Arkiv 2015 - sidst redigeret d. 7/4 - 2018
hoved
fredstra
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Arkiv > 2015 Kontakt - Oversigt

Arkiv 2015

 

Referater fra fællesmøder i fredsministerium.dk 2015

Referat fra fællesmøde den 09-05-2015
Referat fra Fællesmøde den 22-03-2015
Referat fra Årsmødet den 14-02-2015

Sidens top.

 

Oplæg på Tvinds fredskonference april 2015

Hvordan kan et fredsministerium fremme dansk fredspolitik

Fredsministerium.dk er en paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister.

Fredsministerium.dk arbejder for oprettelsen af et fredsministerium i Danmark som en integreret del af den nationale regering og forsøger på bedste vis, at overbevise offentligheden og medlemmer af det danske Folketing om behovet for et sådant ministerium.

Vi hævder, at en fredsminister kan være hjørnestenen i ændring af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra en krigspolitik til en fredspolitik. Vi forestiller os at en fredsminister, kan sikre at freden indtænkes i alle politikområder. Freden bør have et parlamentarisk ministerium ligesom miljøet har det.

Vi mener, at fredsorganisationer stadig skal protestere, når regeringen vælger at gå i krig, eller beslutter at opruste og bruge milliarder på offensive våben, såsom nye kampfly!

Men mest af alt mener vi, at mens de militære systemer, under den lange periode med dansk krigsførelse, har vundet mange kompetencer, har landet har mistet sin tidligere fredskapacitet, i form af udviklingsarbejde, ikkemilitær konfliktløsning, fredsbevarelse, fredsopbygning, forhandlingsevner, diplomati og mægling.

På vores årligt tilbagevendende begivenheder; afholdelse af en mindre ”fredshøjskole” når der er Folkemøde på Bornholm i juni og på vores arrangementer på FNs fredsdag i september samler vi fredforskere -organisationer, -aktivister og kunstnere.

Vi mener nemlig, at fredforskere, fredsorganisationer og fredsaktivister naturligvis bør høres om alle relevante emner, være initiativtagere og et folkeligt udgangspunkt også for parlamentariske fredsinitiativer og -aktiviteter.

I fremtiden håber vi at kunne tiltrække flere organisationer, og blive mere offensiv ved at etablere en “skygge kabinet”, som vil være i stand til at argumentere sagligt om realistiske alternativer til den nuværende krigspolitik.

Vi vil være med til at øge fredsbevægelsen egen fredskapacitet ved at søge endnu tættere samarbejde med fredsforskere og bruge denne kapacitet til at bygge stærke broer mellem bevægelsen, befolkningen og politikerne.

Hasse Schneidermann, formand, Fredsministerium.dk

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm

Fredshøjskolen

Der blev afholdt Fredshøjskolen, hvor fredsaktivister, forskere, kunstnere, politikere – talte om hvordan vi sammen skaber et fredsaktivistisk Danmark. Fredsteltet på kæmpestranden J26.

 

Torsdag d. 11. juni 2015

Torsdag 11.6. 15.00 – 15.30
Åbning af Fredsteltet: Fredsministerium og fredspolitik
Hasse Schneidermann
Vi prøver at skræve fra ambition til virkelighed for at sætte en ny dagsorden for fredsførelse, der kan forhindre den næste krig. Fredsministerium.dk er paraplyorganisation for danske fredsorganisationer og aktivister, der arbejder for oprettelsen af et egentligt fredsministerium i Danmark.
Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk,
Fredsministerium.dk

Torsdag 11.6. 15.30 – 16.30
Nej tak til køb af nye kampfly!
Carsten Andersen
Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige. Hør om sammenhængen mellem kampfly og rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd, arbejdsmarked og socialpolitik.
Carsten Andersen er talsmand for kampagne Nej tak til køb af nye kampfly.
NejTakTilNyeKampfly.wordpress.com

Torsdag 11.6. 16.30 – 17.00
Tid til fred – aktiv mod krig
Gerd Berlev
Fredsbevægelsen i København rykker med initiativ og aktion. Hør om det forudgående arbejde og meget mere om det kommende – og de udfordringer vi står med. Opbygning af en aktiv
fredsbevægelse med hele spektret af krigsmodstand fra borgerlige over antiimperialister til miljøaktivister og flygtninge.
Gerd Berlev med i ansvarsgruppen for Tid Til Fred – Aktiv Mod Krig
TidTilFred.nu

