget en traktat om forbud mod atomvåben. Danmark stemte imod forbuddet. Danmark vil ikke tilslutte sig traktaten af hensyn til NATO’s strategi, som bygger på brug af atomafskrækkelse og muligheden for at være de første, der bruger atomvåben.
Missilskjoldet og USA’s udvikling af nye taktiske atomvåben kan give det indtryk, at en begrænset atomkrig er mulig, men de såkaldte 'mini-nukes' har en slagkraft der langt overstiger bomberne, der blev kastet i 1945 over Hiroshima og Nagasaki.
På begge sider tror man modstanderen kan finde på at bruge atomvåben. Man er derfor i alarmberedskab og en lille fejlvurdering kan udløse en katastrofe.
Danmark bidrager til optrapning af konflikten både politisk og militært. Det er en vanvittig strategi. I stedet skal Danmark bakke op om FN og arbejde for internationale nedrustningsaftaler og tillidsskabende kontakter.
Sig ja til FN’s forbud mod atomvåben - Stop atomtruslen.
Med venlig hilsen
Helge Ratzer,
tlf. 20 47 96 99.

P.S. Mindeevent for atomkrigens ofre kl. 21:30

Flyer - klik her.

 

 

Forbyd atomvåben.

Den eneste måde vi kan beskytte os selv mod atomvåben er at forbyde dem.

En atomvinter efter en atomkrig vil udslette menneskeheden.

Demonstration for forbud mod alle atomvåben og Mindedag for ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

Afskaf alle atomvåben.

 

Sted: Heerups Have Esbjerg ved Hotel Britannia

Tidspunkt: kl. 20 - 22 tirsdag d. 6. august.

Arrangør: Esbjerg Fredsbevægelse

Atomvåbnene bliver moderniseret af alle atomvåbenstater.
Bliver disse våben brugt vil det blive menneskehedens undergang.

Derfor ville det være rigtig godt at afskaffe disse våben.
122 lande har sagt ja til dette i FN.

Vort arr. d. 6/8 - 2019 kl. 20 i Heerup Have
på Hiroshimadagen vil også opfordre til afskaffelse af alle atomvåben.

Der vil være tale ved Lisbet Skou fra Esbjerg Fredsbevægelse. Der vil være tale om et mindearrangement. Der vil være musik og sang, tid til at få en kop kaffe eller te og tid til tale sammen med de der er mødt op.

Støtter til vores begivenheden i øjeblikket, vi håber der kommer flere til: Enhedslisten Esbjerg-Fanø, LO-Vest, Radikale Venstre Esbjerg/Fanø, SF Esbjerg, Socialdemokratiet Esbjerg.

Støttebeløb kan indbetales på reg. nr. 1551 konto nr. 6724426, husk at skrive hvem indbetaleren er.

Tilmeld dig begivenhende på Facebook

Del den til dine venner, slå den op din Facebookside.

vær med til at opreklamere d. 6/8.

Sidens top.

 

Fællesmøde

søndag 25. august 2019 kl. 13 – 16 Plumfondens Hus, Dronningens Gade 14, København.

Referat

 

Pressemeddelelse 13. september 2019

En samtale om fred på havnen i Aarhus

Se Facebook

Link til pdf fil

Jan Øberg om mødet

Beskrivelse af arr. - Fred skabes med fredelige midler.

Fredag den 20. september har foreningen Fredsministerium inviteret til arrangementet ”fred skabes med fredelige midler” i Domen på Aarhus Havn. På besøg kommer den 68-årige freds- og fremtidsforsker og forfatter med ph.d. i sociologi, Jan Øberg, som vender tilbage til sin fødeby Aarhus for at tale om, hvordan Danmark i en foranderlig global verden kan være med til at skabe fred med fredelige midler.Arrangementet bliver afholdt i anledning af FN’s Fredsdag den 21. september, som markerer FN-aftalen fra 1945, som afslutningen på Anden Verdenskrig.

