Kalendersiden - sidst redigeret d. 17/11 - 2022
hoved
kry
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Kalender 2022 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2022

 

Deltagelse i ICAM - Danmark møde d. 17/1 - 2022

Sidens top.

 

Byrådsbehandling og debatmøde om atomvåbenforbud

Demonstration onsdag den 19. januar kl. 15-16 foran Rådhuset

foto Vallø - link til billede


Århus Byråd behandler på onsdag den 19. januar et forslag fra Enhedslisten om Tilslutning til ICAN Cities appeal.
Århus mod Krig og Terror vil derfor stille op foran byrådet med bannere og løbesedler.
Kom og vær med på onsdag den 19. januar kl. 15 til 16 foran rådhuset.

Se nyheder for 2022.

Sidens top.

 

Aarhus mod Krig og Terror i samarbejde med Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark markerer:

Etårsdagen for ikrafttrædelsen af FN’s forbudstraktat mod atomvåben.

Det sker på et offentligt møde søndag den 22. januar 13.30 i Dokk1 på Kampmans plads 2, 8000 Aarhus

Mødet præsenterer et video-indslag fra én af overleverne fra atombomben over Hiroshima i samarbejde med Louise og Rika fra Peace Boat organisationen i Japan.
Der vil også være oplæg om arbejdet med FN’s forbudstraktat internationalt og i Danmark samt lokalt om fredsbevægelsens indsats for at få Aarhus Byråd til at tiltræde ICAN Cities Appeal til alle byer i verden om at lægge pres på deres landes regeringer for at få dem til at underskrive FN’s forbudstraktat.

Der er gratis adgang og alle er velkomne!

Begivenheden kan også følges online via dette link.

Arne Hansen fra Flygtninge & Fred har interviewet Helge Ratzer fra Århus mod Krig og Terror, der her fortæller om mødet og baggrunden for det. Klik her.

Sidens top.

 

Fredsministeriets årsmøde 2022 søndag 6. februar kl. 13.00 – 16.00 online via zoom.

Kære fredsven

Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år.

Vi har besluttet at udskyde den planlagte 10 års jubilæumsfestlighed 5. februar til søndag den 23. april pga. af Corona restriktioner.

Vi afholder dog vores årsmøde søndag 6. februar kl. 13.00 – 16.00 online via zoom.

Du får afgang til mødet via dette link:

Jeg vil bede dig have ulejlighed med at åbne medsendte dagsorden enten i word- eller pdf-format

Som du kan se indleder Anna Sundström fra Oluf Palmecentret i Stockholm indleder mødet med et oplæg om ”Fælles Sikkerhed”
- om Oluf Palme kommissionens 40-års jubilæum, principperne og deres aktualitet i verden i dag.Fælles sikkerhed er et sikkerhedspolitisk princip, der blev lanceret i 1982 af Den Uafhængige Kommission for Nedrustnings- og Sikkerhedsspørgsmål, ledet af Olof Palme.
Ifølge kommissionen kan sikkerhed ikke opnås ved ensidige nationale forsvarsbestræbelser eller i konfrontation med en modpart, men kun i samarbejde med denne.
Da tankerne blev lanceret var det med kritik af oprustningen i den kolde krig og et ønske om at genskabe afspændingen mellem Øst og Vest.
Begrebet blev i 1980'erne anvendt i flere vesteuropæiske socialdemokratier, ligesom Sovjetunionen under Gorbatjov bekendte sig til princippet.
Med udsigt til ny kold krig mellem USA/NATO, Rusland og Kina er det yderst vigtigt at principperne genvinder betydning dagens sikkerheds- og fredspolitik.

NB: Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på årsmødet, skal det være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, dvs. søndag den 23. januar.

Fredelig hilsen og velkommen til årsmødet

Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
Medlem af styregruppen i Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark
www.atomvaabenforbud.nu
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: +45 2333 4460

 

Fra årsmødet:

Hør oplæget her

Referat fra årsmødet

Beretning for 2021

Arbejdsplan for 2022

 

Sidens top.

