Kalendersiden - sidst redigeret d. 6/3 - 2023
hoved
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Kalender 2023 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2023

Kalender for tidligere år

Se arkiv

 

PEACE BY PEACEFUL MEANS

International Summit for Peace in Ukraine
Vienna/Austria, June 10th/11th 2023

Location: ÖGB-Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, Vienna 1020

Inviting Organizations: International Peace Bureau, CODEPINK, Assembly of the World Social Forum, Transform Europe, IPPNW (D,AT,CH) (tbc), Europe4Peace, WILPF International (tbc),

International Fellowship of Reconciliation
Local Organizers and Supporters: AbFaNG (Action Alliance for Peace, active Neutrality and Non-violence), Institute for Intercultural Research and Cooperation (IIRC), Austrian Center for Peace (ACP) in Stadtschlaining, Herbert C. Kelman Institute for Interactive Conflict Transformation, ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund, WILPF Austria (tbc), Internationaler Versöhnungsbund - österreichischer Zweig

Læs mere her.

 

Fredsministeriet deltager i folkemødet d. 15- 17 juni.

Er du interesseret i at deltage sammen med fredsministeret

kan du kontakte Carsten på carsten@fred.dk

fredsministeriet er på Bornholm en hel uge, så du kan også nå at være turist på Bornholm.

Sidens top.

 

The Nordic Peace Alliance – a network of peace organisations - seminar in Denmark 14.-16. July 2023.

The sixth of November almost 60 members of 40 Nordic peace organizations met online at an exploratory meeting.

As part of the Nordic civil societies, they found that they have sufficient common interest, organizational capacity and core values to work to establish a Nordic Peace Alliance as a network to work for alternatives to armament and militarism.

We agreed that the overall purpose of the Alliance is to increase the contact and cooperation between Nordic peace organizations and thereby develop and promote a Nordic non-military sustainable peace and security policy.

The alliance strives to enable peace organizations to join forces and increase our joint strength and effectiveness concerning peace issues.

The alliance is planning to undertake exchange of analysis and information between member organizations on national initiatives, as well as develop joint projects and initiatives.

The alliance is also planning to formulate joint policy statements and resolutions addressed to organisations, politicians and media in the Nordic countries.

We are planning to have a special focus on relevant decision makers, i.e. the Nordic Council, the Nordic Council of Ministers, the Baltic Sea Council and the Arctic Council, as these institutions represent a joint channel to our Nordic politicians in Parliament and Government.

The meeting appointed an interim coordination committee with representatives for Denmark, Finland, Norway and Sweden.

The committee is responsible for arranging a Founding Meeting for the Nordic Peace Alliance and a Nordic Peace seminar in Denmark 14.-16. July 2023.

During the debate on current issues, we decided to develop a joint initiative to avoid foreign bases and nuclear weapons on our territories and to to preserve the Nordic and the Arctic as nuclear-weapon-free zones

For further information, please contact the national representatives of the coordination committee:

Denmark: Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann@gmail.com,
+45 23334460
Finland: Marianne Laxén,
mannelx@hotmail.com
Norway: Liss Schanke,
liss.schanke@gmail.com
Sweden: Karin Utas Carlsson,
k.utas.carlsson@gmail.com

Sidens top.


 

Nej til amerikansk militær i Danmark!
Manifestation mandag d. 16. januar 2023 kl. 13 foran Dokk1 i Aarhus.

Aarhus Havn er uden debat i offentligheden blevet valgt som ny transithavn for værtsnationsstøtte til USA.
En større sending af militære køretøjer og andet militært udstyr ankommer fra mandag d. 16. januar med fragtskibet ARC Independence til Aarhus Havn. Der er tale om 600 enheder i form af køretøjer og materiel, der skal videre til Østeuropa.
Det sker, når byen for første gang nogensinde lægger havn til værtsnationsstøtte til USA – også kaldet Host Nation Support.
Det amerikanske materiel skal frem til 12. februar fragtes videre til Østeuropa på landjorden på grund af en planlagt rotation af amerikanske tropper.
At åbne for amerikanske tropper på dansk jord vil betyde afgivelse af suverænitet og vil være en farlig udvikling, der vil trække Danmark ind i centrum af en evt. kommende krig som deltager og bombemål.

Fredsbevægelsen i Aarhus protesterer mod at modtage amerikanske tropper og våben i Danmark i fredstid med manifestation mandag d. 16. januar 2023 kl. 13 foran Dokk1 i Aarhus.

Hovedparoler:
Nej til amerikansk militær i Danmark. Nej til Aarhus som bombemål.

Arrangør: Århus mod Krig og Terror. Følg begivenheden på Facebook

Sidens top.

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE

LØRDAG 4. FEBRUAR 2023 13.00 – 16.00
UBUNTUHUSET, KØBMAGERGADE 43, KØBENHAVN

PROGRAM

13.00: Velkomst
13.15: Den aktuelle fredspolitiske politiske situation
Efter en kort indledning åbner vi for en dialog om den førte politik på forsvarsområdet og alternativer til denne.
14.30: Ordinært årsmøde med dagsorden efter vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning / formand Hasse Schneidermann
3. Godkendelse af regnskab / kasserer Carsten Andersen
4. Indkomne forslag
6. Arbejdsplan for det kommende år / bestyrelsen
7. Godkendelse af budget til arbejdsplanen / bestyrelsen
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
16:00 Afslutning

Husk at forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, altså 21.januar.

Send forslag på mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Link til fredsministeriums vedtægter.

Link til referat fra Årsmødet

Link til vedtaget arbejdsplan fra Årsmødet.

Sidens top.

fredsmin

 

 

Etårsdagen for den rusiske invation.

