Kalendersiden - sidst redigeret d. 7/12 - 2018

hoved
sten
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Kalendersiden Kontakt - Oversigt

Kalender for 2018

 

fredsmin

 

D. 24/2 Årsmøde i fredsministerium.dk

Referat - klik her
Arbejdsprogram - klik her

 

D. 9/3 bestyrelsesmøde

Referat klik her.

 

 

Flens
Foto Poul Eck Sørensen - 2017

D. 31/3 Påske-fredsmarch i Flensborg / Flensburger

Ostermarsch start ved Nordentor.
Flere oplysninger klik her.

Sidens top.

 

D. 9/4 mandag kl. 18:15,
bestyrelsesmøde via Skype

Forsalg til dagsorden.

Referat

 

D. 1. maj, tirsdag - i Aarhus og Esbjerg m.fl. deltager fredsgrupper som er medlem af fredsministerium.dk
Aarhus:
Er der et alternativ til oprustning og konfrontation?

Se dias til oplæg ved
Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror
og Hasse Schneidermann, Fredsministerium

 

Aarhus:

aarhus

 

aarhusKC

Sidens top.

 

Esbjerg:

I Esbjerg gik Esbjerg Fredsbevægelse med i1. maj demonstrationen med et banner med teksten:
Forbyd autonome dræberrobotter.

banner

 

Esbjerg Fredsbevægelses telt blev grundigt besøgt og der blev delt foldere ud til deltagerene i 1. maj om autonome dræber robotter og droner.

telt

 

 

tvin

D. 11 - 13/5 Tvind campus in Ulfborg, Western Jutland, Denmark.

PEACE IS MORE THAN A LACK OF WAR.

Therefore, we want to LEARN about the roots of the problem and ACT upon it. During the fourth edition of the conference, we would like to tackle the issue of PREJUDICE, an obstacle on the way to creating a sustainable peace. We are called to do JUSTICE to all who suffer from misunderstanding and from being misunderstood. Because, THERE IS NO PEACE WITHOUT JUSTICE.

"Meeting the Other". Læs mere her

 

D. 15/5, tirsdag. Støt af al-Naqba 15. maj

70-året for Nakba – Katastrofens dag – Israels oprettelse
500 palæstinensiske landsbyer blev jævnet med jorden i det nuværende Israel.

Naqba

Arr. i Esbjerg: Palæstinagruppen, som Esbjerg Fredsbevægelse er med i.

Sidens top.

 

plakat

D. 18 - 20/5 Nordiska fredssamtal
i Degerfors 2018

Folkets Hus i Degerfors, Värmland.

Udvikle nordisk fredssamarbejde. Vi trænger til at få overblik over relevante nordiske fredsgrupper og at invitere dem til vores arrangementer. Deltagelse i Degerforsmødet i august - samkørsel fra hhv. Århus og København: Vores alternative input kunne være Nordisk Alliancefrihed og Østersøen som Fredens Hav.

Overnatningsmulighed tæt ved, se f.eks.her.

Læs mere her. Her er også beskrevet hvordan du tilmelder dig.

Oplæg af Hasse Schneidermann, formand fredsministerium.dk om Ny nordisk sikkerheds- og forsvarspolitik

Oplæg fra Esbjerg om Autonome Dræber Robotter

Oplæg fra Esbjerg Fredsbevægelse som en lydfil

Sidens top.

D. 14 - 17/6 Folkemødet Bornholm

 

Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) afholdt den spændende debat,

"Kan en ny kold krig forhindres?

Diplomati eller oprustning?",

i Civiltingets telt under Folkemødet 2018 lørdag d. 16/6 på Bornholm. Moderator: Annette Stubkjær. Debatpanellet: Peter Juul Jensen (Venstre), Yildiz Akdogan (Social demokratiet) og Søren Riishøj (RIKO). Lyd: Radio Folkemødet Video: Van Presley Redigering: Julian Morie Hara Nielsen

Se video

 

KOM OG SÆT FREDEN PÅ DAGSORDENEN VED FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM I 2018

 

Video fra Folkemødet

Video fra folkemødet

 

Fredsministerium er på Bornholm i en hel uge - og du kan være med!

 

optaden

 

Vi holder fredshøjskole fra den 11. juni til den 18. juni på Store Lærke-gård tæt på Folkemødet med hyggeligt samvær og gode workshops.

En hel uges ophold giver mulighed for nogle dages intenst samvær, hvor vi både kan udveksle viden og erfaringer, og planlægge aktiviteter til selve Folkemødet.