 

Indbydelse til møde for at fremme for afspænding og fredelig konfliktløsning.

Tirsdag den 8. februar kl. 19 i M 2 på Dokk1.

Århus mod Krig og Terror er bekymret over den tilspidsede konflikt mellem Rusland og NATO, som bestemt virker truende.

Vi er også bekymrede over, at der både internationalt og herhjemme er så langt imellem de besindige røster, der prøver at nedskalere konflikten og fremme forståelse og dialog.

Politikere, kommentatorer og presse taler mest om at vise fasthed og opbakning, også militært.

Det er som om, man ikke har forstået, at optrapning på den ene side fører til optrapning på den anden side i et ræs mod katastrofen.

Vi vil derfor gerne drøfte, om vi lokalt kan gøre noget for at fremme dialog og modvirke oprustning, konfliktoptrapning og unuancerede fjendebilleder.

Alle er velkomne.

I må meget gerne give besked om I kommer til carsten@fred.dk

Med venlig hilsen
f/ Århus mod Krig og Terror
Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99.

P.S. Forud for mødet er der mulighed for at deltage i DEO's debatmøde: Skal EU have en hær?
Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 17:00 - 18:30. Dokk1, Store sal.
https://deo.dk/debat/skal-eu-have-en-haer-aarhus/

 

NEJ TIL AMERIKANSKE BASER OG TROPPER I DANMARK

 

NEJ TIL AMERIKANSK MILITÆR I DANMARK 

Demonstration på Rådhuspladsen i Aarhus.

Lørdag d. 19. februar 22 kl. 13.30

Fredsbevægelsen i Aarhus protesterer mod regeringens udspil om at modtage amerikanske tropper og våben i Danmark i fredstid. Regeringens udspil er en farlig sikkerhedspolitisk udvikling, der bryder med 70 års dansk udenrigspolitik og betyder en fastlåsning af danske udenrigspolitiske handlemuligheder i fremtiden. At åbne for udenlandske tropper på dansk jord vil betyde afgivelse af suverænitet og vil være en farlig udvikling, der vil trække Danmark ind i centrum af en evt. kommende krig som deltager og bombemål.

Arrangør: Århus mod Krig og Terror.

 

Foto: Keld Lund Andersen

Foto: Keld Lund Andersen

 

Markering ved den amerikanske ambassade i København
Lørdag den 19. februar kl. 12.00

Vi har brug for fred i verden. 

Vi må igangsætte en spiral af dialog og nedrustning, for at nedtrappe konfliktniveauet og etablere en fredelig verden og et fredeligt Europa. Vi siger derfor nej til aftalen om at der skal være amerikansk militær i Danmark. Vi siger nej til atomvåben på dansk jord.

Arrangører: Demos, Forbyd atomvåben - ICAN Danmark, Fredsministerium, Internationale Socialister, Kommunistisk Parti, Kommunistisk Parti i Danmark, Socialistisk Ungdomsfront, Danmarks Kommunistiske Parti, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Arbejder- Partiet Kommunister, Aldrig Mere Krig, International Forum

 


Foto: Aksel V. Carlsen

 

Esbjeg Fredsbevægelse

Der blev delt løbesedler ud på Torvet fra kl. 11:30

 

Fredsdemonstrationer d. 5/3

Billede fra demonsstration i København. Foto: Aksel V. Carlsen

Lørdagen stod i fredens tegn: Ved demonstrationer i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg blev der holdt taler, sunget fællessang, læst digte, spillet musik og rappet for fred og nedrustning.

Ovenstående tekst er et klip fra Arbejderen.

Læs hele artiklen i Arbejderen. 

 

21/2 ICAN Danmark

Kl 9 - 11

via zoom

Sidens top.