København

Appel om Fred - Stop krigen

Mød op ved Forsvarsministeriet kl 17. den 24. februar.
Stop krigen - Fredsforhandling fremfor alt!
Fredsinitiativet ønsker på etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine at markere vores modstand mod krig og oprustning.
Fred er den sejr, vi har brug for.

Fredsinitiativet København

Sidens top.

 

Ruslandskonference:

Fredag d. 24. februar kl. 13 - 17.15
One Year of Russia’s Invasion of Ukraine: The Future
of “The Common European House”?
Fællessalen Christiansborg, København

Der er nu åben for tilmelding. Og venligst bemærk, at der kan være rift om pladserne, så det er klogt at sikre sig en plads i god tid.

Sidens top.

 

Helsingør

Den grusomme krig i Ukraine har varet et år - hvor længe endnu ?
I Danmark og i EU tales ikke meget om fred, tværtimod, man ruster op, både mentalt og militært, i troen på at Rusland taber krigen.


Den 27. Februar - 3 dage efter årsdagen or Ruslands invasion i Ukraine, inviterer Fredsinitiativet i Helsingør inviterer til åbent debatmøde Kl.19 - 21.20 i Blomstersalen i Kulturhuset Toldkammeret. Bestil gratis billetter på KUTO.dk
Mød de to oplægsholdere : Jørn Boy Nielsen, fhv. højskolelærer og næstformand i RIKO - Rådet for International Konfliktløsning, som skitserer baggrunden for Ruslands og Ukraines forskellige syn på konflikten. Desuden faren for eskalation, atomtruslen og mulighederne for en omhandlet løsning.
Jørn Boye Nielsen følges op af Susanne Possing, udviklingsforsker og talsperson for NTO - Nej til Oprustning - Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik. Hun vil tale om, hvorfor krigen i Ukraine kalder på diplomati og konfliktløsning fremfor militær konfrontation og oprustning. Og kalder på akutte svar på klimakrisen og den voksende globale ulighed.
Efter oplæggene kan deltagerne indgå i et fremtidsværksted, hvor alle får mulighed for at rejse kritiske spørgsmål til konflikten og vende mulige veje til løsninger.
Fredscafeen er arrangeret samarbejde med kulturhuset Toldkammeret, som det første af en række freds-café-møder, der i de kommende måneder vil give freden en stemme.

Sidens top.

 

Roskile fredsinitiativ

Sidens top.

 

Esbjerg

Årsdagen for den russiske invasion i Ukraine. 

D. 24/2 Våbenhvile, Fredsforhandling, Nu!

Sted Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg

D. 24/2 - 2023, kl. 19 -21

Oplæg og debat.

Oplæg ved Dr. Tarja Cronberg

Se hendes hjemmeside.

Tarja vil gerne tale om fredsforhandlinger nu ud fra hvem, der har interesse i fred nu og hvorfor og hvad der kan lade sig gøre. Hun kan også svare på spørgsmål om det svenske og finske NATO medlemskab, som hun følger meget tæt- eller Ruslands atomtrusler. 

Tarja er fra SIPRI i Stockholm, også formand for de finske fredsbevægelser og medlem af den danske NTO (Nej Til Oprustning).

Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, er et uafhængigt internationalt institut dedikeret til forskning i konflikt, oprustning, våbenkontrol og nedrustning. Etableret i 1966, SIPRI leverer data, analyser og anbefalinger baseret på åbne kilder.

Oplæg ved Lisbet Skou Fra Esbjerg Fredsbevægelse.

Efter oplæggene debat.

Sidens top.

 

Online:

Mødedeltagerne får adgang via dette link.

STOP KRIGEN I UKRAINE!
Kræv våbenhvile nu og forhandlinger i gang!

Velkommen til offentligt online møde
Søndag 26. februar kl. 16.00 – 18.00

PROGRAM
16:00 Velkomst og indledning ved Palle Bendsen, Forbyd Atomvåben og NOAH

1. oplæg: Krigen nu: Eskalation og risiko for atomkrig
Tarja Cronberg, forperson i Det finske Fredsforbund; tilknyttet Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut, SIPRI; tidl. medl. af Europa-Parlamentet; tidl. arbejdsminister i Finland; tidl. direktør for Copenhagen Peace Research Institute, COPRI; m.v.

2. oplæg: Krigens langtidsvirkning - med klima som eksempel
Palle Bendsen, NOAH Friends of the Earth Denmark. Palle har især arbejdet med klimascenarier, klimalove og sammenhængen mellem krig og klima.

3. oplæg: Krigens langtidsvirkning - med fødevarer som eksempel
Nanna Clifforth, NOAH Friends of the Earth Denmark. Nanna har især arbejdet med handel og investeringer (TTIP, Mercosur og CETA), due diligence, madsuverænitet, GMO, agribusiness, CAP (EU’s fælles landbrugspolitik), skifergas, soja.

Herefter spørgsmål/kommentarer til oplæggene
og åben debat:
Har freden en chance? Hvad kan vi gøre?

17.50 Afslutning

Sidens top.

 

Amerikanske baser?

Mød Bitte Vatvedt og de danske fredsaktivister her:

Esbjerg: D. 28. feb. kl 19.00, Hovedbiblioteket, Nørregade 19. Arr.: Esbjerg Fredsbevægelse.

Aarhus: D. 1. marts kl 19.30, Dok 1 Lille Sal, Hack Kampmannsplads 2. Arr.: Aarhus mod Krig og terror.

Odense: D. 2. marts kl 12-14, Absalonsgade 26, Odense C. Arr.: Fredsinitiativet Fyn.

København: D. 2. marts kl 19-21 i Ubuntu-huset, Købmagergade 43. Arr.: FredsinitiativetDK

Sidens top.

 

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4