Du kan deltage i workshops fra 11.-13. juni og være med til at udvikle alternativer til oprustning og konfrontation, og for eksempel finde ud af, hvordan vi gør Østersøen til et Fredens Hav, får stoppet produktionen af dræberrobotter og får danske politikere til at skrive under på FNs forslag om totalt forbud mod A-våben.

Under selve folkemødet 14.-17. juni spreder vi fredsbudskabet i andres telte, i optog gennem folkemødemylderet, fra talerstolene og via egne arrangementer:

Torsdag 13:15–14:00 Dialogmøde i Civiltinget - Alliancefri nordisk sikkerhedspolitik

Fredag 17:00–19:00 Pop-Up om Østersøen som Fredens Hav – ved D99

Lørdag 14:00–16:00 Pop-Up om alternativer til ny kold krig i Europa – ved D99

Søndag 9:00–10:00 Pop-Up med sange om fred – ved A99

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i statsligt regi. Vi ønsker en ambitiøs og fredsaktivistisk sikkerhedspolitik med visioner.

Verden har ikke brug for mere militær, men for vilje og evne til at løse konflikter med ikkemilitære midler!

Sidens top.

 

Dialogmøde Torsdag 14. juni 13.15.- 14.00 i Civiltinget (C8)

Fredsministerium inviterer til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling og frygten for en ny kold og varm krig i Europa er vokset frem igen.

Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger en række eksperter og politikere om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvad den i givet fald så skal bestå af?

ca

Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium taler om behovet for en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs med udgangspunkt i den nye sikkerhedspolitiske situation og med visionen om Norden som alliancefrit område og Østersøen som Fredens Hav, som centralt omdrejningspunkt.

cj

Christian Juhl, udenrigspolitisk ordfører og ordfører for Nordisk samarbejde i Enhedslisten, medlem af udenrigsudvalget og Nordisk Råd og præsenterer her den nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning – formuleret af den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd 2017.

jbn

Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.

Sidens top.

 

Pop-Up Event Fredag 15. juni 17.00 – 19.00 ved Brandstationen (D99)

Truslen fra Rusland er overdrevet - NATO og Rusland bør afstå fra oprustning og offensive øvelser.

Mød fredsfolk med drømme om Østersøen som Fredens Hav. Danmark har været krigsførende i årtier, og er fortsat indblandet i Afghanistan, Irak og Syrien. Indkøb af krigsfly til milliarder og øgede forsvarsbevillinger skal gøre Danmark kampklar mod den "alvorlige trussel fra Øst", som forsvarsministeren tordner om. Fredsministerium mener truslen er overdrevet – og det samme gør forsvarschefen og efterretnings-tjenesten!

Danmark bør kritisere NATOs krav om øgede militærbudget og støtte til atomvåben - det er våbenkapløbet med Rusland, der er farligt. Vi er imod militarisering af Bornholm og øerne i Østersøen, hvor både NATO og Rusland burde afstå fra oprustning og offensive øvelser. Vi arbejder for Østersøen som et Fredens Hav, for der findes alternativer: Tag angrebet ud af forsvaret - skab en fredsaktivistisk udenrigspolitik, fokuseret på ikkemilitærkonfliktløsning.

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i statsligt regi. Vi inviterer til uformel samtale i folkemødemylderet - Kom og vær med!

 

Pop-Up Event Lørdag 16. juni 14.00 – 16.00 ved Brandstationen (D99)

Et våbenkapløb med Rusland kan føre til krig - hør om realistiske alternativer til oprustningen. Mød fredsfolk med alternativer til ny kold krig i Europa.

Danmark har været krigsførende i årtier, og er fortsat indblandet i Afghanistan, Irak og Syrien. Indkøb af krigsfly til milliarder og øgede forsvarsbevillinger skal gøre Danmark kampklar mod den "alvorlige trussel fra Øst", som forsvarsministeren tordner om. Fredsministerium mener truslen er overdrevet – og det samme gør forsvarschefen og efterretningstjenesten!

Danmark bør kritisere NATOs krav om øgede militærbudget og støtte til atomvåben - det er våbenkapløbet med Rusland, der er farligt. Vi opfordrer i stedet både NATO og Rusland til at afstå fra oprustning og offensive øvelser.

Vi foreslår realistiske og gennemprøvede alternativer til krigspolitikken med fokus på FN, ikkemilitær konfliktløsning, nedrustningsforhandlinger og afståelse fra offensive øvelser – også i Østersøområdet.