 

Jubilæums fest d. 23/4

FRED PÅ JORDEN & FRED MED JORDEN

VELKOMMEN TIL FREDSMINISTERIUMS 10-ÅRS JUBILÆUM

LØRDAG 23. APRIL 13.00 – 22.00

KRYPTEN I JERUSALEMSKIRKEN, RIGENSGADE 19, KØBENHAVN

FORELØBIGT PROGRAM:

13.00: Velkomst af Hasse Schneidermann, Frants Villadsen og Jørgen Thaarup
Fredssalme

13.15: Fra krig til frugtbar fred
Om de ustyrlige krige og den besværlige fred – om international konfliktløsning
Gorm Harste og Isabel Bramsen

13 45: Fra kold krig til fælles sikkerhed og fred
Om oprustningen, det nationale kompromis og folkeafstemningen
Jan Øberg og Jens Jørgen Nielsen
14.15: Pause og fællessang - Henrik Ginderskov
14.45: Atomvåben, Militæret & Miljøet
Om faren for atomkrig, oprustningen og militærets miljø- og klimaødelæggelse
Palle Bendsen og Klaus Arnung
15.15: Pause og fællessang - Henrik Ginderskov
15.45: Fredsbevægelsens fremtid og aktuelle opgaver
Jan Øberg og Ole Wæver
16.15: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed - Ida Harsløf
16.30: Aldrig Mere Krig - Tom Vilmer Paamand
16.45: Pause og fællessang – Henrik Ginderskov
17.00: Almindelige mennesker for fred - Marcel Rose
17.15: Forslag dansk samarbejde for fred – Helge Bo Jensen
17.30: Pause og fællessang –Henrik Ginderskov
17.45: Fredsministeriums udviklingsprojekter
• Medieplatformen Fredshåbet - Tove Jensen, DEMOS
• Nordisk Fredsråd – Hasse Schneidermann
• Fredsbevægelsens historie – intro & spørgeskema
• GAMIP, Europæisk samarbejde om fredsministerier – Birger Norup
18.30: Afslutning og fællessang - Henrik Ginderskov -
18.30 – 19.00 Pause – Anretning af buffet
19.00 – 22.00 Festmiddag
Her mødes indbudte fredsvenner fra det udvidede fredsmiljø og samarbejdspartnere.
Under middagen vil der være taler og musiske indslag fra nogle af dem.

Hent programmet her.

Sidens top.

 

Deltagelse i Folkemødet

6. August arrangementer:

 

 

 

København:

 

 

Kære Venner
Støt op om Hiroshima årsdagen. Sig fra overfor Danmarks vægring ved at ratificere FN`s traktat om forbud mod atomvåben.
63% af verdens lande har skrevet under. Danmark afstår 🤐
Vi ses lørdag d. 6. august.
til cykeldemonstration kl. 12.00 nærmere info ved at ringe eller sms`e til 51414446
Eller til demonstration kl. 13.00 foran udenrigsministeriet Asiatisk Plads nr. 2 på Christianshavn.

Aldrig mere Hiroshima – Forbyd Atomvåben

Mød op og vis din protest d. 6. august kl. 13.00.
FN-dagen til evig påmindelse om USA`s atombombeangreb over Hiroshima og Nagasaki i Japan i 1945, et angreb på civilbefolkningen, total ødelæggelse af byer, og en forgiftning af miljøet årtier frem.
Det må aldrig ske igen!

Bekymringen for den stigende konfrontation mellem verdens stormagter breder sig. I dag har Rusland, USA, Storbritannien, Frankrig, Kina, Indien, Pakistan, Israel og Nordkorea atomvåben. Siden 1945 er der foretaget mere end 2000 prøvesprængninger.
Der trues med anvendelse af atombomber i krige og konflikter. USA og Nordkorea har truet hinanden inden for de seneste år. Senest har Rusland truet med brug af atomvåben i krigen i Ukraine. Den udvikling kalder på handling og protester nu og her.