”Fred med fredelige midler er først og fremmest folkerettens fineste princip. Det står i Artikel 1 i FN-Erklæringen, at fred skal skabes med fredelige midler. Det vil sige, at inden et land vælger at anvende sit militær i en international konflikt, er forpligtet på at søge løsninger med fredelige midler først. Fx ved konfliktmægling mellem parterne. Men alle lande inklusiv Danmark overtræder denne lov gang på gang”, siger Jan Øberg, der har mange års erfaring med fredelig konfliktløsning blandt andet under Jugoslavien-krigene, hvor han var mægler i flere af konflikterne.

Men spørgsmålet er, om det er naivt at tro på at kunne skabe fred med fredelige midler i en verden i dag, som i høj grad anvender militær i internationale konflikter?

Skabe fred uden militær

”Mange vil måske tænke at fred med fredelige midler ikke har meget gang på jord, men historisk set har det faktisk været muligt at løse konflikter og skabe fred uden militær. Mange store samfundsforandringer har været fredelige, uanset om det var oprør mod et undertrykkende regime eller kamp for national selvstændighed. Tag alle bevægelserne for social forandring. Martin Luther Kings kamp for racelighed, Nelson Mandelas kamp i Sydafrika, Gandhis befrielse af Indien, kampen mod Sovjet i Prag i 1968 og ikke mindst Den Kolde Krig, der brød sammen takket være millioner af menneskers fredelige kamp i Øst- og Vesteuropa. Så længe vi har det i fokus, er det muligt at udvikle endnu flere ideer”, siger Jan Øberg.

Danmark har de seneste tyve år deltaget i en lang række krige i Mellemøsten, og det mener Jan Øberg ikke har været nogen succes.

”Danmark har i de sidste tyve år i høj grad anvendt militær intervention til at løse konflikterne i Mellemøsten, men det er ikke gået godt. Der er fortsat kaos og konflikter i Afghanistan, Irak, Syrien og Libyen, alligevel fortsætter vi med at gøre det samme som fx lige nu i Syrien og Iran. Det bør fortælle os, at vi i Danmark bliver nødt til at tænke over, om vi kan være med til at løse konflikter og skabe fred i verden på en anden måde i fremtiden”, siger Jan Øberg, som mener, at det er nødvendigt at forholde sig til, hvordan man tror fremtiden i verdenssamfundet ser ud for at kunne tale om at skabe fred i verden.

Danmark i en foranderlig verden

En fremtid han mener er under væsentlig forandring i de kommende år.

”Den udvikling vi ser globalt lige nu handler om to store udfordringer. At menneskeheden ophører med et brag i en atomkonflikt, eller at den gør det over tid på grund af ødelæggelsen af klimaet. Det er de udfordringer, som Danmark bør tag alvorligt ved at gentænke dansk udenrigspolitik. Her hjælper det ikke meget at bruge pengene på F35 fly og andet militært isenkram og følge USA i krig rundt om i verden. For Vesten er samtidig ved langsomt at miste sin ledende position i verden til f.eks. Kina, Rusland, Indien”, siger Jan Øberg.

Arrangementet foregår som en samtale mellem Jan Øberg og Hasse Schneidermann fra Fredsministerium, som ser frem til at tage i mod aarhusianeren og forhåbentlig en masse kritisk og konstruktiv debat.

”Jeg glæder mig til at tale med Jan og håber, at se en masse mennesker til arrangementet, der vil være med til det samme. Arrangementet skal i anledning af FN’s fredsdag bidrage til, at vi i Danmark tør tale lidt mere om Danmarks udenrigspolitik i den offentlige debat”, siger Hasse Schneidermann.

Arrangementet er gratis og finder sted fredag den 20. september 19.00 – 21.00 i Domen, Inge Lehmans Gade, Pier 2, 8000 Aarhus C

Læs mere om eventet på Facebook her.

For yderligere information kontakt:
Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann@gmail.com, tlf. 45 2333 4460
Jan Øberg, oberg@transnational.org, +46 (0)738 525200

Faktaboks:

Jan Øberg er en dansk freds- og fremtidsforsker, ph.d. i sociologi og med et meget omfattende forfatterskab bag sig. Bedst kendte bøger er Myter om vor sikkerhed i 1981, og Forudsigelig Fiasko. Om Irak-konflikten og Danmark som besættelsesmagt fra 2004. Øberg har arbejdet som fredsforsker i 40 år, dels som gæsteprofessor, dels som konfliktanalytiker, mægler og rådgiver i konfliktområder som det tidligere Jugoslavien, Georgien, Burundi, Somalia, Irak, Iran og Syrien. Det har Jan Øberg gjort siden 1986 som direktør i den helt uafhængige tænketank, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning - https://transnational.live i Lund Sverige - der ikke er en del af Lunds Universitet.
Han er æresdoktor ved Soka University i Japan og flere gange nomineret til Nobels Fredspris.