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i statsligt regi. Vi inviterer til uformel samtale i folkemødemylderet - Kom og vær med!

 

Pop-Up Event Søndag 17. juni 9.00 – 10.00 ved Danchells plads (A99)

Syng morgensang med fredsfolk med alternativer til ny kold krig i Europa. Mød fredsfolk der tror på sange om fred!
Fredsministerium kickstarter sidste morgen på Folkemødet med gode fredssange. Vi er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i statsligt regi - gennem dialogmøder med eksperter og politikere om en selvstændig dansk sikkerhedspolitik.

Danmark har været krigsførende i årtier, og er fortsat indblandet i Afghanistan, Irak og Syrien. Indkøb af krigsfly til milliarder og øgede forsvarsbevillinger skal gøre Danmark kampklar mod den "alvorlige trussel fra Øst", som forsvarsministeren tordner om.

Fredsministerium mener truslen er overdrevet - det er våbenkapløbet med Rusland, der er farligt. NATO og Rusland bør afstå fra oprustning og offensive øvelser - også i Østersøområdet. Vi foreslår realistiske og gennemprøvede alternativer til krigs-politikken med fokus på FN, ikkemilitær konfliktløsning og nedrustningsforhandlinger.

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder for et fredsministerium i statsligt regi. Vi inviterer til uformel samtale i folkemødemylderet - Kom og syng med!

 

Fredsministeriums fredshøjskole på Bornholm får atter base på Store Lærkegård på Lærkegårdsvej 5 mellem Tejn og Sandkås i gå- og cykelafstand af Folkemødet.

larkegaard

Kære fredsven.  

Jeg sender dig en opdateret invitation med fredsministeriums aktiviteter, når der er Folkemøde på Bornholm i juni.    Fredsministeriums fredshøjskole får atter base på Store Lærkegård på Lærkegårdsvej 5 mellem Tejn og Sandkås i gå- og cykelafstand af Folkemødet - og der er også plads til dig !    Som du også kan se nedenfor, kan du bo billigt på Store Lærkegård ved at booke en seng eller et helt værelse som det passer dig bedst.   Men du skal gøre det med det samme og senest 13. maj !   

Du kan enten leje en seng for 500 kroner i et rum sammen med 3 andre, eller fylde et helt værelse med dine egne fredsvenner for 2000 kroner. Prisen er den samme uanset om du vil bo på Lærkegården i alle dage fra den 11. til den 18. juni, eller kun under selve Folkemødet fra den 14. til 18. juni.  

Du kan enten selv prøve at finde nogle andre at dele værelse med eller skrive til os - så vil vi indlogere dig trygt og godt med andre.   

Store Lærkegård er ikke et hotel, men et fællesskab hvor alle hjælper til. Du kan leje sengelinned og håndklæde for 60 kroner.  Vi har også plads til enkelte telte med adgang til fælles­bruser.  Vil du overnatte i telt koster det 150 kroner pr. person uanset antallet af dage.   

Der er begrænset plads, og fordeling af pladser foregår efter først til mølle-princippet.  Du vil hurtigt få svar via mail om der var plads, om betaling og andre detaljer.  Først når din betaling er sket, er din booking garanteret.   

Skriv en mail om hvor mange pladser, du har brug for og hvornår du/I ankommer og rejser igen. 

Husk også tydelig angivelse af dit og dine eventuelle samboendes navne  - og send mailen senest 13. maj til Carsten Andersen på carsten@fred.dk    

Jeg håber at vi ses på øen.   Fredelig hilsen   Hasse Schneidermann Formand for bestyrelsen www.fredsministerium.dk hasse.schneidermann@gmail.com Mobiltelefon: 2333 4460

Fredsminsterium.dk
Facebook.com/Fredsministerium.dk
Gamip.org

Invitationen som pdf-fil

Beløb kan sendes til fredsministerium.dk på

konto i Merkur Andelskasse: 8401 1192485

Sidens top.

 

 

D. 18 - 24/6 - uformel fredshøjskole på Lærkegården

Folkemødet 2018 åbner torsdag 14. juni kl. 11.30 og lukker søndag 17. juni kl. 12.00.
Der er fri entre og alle events er gratis. Igen i år kan man se frem til et spændende program med en masse debatter, oplæg, taler og meget mere.