Kl. 12.00: Cykeldemonstration fra bydele i København. De starter kl. 12.15 i Sydhavnen på Nørrebro, på Amager samt Østerbro evt. flere. Hvis du vil cykle med ind til Udenrigsministeriet skal du ringe på 51414446 for info.
Kl. 13.00 samles alle der vil deltage i demonstrationen foran udenrigsministeriet, Asiatisk Plads nr. 2 på Christianshavn, lørdag d. 6. august kl. 13.00 -14.00.

Der vil være talere fra arrangørgruppen. Vi afleverer en udtalelse til Udenrigsministeren med protest af Danmarks manglende ratificering af FN-traktaten om forbud mod atomvåben. Vi sender vores budskab ud i verden:

Aldrig mere Hiroshima
" USA detonerede to atombomber over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki henholdsvis d. 6 og d. 9 August 1945. De to bombninger dræbte mellem 129,000 og 226,000 mennesker, de fleste var civile. Bombningerne er fortsat den eneste anvendelse af "nuclear weapons" i væbnede konflikter." Wikipedia.

Sådan skal det fortsat forblive.

Arrangører: Foreningen Demos, Miljøbevægelsen NOAH, Forbyd Atomvåben.
Anbefalet af Fredsinitiativet Kbh. og Fredsministerium o.a kommer til.

August 2022

Link til hjemmeside: Hiroshima-dagen d. 6. august 2022 | DEMOS

Link til Facebook side: Aldrig mere Hiroshima - Forbyd Atomvåben | Facebook

Tilmeld dig - jo før jo bedre.

 

fredsmin

 

 

 

Århus:

 

Debatmøde kl. 19 i Domen, Inge Lehmanns Gade 22, 8000 Aarhus C, om faren for atomkrig.

Klaus Krogsbæk fra 'Forbyd Atomvåben' fortæller om risikoen ved atomvåben og lægger op til debat om, hvad vi kan gøre, for at krigen i Ukraine ikke udvikler sig til en ødelæggende atomkrig.

Mindearrangement for ofrene for atomvåben kl. 21, spejlbassinet ved Navitas. Den 6. august er det 77 år siden Hiroshima blev udslettet med en atombombe.

Siden har verden levet med frygten for og truslen om udslettelse i en atomkrig. Krigen i Ukraine er også en konfrontation mellem Rusland og NATO.

Derfor har det betydning for krigens udvikling, hvad vi gør. Kommer Rusland og NATO i krig med hinanden, risikerer det at føre til brug af atomvåben, og hermed til en omfattende atomkrig. De tusinder af døde og forfærdelige scener, vi allerede i dag kender fra Ukraine, vil være for intet at regne ved siden af de mange millioner døde og den ødelæggelse af samfund, klima og levevilkår, som en atomkrig vil føre til.

Århus mod Krig og Terror afholder sammen med Danske Læger mod Kernevåben, FN-forbundet og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed debatmøde og mindearrangement. Århus mod Krig og Terror.

Kontaktperson Carsten Andersen, tlf. 22 38 52 34.

som pdf-fil

Esbjerg:

6. August i Heerups have mod atomvåben
- kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage.

 

 

Indbydelse til Fredsfestival Aarhus 2022 Århus mod Krig og Terror indbyder til Fredsfestival søndag den 9. oktober 2022 kl. 12 til 17

på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.

Årets tema er:

Oprustningen Hvad er konsekvensen, hvis velfærden nedprioriteres for at få råd til oprustning?

Hvad er konsekvensen, hvis klimaindsatsen beskæres for at få råd til oprustning?

Hvad betyder oprustningen for Danmarks sikkerhed.

Folketinget skal efter valget med forsvarsforlig og finanslov afgøre hvor mange milliarder, der skal bruges på oprustning i år efter det nationale kompromis om sikkerhed fra marts. Det bliver bestemmende for, hvad der er tilbage til velfærd og klimainvesteringer.