Torsdag 11.6. 17.30 – 18.00
Kunstnere må sige sandheden
Pernille Grumme
Uden sandhed ingen fred. Vi vildledes til at acceptere, at den udefra kommende trussel kun kan bekæmpes med våben. Kun ved at afsløre magtens økonomiske interesser i krig og oprustning, kan vi bremse denne kyniske militære, finansielle og kulturelle magtelites stræben efter globalt herredømme.
Pernille Grumme er skuespiller og formand for kunstnere for fred
KunstnereForFred.dk

Torsdag 11.6. 18.00 – 18.30

Kvinders magt til at stoppe krig
Annelise Ebbe
Kvindernes Internationale Liga for Fred & Frihed har sammen med sin internationale moderforening 100 års jubilæum. Organisationen arbejder for fred og frihed med ikkevoldelige midler, og for med feministisk vinkling at fremme politisk, økonomisk og social retfærdighed. Hør om årets fredsjubilar.
Annelise Ebbe er forfatter og fredsarbejder
KvindeFredsLiga.dk

c

 

Fredag 12. juni 2015

Fredag 12.6. 10.00 – 11.00
Fredscirkel: Freden starter i os selv
Dorte Lykke Holm
Forestil dig at alle fredselskere også er fredsskabere! Vi har denne ene Jord og mærker at krig og ufred gror. Hvordan forholder vi os når vi mærker vrede? Hvordan kan vi som individer skabe fred? Inspireret af oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle stemmer bliver hørt!
Dorte Lykke Holm er omstillingsagent
Hummingbee.dk

Fredag 12.6. 11.30 – 13.00

Fredelig konfliktløsning
Jørn Boye Nielsen og Anette Stubkjær
Konflikter er uundgåelige og vold altid en mulighed, så evnen til fredelig konfliktløsning er en nødvendig kompetence. Med udgangspunkt i de mange igangværende voldelige konflikter og krige i verden fokuserer vi på hvordan man kan afslutte voldelige konflikter og krige uden at lægge kim til nye.
Jørn Boye Nielsen er formand for RIKO, og aktuel med bog om international konfliktløsning.
RIKO.nu
Annette Stubkjær er forperson for KUs Consilium med fokus på freds- og konfliktstudier.
CRIC.ku.dk/consilium

Fredag 12.6. 13.00 – 14.00
Ti krav til en anstændig asylpolitik
Bedsteforældre for Asyl
Vi krævet en anstændig asylpolitik. I over otte år har Bedsteforældre for Asyl sat fokus på asylansøgernes forhold i Danmark med særlig opmærksomhed på børnene. Kom og hør især om de uledsagede mindreårige flygtninge, deres (manglende) retsstilling, og om mødet mellem asylansøger og lokalsamfund.
Bedsteforældre for Asyl
Bedsteforaeldreforasyl.dk
Facebook.com/groups/BedsteforaeldreneForAsyl

Fredag 12.6. 14.30 – 15.30
Om kunst, dialog og fred
Jens Galschøit
Ofte er der hundredevis af frivillige med, når Jens Galschøit arrangerer sine kunstneriske happenings for fred og retfærdighed, der foregår med hele verden som scene. Hør ham fortælle om sin aktivistiske kunst, fra den kendte Svinehunde over Flygtningeskibet til den aktuelle Abrahams Børn.
Jens Galschøit er billedhugger og kunstner
Aidoh.dk

Fredag 12.6. 15.30 – 16.30
Valgkamp mellem os og dem – eller et nyt vi?
Anne Nielsen
Uzma Ahmed
Valgkampagnerne udstiller udlændinge, indvandrere, efterkommere, flygtninge, asylsøgere og muslimer som et Dem, der står i modsætning til Os – og som udgør en fare for Os og Det Danmark Du Kender, når partierne konkurrerer om stramninger på udlændingeområdet. Hør om Et Nyt Vi, som inkluderer alle!
Anne Nielsen, SOS mod Racisme,
SOSmodracisme.dk
Uzma Ahmed, Initiativtager til ligestillingsselskabet De Brune Feminister

Fredag 12.6. 16.30 – 17.00
Arne Würgler spiller
Gør oprør – der er brug for et dansk forår! Hør en garvet protestsangers musik med indhold og bid, og altid med noget på hjerte til en splittet, bange og usikker tid uden større vision og sande værdier. Her er et bud på mangfoldighed, den fælles historie og ikke mindst – den gode fest.
Arne Würgler
sanger, sangskriver og foredragsholder
ArneWurgler.dk

Fredag 12.6. 17.30 . 18.00
Voluntør på den besatte Vestbred
Lis Gilager
Lis Gilager er netop kommet hjem fra et arbejdsophold i flygtningelejren Jenin Camp på den besatte Vestbred. Hør om livet i lejren, om projektet NotToForget Women og om lejrens Freedom Theatre – samt om besættelsesmagtens regler og repressalier, og problemerne ved ind- og udrejse som voluntør.
Lis Gilager arbejder med internationalt menneskerettighedsarbejde, særligt om Palæstina.