Udvikle og deltage med oplæg i andre organisationers telte, mobile events og andre udadvendte aktiviteter & manifestationer under Folkemødet på Borholm i uge 24 og efterfølgende arrangere en uformel fredshøjskole på Lærkegården i uge 25, med henblik på at øge samarbejdet, gennemslagskraften og målrettetheden

fredsministerium.dk på Bornholm se forsiden

Om Folkemødet på Bornholm

born

Sidens top.

 

 

 

 

Velkommen til udviklingsmøde

Tirsdag d. 19/6 kl. 19:00 - 21:00
Café Mellemfolk, Vester gade 69, Aarhus C

Sammen med Brit Marie forsøger vi nu at samle det Østjyske fredsmiljø til et fælles fredsarrangement i the Dome of Visions i Århus.

Britt har foreløbigt booket Domen hele dagen, så vi håber at se dig til udviklingsmødet, hvor vi sammen skal finde ud af hvad en markering af FN’s fredsdag skal indeholde.

Fredelig hilsen og vel mødt !

Britt Marie Hermandsen
(Fredsaktivist)
&
Hasse Schneidermann
(Formand for fredsministeriums bestyrelse)

Se indkaldelse til udviklingsmødet.

 

 

Bestyrelsesmøde via skype d. 20/6 - 2018

Forslag til dagsorden til bestyrelsesmødet.

 

sctHans

 

 

Invitation

Inge Genefke-prisen for 2018 uddeles til Tribunalforeningen og arbejdet for et tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan.

Overrækkelsen vil ske torsdag 5. juli 2018 kl. 14 i Internationalt Presse Center (IPC), Skindergade 7, København.

Læge, dr.med. Inge Genefke, der dagen efter fylder 80 år, vil motivere og overrække prisen til Tribunalforeningen.
På et kort pressemøde derpå vil advokat Bjørn Elmquist fortælle om baggrund, grundlag og planen for tribunalet og høringen i København 10.-11. november samt besvare spørgsmål.

Baggrunden for stiftelsen af Tribunalforeningen i januar 2016 var regeringens lukning af Irak-Afghanistan Komissionen i 2015, der satte en stopper for udredningen. Foreningens formål er at etablere et uafhængigt tribunal der nu er nedsat og vill undersøge følgende:

Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold til international og national lovgivning?

Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens love i Irak og Afghanistan?

Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser for danske ministre, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre ?

Tribunalet består af sagkyndige eksperter fra forskellige samfundsområder: Bente Rich (speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri), Bjørn Elmquist (advokat og journalist samt tidligere MF), Christen Sørensen (professor i nationaløkonomi og tidligere overvismand), Ole Hartling (overlæge, dr.med. og tidligere formand for Etisk Råd) og Preben Søegaard Hansen (jurist med fokus på humanitær folkeret og menneskeret).

Tribunalet vil arbejde med undersøgelser, vidneudsagn og en høring i København 10.-11. november 2018. Tribunalets medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet, og tribunalet fungerer uafhængigt af Tribunalforeningen, som stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Inge Genefke-prisen uddeles hvert andet år af Anti-Tortur Støttefonden (ATSF) til et initiativ eller en person, som har gjort en fremragende indsats for bekæmpelse af tortur i verden. Prisen er opkaldt efter Inge Genefke som i 1982 stiftede verdens første center til behandling og rehabilitering af torturofre RCT (Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre) og siden i 1985 IRCT, det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre.

Tidligere modtagere af prisen er: Veli Lök, Tyrkiet (2004), Monica Feria, Peru (2006), Frances Lovemore, Zimbabwe (2008), June Lopez, Filippinerne (2010), José Quiroga og Jim Jaranson, USA (begge i 2012), Lilla Hardi, Ungarn (2014) samt Diana Kordon og Dario Lagos, Argentina (2016).

Efterfølgende vil ATSF være vært for et glas vin m.v.

Yderligere oplysninger: Tue Magnussen, Anti-Tortur Støttefonden, ATSF, mobil 23351088, Global klimamarch med opråb til vores politiske ledere

 

D. 6. august - mindedag.

 

hiroshima

Forbyd atomvåben

Alle fredsgrupper m.fl. opfordres til at lave aktivitet d. 6. august.

Støt fredsbevægelsen. Sammen må vi bringe politikerne til fornuft og ændre Danmarks krigeriske og farlige politik.

Læs mere her.

Her en 2017 folder fra Århus og fra Esbjerg til inspiration til dette års foldere.

Her er året folder fra Aarhus og pressemeddelelsen fra Esbjerg.