Vi drøfter, hvad den nedprioritering betyder for velfærd og klimaindsats, og hvad oprustningen betyder for Danmarks sikkerhed.

Oplæg fra Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, om konsekvenserne for velfærden. Oplæg fra Palle Bendsen, klimaekspert fra NOAH, om de klimamæssige konsekvenser.
Oplæg fra Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror, om oprustningens virkning for Danmarks sikkerhed.

Undervejs optræden af rapperen Marc Sangenee og digteren Dino Copelj Desuden kaffe, kage og god mad til rimelige priser.

Gratis adgang. Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kontakt
Carsten Andersen,
Århus mod Krig og Terror, Tlf. 22385234, Mail: carsten@fred.dk
Følg begivenheden på Facebook

Sidens top.

 

Kære borgere, foreninger, erhverv, studerende, politikere, ung og gammel

Kære alle i Aarhus Du og I inviteres hermed til
”Omvendt Vælgermøde” i Aarhus.
I Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Store sal, kl. 19-22.

Ingen kan længere være i tvivl om, hvor meget det haster med at omstille alt til bæredygtighed.

Ingen kan være i tvivl om, at vi nærmest dårligt er påbegyndt omstillingen.

Alligevel lægger mange partier op til at tale om noget helt andet. Vi har mindre end et tiår til at omstille alt i, siger klimavidenskaben i FN. Derefter begynder vi at overskride Tipping Points, så de store økosystemer bryder sammen uden for menneskelig kontrol. Derfor er det kommende Folketingsvalg vigtigere end nogensinde, og det er først og fremmest et klimavalg, for der findes ikke vigtigere dagsorden.

Af samme grund er det fuldstændig afgørende, hvem vi vælger ind i Folketinget. Det kan ikke fortsætte med, at politikere som nu kun taler om bæredygtighed, mens man handler stik modsat. Derfor holder vi dette ”Omvendte Vælgermøde”, hvor det er borgerne, som laver valgoplæggene. NGO’erne fortæller politikerne, hvilken klimapolitik vi mener, det kommende Folketing bør føre. Med korte, konkrete bud på politikken inden for mødets 7 vigtige temaer.

Politikerne/Folketingskandidaterne kan så svare på, om de er enige. Hvor? Hvor ikke? Hvad vil I eventuelt sætte i stedet?

Alle partier i Folketinget er inviteret til panelet. TEMAER OG NGO REPRÆSENTANTER Her er de 7 temaer samt NGO’ernes repræsentanter, som hver holder max 5 min. oplæg med bud på politik:

1. Klima & Energi – Det Fælles Bedste, Niels Aagaard

2. Vand, Havmiljø og havets biodiversitet - Danmarks Naturfredningsforening, Sebastian Jonshøj

3. Infrastruktur, Trafik, Borgerinddragelse – Cyklistforbundet Aarhus, Anders Nielsen

4. Doughnutøkonomi, Cirkulær Økonomi, Byggeri – Doughnutgruppen i Aarhus,

5. Biodiversitet – De unge Biodiversitetsambassadører, DUB, Hans Jørgen Andersen

6. Mad, Landbrug, Forbrug – Bedsteforældrenes Klimaaktion, BKa i Aarhus, Lisbeth Sørensen

7. Krig, Økonomi, Ulighed, Energi - Århus mod Krig og Terror, Carsten Andersen Efter oplæggene får politikerne mulighed for deres svar.

Hver politiker kan svare på 2 temaer, det ene valgt af dem selv, det andet valgt af de arrangerende 9 ngo’er. Når politikerne har kommenteret, er der dialog mellem panelet af borgere/ngo’er og politikere. Publikum har mulighed for at spørge og kommentere.

Det hele formidles online, og pressen er inviteret.

Vi ser frem til nogle spændende debatter.