Fredag 12.6. 18.00 – 18.30
Henrik Ginderskov spiller
Henrik Ginderskov slutter fredshøjskolens første dag af med egne og andres sange om kærligheden og fredens vilkår i dagligdagen. På de seneste folkemøder har Henrik optrådt som fast fredstroubadour og du hører ham i og uden for fredsteltet alle dagene.
Henrik Ginderskov er sangskriver og sanger.

Sidens top.

 

 

 

born

 

Lørdag d. 13. juni 2015

Lørdag 13.6. 10.00 – 18.30
Krig mod krig med Pink Army
General Ruseus
General Ruseus fra den lyserøde hær kommer til Bornholm. Tag en pause fra livets larmende alvor, og kig fordi fredsteltet hvor vi leger krig mod krig. Pink Army er et internationalt opensource netværk for kunstnere og aktivister, der har erklæret legetøjskrig mod alle verdens rigtige krige.
General Ruseus – commander in pink
PinkArmy.net/network/copenhagen.html

Lørdag 13.6. 10.00 – 11.00
Fredscirkel: Freden starter i os selv
Dorte Lykke Holm
Forestil dig at alle fredselskere også er fredsskabere! Vi har denne ene Jord og mærker at krig og ufred gror. Hvordan forholder vi os når vi mærker vrede? Hvordan kan vi som individer skabe fred? Inspireret af oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle stemmer bliver hørt!
Dorte Lykke Holm er omstillingsagent
Hummingbee.dk

Lørdag 11.30 – 13.00
Ikkemilitær sikkerhedspolitik i forhold til Rusland
Jørn Boye Nielsen og Ole Wæver
Efter udviklingen i Ukraine optræder Rusland kun i danske debatter som et mål for sanktioner og militær oprustning. Men Danmark bidrager ikke til at løse konflikten ved at følge NATO’s og EU’s konfrontationspolitik. Hør forslag til en ikkemilitær dansk sikkerhedspolitik især i relation til Rusland. Ole Wæver er professor i international politik og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter
CRIC.ku.dk
Jørn Boye Nielsen er formand for RIKO, og aktuel med bog om international konfliktløsning.
RIKO.nu

Lørdag 13.6. 13.00 – 14.00
Fred som et handlekraftigt projekt
Nana Sofia Hansen, FN forbundet
Hvordan skaber vi en bredere forståelse af, at FN, dialog, konfliktløsning og den fredelige konfrontation på langt sigt er mere handlekraftig end de militære svar, når verden brænder. Hvordan sætter vi ord på fredens styrke som det stærke projekt? Hør om FN-forbundets arbejde på at finde svar.
Nana Sofia Hansen er bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, og cand.scient.adm. med speciale i konfliktløsning.
FNforbundet.dk

Lørdag 13.6. 14.30 – 15.30
Nej tak til køb af nye kampfly!
Carsten Andersen
Andreas Krogh
Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige. Hør om sammenhængen mellem kampfly og rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd, arbejdsmarked og socialpolitik.
Carsten Andersen er talsmand for kampagne Nej tak til køb af nye kampfly.
NejTakTilNyeKampfly.wordpress.com/
Andreas Krogh er redaktør på info-hjemmeside
Nytkampfly.dk

Lørdag 13.6. 15.30 – 16.00
Finn Sørensen spiller
En gang var han bryggeriarbejder og musiker i Røde Mor. I dag er Finn Sørensen en fredselskende og socialt engageret politiker. Begge dele hører man tydeligt, når han griber guitaren og synger sange om fælleskab og fred fra den evigt aktuelle Mors bagkatalog, der stadig kan ruske, røre og bevæge.
Finn Sørensen er gammel musiker med en fortid i Røde Mor
Finn-Sorensen.dk

Lørdag 13.6 16.00 – 17.00
Workshop – Samarbejde i fredsbevægelsen
Tom Vilmer Paamand
Rundt om i landet er der mange fredsorganisationer, der hver på sin vis protesterer mod krig og arbejder for freden. Workshoppen inviterer til dialog om hvordan vi kan øge samarbejdet, koordinere vores aktiviteter og samle de gode kræfter, så freden kan blive sat mere effektivt på dagsordenen.
Tom Vilmer Paamand er formand for Aldrig mere Krig
AldrigMereKrig.dk

Lørdag 13.6. 17.30 – 18.00
Arbejdet mod tortur
Tue Magnussen
Arbejdet mod tortur har gennem mere end 40 år været en dansk mærkesag, men er det nu under udvikling eller afvikling? Om antitorturkonventionens betydning, det medicinske arbejde til støtte for torturofre og om en række FN-menneskeretskonventioner, der bør inkorporeres i dansk lov.
Tue Magnussen er aktiv i Antitortur Støttefonden.
ATSF.dk

 

d

Sidens top.