6. august Aarhus kl. 19. Debatmøde på Dokk1 om forbud mod Atomvåben. Debat med Danske Læger Mod Kernevåben og Århus mod Krig og Terror. Kom og vær med til at diskutere, hvad vi kan gøre for at undgå en atomkrig.

6. august Aarhus kl. 21:30. Vi mindes ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i 1945 med lysende lotusblomster i bassinet foran Musikhuset.

Århus mod Krig og Terror højtideligholder Hiroshimadagen den 6. august:
Debatmøde om faren for atomkrig på Dokk1 kl. 19. Mindeevent for atomkrigens ofre kl. 21:30.
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) har fået Nobels Fredspris i 2017 og en global traktat om forbud mod atomvåben er i 2017 blevet vedtaget i FN, men atomoprustningen fortsætter med voldsom styrke med Danmark som aktiv medspiller.
Niels Dahm fra Danske Læger Mod Kernevåben fortæller om foreningens arbejde og lægger op til debat.
Bagefter mindes vi ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i 1945 med lysende lotusblomster, som vi selv folder og sætter i vandet.
Med venlig hilsen
Helge Ratzer, Århus mod Krig og Terror,
tlf. 20 47 96 99.
P.S. Vi uddeler løbesedler foran Banegården i Aarhus lørdag d. 28.7. kl. 11-12 samt fredag d. 3.8. kl. 15-16 og lørdag d. 4.8. kl. 11-12.
Kontaktperson: Ole Vad Odgaard olevado@gmail.com

6. august i Esbjerg. Vi sætter lotusblomster ved vandet og
anbringer lysende papirs poser i vandet i Heerups Have i Esbjerg ved hotel Birtania kl. 20. Oluf Dragsbo fra Esbjerg Fredsbevægelse og Radikale Venstre holder tale og vi synger fredssange.

 

16000

 

 

 

Bestyrelsesmøde og medlemsmøde i fredsministerium.dk søndag d. 19/8 - 2018

Forslag til dagsorden til bestyrelsesmøde

Forsalg til dagsorden til fællesmødet.

bogf

 

Sidens top.

 

Bestyrelsesmøde
Søndag 19. august 2018 11.00 – 12.30

Studiestræde 24, stuen, 1455 København K
1) Formalia:
Valg af ordstyrer og referent
Referat fra mødet 20.6. og godkendelse af dagsorden til dette
Forberedelse af efterfølgende fællesmøde 13.00 – 15.00:
2) Den aktuelle økonomi og det fremtidige ansøgningsarbejde
Hasse og Carsten indleder dette punkt
3) Ansøgning til Lannung-fonden vedr. poesi-og 3booklet-projektet
Hasse sender kortfattet synops forud for mødet
4) Den aktuelle medlemskreds og den eventuelle udvidelse
Hasse, Carsten og Poul indleder dette punkt
5) Den nye hjemmeside og facebookside
Poul indleder dette punkt
6) Intensivering af politikudvikling og ideer til lobbyarbejdet og valgkampe
Hasse indleder dette punkt
7) Eventuelt kort snak om nogle af de andre punkter på fællesmødet
8) Eventuelt
8) Afslutning

Forslag til dagsorden som pdf-fil

 

INVITATION TIL FÆLLESMØDE
Søndag 19. august 2018 13.00 – 16.00

Studiestræde 24, Stuen, 1455 København K

Forslag til dagsorden:
1) Formalia
- Kortpræsentationsrunde og registrering af de fremmødte
- Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden
2) Orientering fra bestyrelsen
- Den aktuelle økonomi og det fremtidige ansøgningsarbejde
- Ansøgning til poesi-og booklet-projektet ”Vi vil fred her til lands”
- Den aktuelle medlemskreds og eventuelle udvidelse
- Den nye hjemmeside og facebookside
3) Evaluering af forårets og sommerens aktiviteter
3a) Erfaringer fra i Fredskonference i Tvind 11. – 13. maj
3b) Status om udvikling af det nordiske samarbejde
- Initiativer vedr. Østersøen som fredens hav og nordisk samarbejde
- Deltagelse i Nordiska Fredssamtal i Degerfors 18. – 20. maj
- Nej til Nato initiativet og Stop oprustningen af Norden
- Deltagelse i Nordmarken Symposium 2018 9.-13. august
3c) Status vedr. kampen mod dræberrobotter
3d) Erfaringer fra Folkemødet 2018 og beslutninger vedr. 2019
- Invitationen
- Booking af værelser på Store Lærkegård
- Værtsskab gruppen på Bornholm
- Løbeseddel
- Højskoleprogram i dagene
- Arrangementet i Folkemødets Civilting
- Pop-Up-events og optog
- Spørgeskema og dialog og Speakers Corner
- Erfaringer med at blande os i andres arrangementer
4) Planlægning af efterårets aktiviteter
4a) Status vedr. arrangementer på FN’s Fredsdag 21.9. 2018
4b) Arbejdet med politik udvikling og politisk lobbyarbejde
Ny dansk, nordisk sikkerhedspolitik som alternativ til den nuværende oprustning.
5) Beslutning om næste fælles møde
6) Eventuelt og afslutning

