Arkiv 2017 - sidst redigeret d. 7/4 - 2018
hoved
radar
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Arkiv > 2017 Kontakt - Oversigt

Arkiv 2017

Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Invitation til dialogmøde på FN’s fredsdag 21. september 19.00 – 21.00

The Dome of Visions, Inge Lehmans Gade, Pier 2, 8000 Aarhus C

flag

På FN´s fredsdag inviterer vi til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, på Aarhus Havn, i tilknytning til Aarhus som EU Kulturhovedstad under mottoet: Rethink Your Possibilities.

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling. Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten for en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger om USA fortsat være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?

Dialogmødet er arrangeret af fredsminsiterium.dk og der er gratis adgang

PROGRAM

Dialogen om ny dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik indledes af Jørn Boye Nielsen, udenrigspolitisk gruppe fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)

En bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat har derfor også handlet om forsvarspolitik og forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Vi mener, at Danmark skal gå forrest i en aktiv udenrigspolitik baseret på diplomati, internationale organisationer, internationale regelsæt og konfliktløsning.

Nikolaj Villumsen, udenrigspolitisk ordfører i Enhedslisten og Rasmus Nordquist, freds- og forsvarsordfører fra Alternativet

Den nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning

- fra den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd

Norden, Arktis og Østersøområdet har i årevis været præget af en opgående øvelses- og oprustningsspiral, som kombineres med en stadig mere højlydt retorik. Både Nato og Rusland bidrager til denne udvikling. Det er en alarmerende udvikling, og det er på tide, at Nordens lande tager initiativ til at vende den. Målet er at styrke de sikkerhedspolitiske redskaber. Vi vil skabe en politik, der reducerer spændinger og krigstrusler.

Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium.dk

Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs - Den nye sikkerhedspolitiske situation og visionen om Norden som alliancefrit område.

Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten om en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen. Skal USA fortsat være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området. Oprustning og konfliktoptrapning er farligt for Norden og de nordiske lande kan bidrage til nedtrapning og konfliktløsning.

FN’s Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile. En dag med våbenhvile kan betyde, at fredsforhandlinger genoptages, og at humanitære organisationer får mulighed for at bringe medicin, mad, telte ud i konfliktområder – hvis regeringer og civilsamfund følger op med handling

Fredsministerium.dk er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem et fredsministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år. Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dets eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger. Hvert år på FN’s Internationale Fredsdag den 21. september afholder vi et arrangement lige som vi for 6. år i træk afholdt Fredshøjskole på Folkemøde på Bornholm. På den måde prøver vi at præsentere befolkning og politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken

Sidens top.

 

VÆR MED TIL AT SÆTTE FREDEN
PÅ DAGSORDENEN NÅR DER ER
FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

nye

Fredsministerium tager til Bornholm en hel uge og inviterer dig til at være med til at sætte freden på dagsorden, når der er folkemøde på øen.

Vi afholder fredshøjskole fra mandag 12. juni til søndag 18. juni på Store Lærkegård mellem Tejn og Sandkås – i gå og cykelafstand fra Folkemødet.

En hel uges ophold giver os mulighed for nogle dages intenst samvær, hvor vi både kan udveksle viden og erfaring og planlægge aktiviteter under selve Folkemødet.

I år har vi ikke eget telt og skal derfor have fredsbudskabet ud ved at deltage i andre organisationers debatmøder, tale fra Speakers Corner og ved at arrangere egne Pop-Up-Events på folkemødepladsen.

Du er velkommen til at deltage og være med til at udvikle alternativer til krig og oprustning og finde ud af, hvordan vi kan gøre Østersøen til et Fredens Hav.

Måske har du kun tid og lyst til at deltage nogle af dagene – måske kun når selve folkemødet finder sted? Du kan booke en køje for de dage, du vil deltage for kun 600 kroner.

Du skal blot sende en mail til dorte@barfoed.org om, hvor mange køjepladser du har brug for, hvornår du ankommer og rejser igen og angive dit og eventuelt andre deltageres navne.

Du skal betale forud og samtidig med reservationen indsætte beløbet (600 kroner X antal) på: 8401 1192485 og mærke den med ” Betaling Lærke” + dit navn.

Du finder det foreløbige program for fredshøjskolen og de enkelte Pop-Up-events her:

www.facebook.com/Fredsministerium.dk/?fref=ts

Uddelingsfolder til Folkemødet

Sidens top.

 

 

 

 

hasse

Hasse bliver interviewet til Bornholms Radio

FREDSMINISTERIUMS POP-UP-EVENTS 2017

Torsdag 15. juni kl. 13.30 – 14.30 på Nordlandspladsen
Mød fredsfolk med drømme om Østersøen som Fredens Hav

Truslen fra Rusland er overdrevet - NATO og Rusland bør afstå fra oprustning og offensive øvelser.

Danmark har nu været et krigsførende land gennem flere årtier, har soldater med i den blodige borgerkrig i Syrien, køber krigsfly til milliarder og planlægger stærkt øgede forsvarsbevillinger for at imødegå "truslen fra Øst". Fredsministerium mener truslen er overdrevet, og synes ikke Danmark skal bøje sig for NATOs krav om øgede militærbudgetter. Det er våbenkapløbet der er farligt, og vi er imod militarisering af Bornholm og øerne i Østersøen. Vi opfordrer i stedet både NATO og Rusland til at afstå fra oprustning og offensive øvelser. Vi arbejder for at Østersøen bliver et Fredens Hav, for der findes alternativer: Tag angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger.