 

Søndag d. 14 juni 2015

Søndag 14.6. 10.00 – 14.00
Krig mod krig med Pink Army
General Ruseus
General Ruseus fra den lyserøde hær kommer til Bornholm. Tag en pause fra livets larmende alvor, og kig fordi fredsteltet hvor vi leger krig mod krig. Pink Army er et internationalt opensource netværk for kunstnere og aktivister, der har erklæret legetøjskrig mod alle verdens rigtige krige.
General Ruseus – commander in pink
Pinkarmy.net/network/copenhagen.html

Søndag 14.6. 10.00 – 11.00
Fredsmorgensang – som optakt til Fredscirklen
Fredscirkel – Freden starter i os selv
Vi synger sammen kraften frem i morgentrætte struber med Hasse Schneidermann, Tom Vilmer Paamand og Dorte Lykke Holm. Kom og syng med i Fredskoret – og inspireret af oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle stemmer bliver hørt!

Søndag 14.6. 13.30 – 14.00
Afslutning i Fredsteltet
Hasse Schneidermann
Nu er det vigtigt at få fat på hvordan vi fortsætter fredsarbejdet med alt det nye vi har lært, og sammen med alle de nye vi lærte at kende. Visionerne må ikke glemmes, men gøres mulige med konkret planlægning – så vi fremover kan argumentere sagligt om realistiske alternativer til krigspolitikken.
Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk
Fredshøjskolen 2015 er finansieret af medlemsbidrag fra Fredsministerium.dk
og støttet af Græsrodsfonden, Ellen Hørups Fond, 1. Maj Fonden, Rød Fond og Den almennyttige Fond af 15. september.

 

Nordiska fredssamtal i Degerfors 2015

Krig eller fred? Nordiska fredssamtal i Degerfors – 14-16 augusti 2015

 

flag

 

FNs Fredsdag 2015

Der var debat og musik på FN’s Fredsdag
den 21 . september 2015

I København bød dagen på sange om fred, oplæg om international konfliktløsning, eksempler på konfliktløsning i praksis og diskussion af en ambitiøs ikke-militær sikkerhedspolitik. Partiernes forsvarspolitiske ordførere var inviteret med til dialog om hvordan freden kan sprede sig.

Dagen med fred blev afholdt i Dome of Visions ved Det Kongelige Bibliotek, og afsluttede med aftenkoncert med legendariske Arne Würgler og Band, der spillede og syngede sange til håbet om en bedre og fredeligere verden.

Her er link til video fra dagen

Tror du på sange om fred? Sanger og sangskriver Henrik Ginderskov

FN og freden: Repræsentantskabsmedlem Maj Rørdam Nielsen, FN - forbundet

Drømmen om et fredsministerium: Formand, Hasse Schneidermann, fredsministerium.dk

International konfliktløsning: Formand Jørn Boye Nielsen, RIKO,

Forperson, Annette Stubkjær, Consilium

Interkulturelt konfliktarbejde i praksis: Ungekoordinator Ane Nord m.fl. CfK - Ung

Ikkemilitær sikkerhedspolitik i nogle af verdens brændpunkter: Professor i international politik og centerleder, Ole Wæver, CRIC

Vejen til fred –en ambitiøs ikkemilitær udenrigs- og sikkerhedspolitik? Et panel bestående af dagens oplægsholdere, fredsaktivister og forsvarsordførere fra nogle af folketingets partier debatterede, hvordan overgangen til en ambitiøs ikkemilitær udenrigs- og sikkerhedspolitik. Debatten blev styret af Tom Vilmer Paamand, formand i Aldrig Mere Krig. Klik her

Koncert med Arne Würgler Band Dagen rundedes af med en fredskoncert med legendariske Arne Würgler Band, der spiller og synger sange til håbet om en bedre og fredeligere verden
Klik her.

Dagen om fred var arrangeret af Fredsministerium.dk i samarbejde med Center for Konfliktløsning (CfK), Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), FN-forbundet, Rådet For International Konfliktløsning (RIKO) og studenterforeningen Consilium. Videooptagelser: Benjamin Gottberg fra Tid Til Fred–aktiv mod krig

Sidens top.

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4