Forslag til dagsorden som pdf-fil

Refrat fra Fællesmøde d. 19/8 - 2018

Sidens top.

Foreningernes dag i Esbjerg

d. 1/9 - 2018

Esbjerg fredsbevægelse opfører deres gadeteater, et moderned eventyr om autonome dræberrobotter.

for

 

21. september - FN's fredsdag

FN’s Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile.
En dag med våbenhvile kan betyde, at fredsforhandlinger genoptages, og at humanitære organisationer får mulighed for at bringe medicin, mad og telte ud i konfliktområder – hvis regeringer og civilsamfund følger op med handling.

København

I år vil fredsministerium søge at gentage successen med en fredsrundfart i Københavns Havn fra 16.30 til 21.00 sammen med FredsVagten ved Christiansborg og Tid til Fred – Aktiv mod Krig.

Link til program

Sidens top.

 

Aarhus

Sammen med Brit Marie forsøge at samle det Østjyske fredsmiljø til et fredsarrangement i the Dome of Visions i Århus på Havnen fra 10.00 til 22.00.

Du kan læse og udskrive hele Århus-programmet i Domen her: Klik her.

 

aarhus

 

Esbjerg

I Esbjerg opfører Esbjerg Fredsbevægelse et moderne eventyr som gadetater om autonome dræber robotter i Herups Have kl. 17 og kl. 17:30

Læs mere her.

Sidens top.

 

Søndag den 14. oktober
Fredsfestival på Folkestedet

Carl Blochs Gade 28, kl. 12 til kl. 18.

Hvad laver Danmark i Baltikum? Debat om oprustningen i Norden og Østersøområdet.

 

fredsfestival

Sidens top.

 

Søndag den 14. oktober
Fredsfestival på Folkestedet

Carl Blochs Gade 28, Århus, kl. 12 til kl. 18.

Hvad laver Danmark i Baltikum? Debat om oprustningen i Norden og Østersøområdet.

Oprustningen er på himmelflugt. 4,9 milliarder kr. mere om året i de kommende år skal gå til militæret – og endnu mere derefter, hvis det står til NATO. Gør det verden mere fredelig? Hjælper det freden på vej, at danske soldater og kampfly placeres tæt op af grænsen til Rusland? At Danmark køber nye bombefly? Sikrer NATO’s atomvåben fred i Europa? At hele Norden opruster mod Rusland?

På Fredsfestival Århus 2018 lægger vi op til debat:

NATO’S PLANER I NORDEN OG BALTIKUM

HVOR OMFATTENDE ER KRIGSFORBEREDELSERNE RENT FAKTISK?

KAN VI SELV GØRE NOGET FOR AT STOPPE RUSTNINGSVANVIDDET?

Dagen byder også på god mad fra cafeen – god musik og samvær
GRATIS ADGANG

Vi vil få indlæg om

- NATO’S OPRUSTNING OG KRIGSFAREN

- MODSTAND MOD KRIG – HVORDAN SKABES FRED

MILITÆRØVELSE I NORGE: TRIDENT JUNCTURE
Hvad planlægges der af protester og aktioner imod den

- HVOR TÆT ER SVERIGE PÅ NATO?

- THOMAS KRUSE: ’KRIGSMODSTAND PÅ PLAKATEN’

- MURMALERIER PÅ SARDINIEN: FOLKELIG PROTEST MOD MILITÆRBASER v. Kirsten

Optræden fra bl.a.

- Det internationale sangkor PRO PACE
- GUDMUND AURING

Sidens top.

 

Stop NATO's krigsøvelser

Lørdag den 20. oktober samles modstandere af oprustning og krig til en protest mod den kommende militærøvelse Trident Juncture, der starter d. 25. oktober i Norge. Vi mødes kl. 11 foran Banegården i Aarhus og bevæger os gennem byen. Løbeseddel klik her

Med venlig hilsen
Helge Ratzer, talsperson for Århus mod Krig og Terror
tlf. 20 47 96 99.