Lørdag 17. juni kl. 15.00 – 16.00 Nordlandspladsen
Mød fredsfolk med alternativer til ny kold krig i Europa

Et våbenkapløb med Rusland kan føre til krig - hør om realistiske alternativer til oprustningen!

Danmark har nu været et krigsførende land gennem flere årtier, har soldater med i den blodige borgerkrig i Syrien, køber krigsfly til milliarder og planlægger stærkt øgede forsvarsbevillinger for at imødegå "truslen fra Øst". Fredsministerium mener truslen er overdrevet, og at det netop er våbenkapløbet med Rusland som kan føre til krig. Danmark bør ikke bøje sig for NATOs krav om øgede militærbudgetter. Det er våbenkapløbet der er farligt, og vi opfordrer i stedet både NATO og Rusland til at afstå fra oprustning og offensive øvelser. Vi foreslår realistiske og gennemprøvede alternativer til krigspolitikken med fokus på FN, ikkemilitær konfliktløsning, nedrustningsforhandlinger og afståelse fra offensive øvelser – også i Østersøområdet.

Søndag 18. juni kl. 10.30 – 12.30 ved Brandstationen
Mød fredsfolk med alternativer til krigen mod terror

Krigen mod terror er en fiasko - hør om realistiske alternativer med fokus på diplomati og bistand.

Danmark har nu været et krigsførende land gennem flere årtier, har soldater med i den blodige borgerkrig i Syrien, køber krigsfly til milliarder og planlægger stærkt øgede forsvarsbevillinger. Fredsministerium mener, at den såkaldte krig mod terror er en fiasko, der blot har medført død, lemlæstelse, øgede flygtningestrømme og mere terror. Vi foreslår at Danmarks internationale indsats i højere grad skal leve op til dets eget erklæret fredelige formål – med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene. Tag angrebet ud af forsvaret gennem realistiske, gennemprøvede og virkningsfulde alternativer med fokus på FN, ikkemilitær konfliktløsning, diplomati og humanitær bistand.

Alle 3 præsentationer afsluttes således:

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet for et fredsministerium i statsligt regi.

Vi sætter freden på den politiske dagsorden ved at invitere til uformel samtale rundt omkring i folkemødemylderet

Kom og vær med!

 

Fredsministerium fejrer 5 års jubilæum med to dages konference

Lørdag 25. og søndag 26. marts 2017

Møderiet, Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, København

Lørdag 25. marts 11.00 – 13.30: Dialog om den nye verdens-u-orden

Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs?

Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten om en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen. Skal USA fortsat være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?

jens

Jens Jørgen Nielsen er cand. mag i historie og idehistorie. Har suppleret sine studier med russisk og arbejdet som korrespondent i Rusland. Han har indgående kendskab til russiske forhold og ivrig forfatter og debattør.

Sidens top.

 

jorn

 

Jørn Boye Nielsen er bestyrelsesformand i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), som er en selvstændig, udenrigspolitisk tænketank med fokus på internationale konflikter og Danmarks rolle i verden. Han er medforfatter af lærebogen om International Konfliktløsning.

Sidens top.

 

trine

 

Trine Pertou Mach er tidligere folketingsmedlem for SF og forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke. Hun er ivrig blogger og debattør om menneskerettigheder og nuværende bestyrelsesmedlem i Action Aid.

14.00 – 17.00: Fredsbevægelsens udvikling og fremtidige rolle

Perspektiver fra Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror, Gerd Berlev, Tid til Fred, Tove Krag, Kvindernes Internationale liga for Fred og Frihed, repræsentant fra Fredsvagten, Tom Vilmer Paamand, Aldrig mere Krig, Poul Eck Sørensen, Esbjerg Fredsbevægelse – og dig selv!

18.00 – – 20.00: Mulighed for aftensmad i MS non-profit Cafe Mellemrummet

Sidens top.

 

Søndag 26.marts 10.00 – 13.00: Fredsministeriums aktiviteter i 2017.

Folkemødet på Bornholm og Østersøen som fredens hav

a) Organisering af opholdet på Store Lærkegård 12.6 – 18.6. 2017

b) Ideer til aktiviteter og events 15.6. – 18.6. 2017 (Deadline 3. maj)

FN´s fredsdag 21.9. 2017 i Århus

Fredsministerium.dk som dansk afdeling af http://gamip.org/international-summit.html

Søndag 26. marts 14.00 – 16.00 Fredministeriums årsmøde 2017

Dagsorden:

Velkomst og uddeling af årets fredsbamser v. Hasse Schneidermann, formand for bestyrelsen

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Stadfæstelse af nye medlemmer
5. Behandling af indkomne forslag
6. Arbejdsplan for det kommende år
7. Godkendelse af budget
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Fredsministeriums formål er at arbejde for oprettelse af et fredsministerium i statens regi og at igangsætte og koordinere aktiviteter der fremmer oprettelse af et fredsministerium – herunder deltagelse i Folkemøderne på Bornholm - samt nedsættelse af arbejdsgrupper, der skal skabe debat om emnet i den danske offentlighed.

Årsmødet er foreningens øverste myndighed hvor vi hvert år vælger en bestyrelse og beslutter en konkret handlingsplan for året. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, her: hasse.schneidermann@gmail.com

Vedtægter.

Sidens top.

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4