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Fredsministerium er den danske afdeling af GAMIP - The Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace.

www.fredsministerium.dk www.gamip.dk

Link til Facebook

 

 

 

FredsVagten ved Christiansborg,
Tid til fred - Altid mod Krig og fredsministerium.dk markerer FNs fredsdag ved at sejle rundt i København med faner, bannere, musik og sang, fredsknus og meget mere.

Kom med - du er velkommen :-)

Fredsdagen har i 2019 temaet: "Climate action for peace"
Vi sejler med vores egen båd fra kajpladsen ved Den Sorte Diamant kl. 14.00 og slutter samme sted kl. 17.00, hvorefter der er spisning på kajen. Husk tøj efter vejret – vi sejler i åben båd.

Vi sejler med vores egen båd fra kajpladsen ved Den Sorte Diamant, Søren Kirkegaards Plads 1,
1221- København K. kl. 14.00 og slutter samme sted kl. 17.00, hvorefter der er spisning på kajen.
Husk tøj efter vejret – vi sejler i åben båd.
Endvidere drikkevarer til eget forbrug. Vi sørger for lidt spiseligt samt kaffe/te.
Det koster 100,- kr. for 3 timers sejllads, kaffe/te og kage, aftensmad, musik, men giv Jessie et
praj, hvis det afholder dig fra at deltage – så finder vi ud af det.


Tilmelding:
1. SMS (51373468) eller mail: jessie@smorumnet.dk
2. Betal for turen til Jessie på MobilePay 51373468
eller konto 0400/4018729194
NB! Mærk din indbetaling med ”FN” og dit navn.
senest den 18. september. Vi har plads til 115.

Hent fil

Tirsdag 1.10. kl. 16 – 18 er der demonstration

”Stop Racisme”

fra Rådhuspladsen og til Christiansborg arrangeret af Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination med flere. Se det vedhæftede program. Kvinder i Sort står med som anbefalere, men vi kan desværre ikke komme med banner.

Hent fil

På fredag 4.10. kl. 15 – 15.30 står vi igen på Æggetorvet ved Nørreport Station – og igen med den vedlagte løbeseddel om

militærets ekstreme miljøbelastning.

Hent fil

 

 

Fredsfestivalen i Århus har i år temaet ”Krig og Klima” d. 26/10 - 2019

 

 

Vi har valgt emnet krig og klima, fordi vi ser en sammenhæng, og tror en fælles diskussion kan berige både fredsbevægelsen og klimabevægelsen. 

Vi vil vise, hvordan krigsmagerne tilsidesætter alle hensyn til miljø og klima med ødelæggende krige, der efterlader afsvedne og ødelagt landområder, fra Agent-Orange i Vietnam til round-up i Gaza, afbrænding af oliefelter i Golfkrigene og ødelæggelse af arktiske naturområder under Trident Juncture.

Vi vil gøre opmærksom på, hvordan en brøkdel af militærudgifterne jvnf SIPRI’s årsrapporter kunne finansiere flere af FN’s verdensmål, hvis der vel og mærke var politisk vilje til det.

Vi tror på, at investeringer i klima kan skabe mere sikkerhed end de aktuelle investeringer i oprustning og kampfly, mens fortsat miljø- og klimaødelæggelse vil føre til eskalerende flygtningestrømme og nye krige om jord og om vand.

Vi har samlet en række eksperter fra freds- og klimabevægelsen.

Klik her for program

Klik for A4 plakat

I må meget gerne videreformidle dette til jeres netværk og dele begivenheden på facebook - klik her


 

D. 9/11 vil der i flere byer blive arr. i mindet om krystalnatten og om hvad vi i dag skal tænke på.

Sidens top.

 

 

 

¡

 

Bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

 

Suppleander


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2024

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2024 - Kalender

> 2024 - Nyheder

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4