PROGRAM for KLIMAVALGMØDET

19.00-19.05 - Velkomst ved aftenens ordstyrer

19.05-19.25 - 4 oplæg fra NGO’erne, med 4-5 politikforslag for hvert tema

19.25-19.45 - Politikerne svarer på de 4 oplæg med bud på fremtidens grønne politik

19.45-20.00 - Debat mellem politikere og NGO’ere

20.00-20.10 - Salen kommenterer og stiller spørgsmål (online-deltagere kan stille spørgsmål via chat)

20.10-20.25 - Pause

20.25-20.40 - 3 oplæg fra NGO’erne

20.40-21.00 - Politikerne svarer på de 3 bud på fremtidens grønne politik

21.00-21.20 - Debat mellem politikere og NGO’ere

21.20-21.45 - Salen stiller spørgsmål og kommenterer (online-deltagere kan stille spørgsmål via chat)

21.45-22.00 - Afslutning ORDSTYRER: Paul Natorp fra Sager Der Samler

TILMELDING via mail til sekretariat@detfaellesbedste.dk med emnet OMVENDT VÆLGERMØDE

Hvis du vil følge online så angiv venligst dette i mailen, så sender vi dig et link.

Facebookbegivenhed: Link

ARRANGØRERNE - de 9 ngo'er:
Århus mod Krig og Terror,
Den Grønne Ungdomsbevægelse Aarhus,
Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus,
Danmarks Naturfredningsforening Aarhus,
Bedsteforældrenes Klimaaktion Aarhus,
De Unge Biodiversitetsambassadører,
Cyklistforbundet Aarhus,
Doughnutgruppen,
Det Fælles Bedste

Sidens top.

SKRIDT der tæller

Og samler os, der ønsker os en storstilet indsat for:
FRED, KLIMA, MILJØ, LIVSVILKÅR, VELFÆRD & SOLIDARITET!

Frem for våbenindustriens krudt og kugler
MINI MARCH MOD ATOMVÅBEN, OPRUSTNING
OG MILITARISERING
Søndag d. 6. november kl 13.00.
Vi mødes ved USAs ambassade, Dag Hammerskjölds Allé 24, København. Derefter går vi til Ruslands ambassade og videre til Christianborg

Det er indsatsen for fredelig konfliktløsning, grøn omstilling, miljø, velfærd, solidaritet m.m.m., der kommer til at bøde, mens milliarderne kanaliseres over til våbenindustrien og til forskning i krig og ødelæggelse. Våbenlagrene bugner allerede, og våbenkapløbet lægger op til styrkeprøver og konflikter med uoverskuelige konsekvenser .

DER KOMMER HVERKEN FRED, TRYGHED ELLER STABILITET UD AF GEVÆRLØBENE.

Vi må sætte en anden dagsorden, og vi bliver nødt til at hjælpes ad: Græsrødder & partier og alle, der savner et sted at gå hen med deres frustration over den skræmmende udsigt til nye kriser, krige og elendighed.
Vi går & cykler & larmer & danser & synger os gennem

København, for
Forbud mod atomvåben

DK må tilsluttes FNs traktat for forbud mod atomvåben Ingen fremmede baser og tropper på dansk jord. Ingen danske tropper på fremmed jord.

Fred og forhandling - Nej til krig.

Nej til oprustning og militarisering

Klima, miljø og velfærd frem for oprustning og krig

NEJ TAK til krigsoprustning og til militarisering - af samfundet, af økonomien og af vores hjerner og hjerter

Ikke mere afmagt og apati – nu handler vi!

Indkaldere:
Demos. Nej til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik (NTO), Fredsvagten ved Christiansborg, Tid til Fred - Aktiv mod krig, Fredsinitiativet Roskilde. Fredsinitiativet Helsingør. Fredsinitiativet DK. Fredsministerium.dk. Internationalt Forum. Global aktion. Extinction Rebellion. Mellemamerika Komitéen. Aldrig mere Krig. KP Kbh. Enhedslisten NV.

som pdf-fil

Sidens top.

 

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4