INVITATION TIL FÆLLESMØDE

Søndag 28. oktober 13.00 – 16.00
Plumfondens Hus, Dronningens Gade 14, København

Forslag til dagsorden:

1) Formalia
· Kort præsentationsrunde og registrering af de fremmødte
· Valg af ordstyrer og referent
· Godkendelse af referat fra fællesmødet 19.8.2018 og dagsorden til dette møde

2) Orientering fra bestyrelsen
· Den aktuelle økonomi og det fremtidige ansøgningsarbejde
· Status vedr. Poesi-og bookletten, ”Vi vil fred her til lands” – projekt Fredshåbet.
· Forslag forud for årsmødet 2019

3) Erfaringer fra efterårets aktiviteter
3a) Evaluering af fredsministeriums arrangementer på FN´s fredsdag 21.9.2019
- En dag om fred i Domen på Aarhus Havn
- Fredsrundfart i Københavns Havn
– stod arbejdet mål med resultatet? (Herunder økonomien)

3b) Erfaring fra fredsfestivallen i Aarhus 14.-10. om ”Hvad Danmark laver i Baltikum”
- Og hvor Hasse holdt oplæg om hvorvidt en fredelig dansk sikkerhedspolitik er mulig?

4) Forberedelse af Folkemødet på Borholm 2019
Vi har forhåndsbooket Store Lærkegård fra 10.-16. juni – Folkemødet finder sted 13.-16. juni. Vi har oprettet en arbejdsgruppe bestående af Presley, Hasse og Niels, så vi kan komme i gang med at invitere folk tidligt; så det er dem der indleder punktet.

5) Efterårets fredspolitiske tiltag

· Hvordan kan vi medvirke til at sætte fredsspørgsmålet på dagsorden i de kommende valgkampe? (Folketingsvalg og Valg til EU parlamentet)

· Hvordan kan vi øge modstanden mod atomvåben og for dansk tilslutning til FN´s forbud mod atomvåben. Lizette Riisgaard fra LO takkede høfligt Nej på kvindernes henvendelse (se referat fra 19.8.) Hvad kan vi ellers gøre?

· Hvordan kan vi medvirke til et øget nordisk samarbejde mod oprustningen

6) Forberedelse af fredsministeriums årsmøde i februar eller marts 2019

7) Beslutning om tid, sted og tema for næste fælles møde

8) Eventuelt og afslutning

Refrat fra Fællesmøde d. 19/8 - 2018

Referat fra d. 28/10 - 2018

Sidens top.

 

Kvinder i Sort

Nej til dansk krigsdeltagelse Børnefamilier ud af Udsendelsescenter Sjælsmark

Løbeseddel

 

Krystalnatinitiativet

Fredag d. 9. 2018 kl. 17-19 Fakkel-arrangement: 80 året
Kultorvet

Program
Årets paroler er: Aldrig mere en Krystalnat!
Ryk sammen mod racisme! Kæmp for menneskerettighederne!

Efter den indledende musik fra kl. 16.45
- byder næstformand i byggefagene: Claus Westergreen velkommen kl. 17.

Taler
Mette Geldmann: for og om Hans Goldstein: Vi skal ikke glemme - faklen bæres videre.
Dan Rosenberg Asmussen (Det jødiske Samfund), Naveed Baig (Dansk islamisk Center) og Louise Holck (Inst. f. Menneskerettigheder) taler ligeledes ind i årets paroler.

Oplæsning
Linda Herzberg læser sin far Frank Herzberg’s digt: oplevelse af Krystalnatten i Tyskland.
Jesper Christensen (skuespiller) afslutter med at læse kapitlet: ”Stjernen”
- i Klemperes bog LTI, Det Tredje Rige Sprog, udgivet af Knud Lindholm Lau

Sang og Musik fra 16.45 – 19: Radiant Arcadia: www.missingvoices.dk/om
Seks kvinder:
Anne Eltard violin. Maren Hallberg Larsen harmonika. Anja Præst Mikkelsen basklarinet. Salam Susu vokal og harpe. Karen Svane Jørgensen vokal og Channe Nussbaum vokal.

Afslutning fællessang: ’Kringsat af Fjender’ - tekst: Nordahl Grieg, musik: Otto Mortensen.

Da det ikke er gratis at afholde denne markering, opfordres I tillige til at bidrage økonomisk til årets arrangement. Alle bidrag meget velkomne. Kan I ikke deltage i det praktiske, men vil støtte økonomisk, er det også muligt at indsætte penge på konto: 0400 – 4020549772
På Krystalnatinitiativets vegne
Mette Geldmann
Mobil: 24 81 81 37 & mail: m.geldmann@gmail.com og krystalnatten.dk@gmail.com

Se gerne mere på Facebook: Aldrig mere en krystalnat 1938-2018

Støtter i 2018
3F København & Bygge, jord og miljø
SOS Racisme
Kvinder i sort - Kvindefredsliga
New Outlook
FN Forbundet
Jødisk Muslimsk Netværk
Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC)
Privatpersoner
Hans Goldstein, Heine Andersen, Lise Loft og Nina Melchior

Læs mere her.

 

Deltag i Krystalnat arr. d. 9/11 kl. 17 i Esbjerg.

Parole: Tal ordentlig. Stop had og hetz.

Taler ved Start: Henning Hyllested, MF, Enhedslisten.

Sted: Gågaden ved krydset Torvegade - Kongensgade.

Fakkeltog: Till Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.

Her vil der væe foredrag ved Özlem Cekic.

Efterforedraget er der suppe.

Arr., Alternativet, Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, LO Vest, Radikale, SF.

Invitation til debatmøde 27.11.
kl. 19 på Dokk1:


Iran - sanktioner eller samarbejde.


Oplæg ved Nahid Riazi og Carsten Andersen
Tirsdag d. 27. november kl. 19.
Dokk1, møderum 2,
Hack Kampmanns Plads 2,
8000 Aarhus C.


Arrangeret af Århus mod Krig og Terror.
Kontaktperson Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99.
Følg Århus mod Krig og Terror på Facebook: www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror

Nahid Riazi havde for et par dage siden et indlæg i Information om netop sanktionerne imod Iran.
Klik her.

 

Kvinder i sort - demonstration d. 7/12

Kære alle –

så er det blevet tid til december måneds demonstration, som finder sted nu på fredag den 7. december ved Rundetårn kl. 15 – 15:30.

Temaet er endnu engang Nej til dansk krigsdeltagelse i en ”lettere opdateret version”, nu den nye finanslov foreligger (og så ikke et ord mere om dens inhumane stramninger her), se vedhæftede løbeseddel.

Den første fredag i januar springer vi demonstrationen over, så næste gang Kvinder i Sort stiller op i København bliver fredag den 1. februar, hvor vi skal stå på Æggetorvet, som er pladsen, hvor Fiolstræde munder ud i Nørrevold.

Og så må vi da lige gøre opmærksom på, at Københavns Domkirke på mandag den 10. december kl. 15 i selve kirkerummet arrangerer en høring om børn i asylcentre, et område, sikkert flere også er involveret i, klik her. . Der er gratis adgang og ingen tilmelding nødvendig, og efterfølgende er der kl. 17 den årlige - meget stemningsfulde – lysgudstjeneste for verdens flygtningen i kirken.

Da Gerd Gottlieb har computerproblemer, har jeg denne gang overtaget Gerds funktion med at udsende indkaldelse, dette blot til orientering!

Mange hilsner, gode juleønsker og på gensyn om ikke allerede på fredag så måske i det nye år,
for Kvinder i Sort
Tove (Krag)

Klik her for løbeseddel.

 

 

Indbydelse til at deltage i fælles KLIMA-NGO-telt ved Folkemøde 2019

Vi indbyder alle de foreninger, som kommer under den fælles hat til et møde i København, torsdag d. 13. dec. kl. 16-18. (stedet findes senere).

 

 

 

D. 11/11 kl. 11 - 100 året for
1. Verdenskrigs afslutning.
Udstilling til d. 11/12.

1v

Foto: UK Ministry ofDefence.
War Graves at Tyne Cot Cemetary, Belgium. Thousands of graves of British and Commonwealth soldiers at the Tyne Cot cemetary in Belgium.
Link til billede - 1. Verdenskrig

1. verdenskrig blev startet fordi 2 mennesker blev dræbt. Dette burde være et anliggende for politiet ikke for militæret. Det burde have været muligt at løse med forhandlinger. Her blev ca. 6,5 mio civile dræbt og ca. 9,7 mio soldater dræbt.

I Esbjerg laver vi en udstilling om emnet til biblioteker mm.

Efter Søndag d. 11/11 kan du se udstillingen på Ribe bibliotek.

 

 

 

 

Sidens top.

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4