Kalendersiden - sidst redigeret d. 12/11 - 2018
hoved
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Nyheder fra fredsministerium og medlemsorganisationer Kontakt - Oversigt

Nyheder 2018

fra fredsministerium.dk
og tilsluttede organisationer.

 

Våbenhvile i Yemen nu


AF: POUL ECK SØRENSEN, ESBJERG FREDSBEVÆGELSE, WILLEMOESGADE 29, ESBJERG
Publiceret 12. november 2018 kl. 10:12 Jyske Vestkysten

Læserbrev: Vi opfordrer regeringen til i FN at kræve af parterne i konflikten i Yemen, at der oprettes en våbenhvile, så vi undgår at ufatteligt mange mennesker vil dø af sult.

Yemen har det største udbrud af kolera, og halvdelen af befolkningen står overfor hungersnød. Situationen er forværret, efter Saudi-Arabien har blokeret for nødhjælp.

Vi kan ikke lukke øjnene og blot kigge den anden vej, fordi vi gerne vil have olie fra Saudi Arabien - eller fordi USA støtter Saudi Arabien i krigen.

Vi skal i FN opfordre til, at det internationale samfund lægger maksimalt pres på de stridende parter.

Det skal være muligt at få nødhjælp ind til befolkningen.

Det er en katastrofe så ubeskrivelig stor, der er på vej.

Tillader de stridende parter ikke, at der kommer nødhjælp ind, vil der være tale om bevidst folkemord, og de ansvarlige bør stilles for ICC.

Medens der er våbenhvile, skal de stridende parter forsøge at starte en konfliktløsning. Norge kan med fordel anvendes som konfliktløser.

Link til artiklen

 

UDTALELSE FRA FREDSFESTIVAL ÅRHUS 2018

Deltagere på Fredsfestival Århus 2018 har d. 14. oktober diskuteret oprustning og krigsfare i Norden, og på den baggrund har vi vedtaget følgende udtalelse:

I de seneste år har NATO indledt en heftig oprustning i alle de europæiske medlemslande, og ikke mindst i Norden. Der er opbygget en militær front mod Rusland – ligesom der samtidigt oprustes mod Kina, og alle NATO-landes militære budgetter øges kraftigt. Samtidigt er beskrivelsen af Rusland som en farlig og truende magt blevet gentaget igen og igen som et tyndt alibi for de mange krigsforberedelser.

Om kort tid starter NATO-øvelsen Trident Juncture med hovedområde i Norge, en øvelse der træner en virkelig krig mod Rusland. 60.000 soldater fra alle NATOs medlemslande samt Sverige og Finland deltager i dette set-up, der skal teste tropperne i krigsførelse under kolde og arktiske forhold. I øvelsen indgår også Island, der ligesom Grønland har en vigtig rolle som støttepunkt i NATO’s verdensomspændende netværk af globale baser og aflytningssystemer.

Tunge militærkøretøjer tromler fra Tyskland gennem Danmark på vej til Norge. De afprøver de danske veje og deres egnethed som transportnet for kampvogne mm i smidige og hurtige troppetransporter til Danmark, hvor det er NATOs plan at soldater og materiel skal samles i tilfælde af krig mod Rusland. Et scenarie der kan blive til uhyggelig virkelighed.

Denne krigsparathed og aggression er ikke til gavn for fred i Europa. Den er ikke et værn mod krig!
NATO puster til ilden, og ønsker at udvide indflydelsessfæren mod øst.

Norden, Arktis og Østersøen bør ikke have rollen som en aggressiv militærbastion, men være et fredeligt og uafhængigt område, hvor nationerne arbejder for fred i verden.

Vi bakker op om de nordiske landes bevægelse for fred, om Sverige og Finlands ret til at forblive neutrale lande og den norske og islandske bevægelse for udmeldelse af NATO.
Et Danmark som et neutralt land udenfor NATO og udenfor EU, der er på vej mod militarisering, vil være et vigtigt skridt i retning af fred. Dette vil være en langt mere realistisk sikring af fred end den nuværende krigsophidselse og optrapning på alle fronter, herunder stormagternes opbygning af et nyt atomvåben-arsenal.

Lørdag den 20. oktober samles modstandere af oprustning og krig til en protest mod den kommende militærøvelse Trident Juncture, der starter d. 25. oktober i Norge. Vi mødes kl. 11 ved Banegården og bevæger os gennem byen.

Vi siger:

Stop oprustningen - stop krigsforberedelserne!

Nej til NATOs militærøvelser – de er forberedelse til virkelig krig!

Nej til dansk krigsdeltagelse! - ingen krig mod Iran!

For en fredelig udenrigspolitik og et neutralt Danmark udenfor militæralliancerne!


Fredsfestival Århus d. 14. oktober 2018

Med venlig hilsen
Helge Ratzer, talsperson for Århus mod Krig og Terror,
tlf. 20 47 96 99.

 

Langt ude, Lyngvild

Ekstra Bladet d. 27/6 - 2018

Læserbrev af Carsten Andersen

Ekstra Bladet bragte (24.6.) en besynderlig reportage fra Folkemødet, hvor aktivister fra Fredsministerium beskrives som ’ekstremister’ og som ’et udtryk for rendyrket had’.

Jeg står selv forrest i billedet iført blåstribet T-shirt blandt andre let genkendelige deltagere.

carsten

Beskrivelsen dækker indlysende nok hverken Fredsministerium eller dets afbildede deltagere. Vi deltog på Folkemødet med det budskab, at der var brug for dialog, og at dialog kræver, at man forsøger den svære kunst at forstå sine medmennesker.

Vi kan godt forstå, hvordan politikere har stemt for oprustning og krigsdeltagelse. Men vi er uenige i denne holdning, taler fredsommeligt med dem og prøver at argumentere, så de forhåbentlig stemmer anderledes i fremtiden. Vi tror på, at vi kan opnå større sikkerhed ved dialog end ved oprustning og krig.

Reportagen var skrevet af Jim Lyngvild. Hvis han er uenig med os i vores budskab, er han naturligvis velkommen til at skrive og mene det. Det vil jeg nok kunne forstå og acceptere. Men jeg har svært ved at forstå, at han uden at undersøge det tillægger os så negative personlige egenskaber. Det er ikke kun i fodbold, man skal gå efter bolden og ikke efter manden. Carsten Andersen Bestyrelsesmedlem i Fredsministerium Stenkelbjergvej 41 Tilst Fredsministerium, der er en paraplyorganisation for danske fredsorganisationer og fredsaktivister, var med på Folkemødet på Bornholm.

 

Atomkrig i Europa er blevet mere sandsynlig under den nye kolde krig.

Af Poul Eck Sørensen, Esbjerg Fredsbevægelse

Vestkysten d. 20/6 - 2018

Læserbrev:
De lande, der har atomvåben og NATO-landene, støtter ikke et forbud mod atomvåben, selv om 122 lande i FN d. 7/7 2017 underskrev en historisk traktakt med et forbud mod Atomvåben.

Er vi gode venner med den stærkeste militær magt i verden, er vores sikkerhed garanteret.

Sådan er det ikke længere. USA's militær industrielle kompleks ønsker krige, da det giver øgede indtægter. Våbensalget er steget betragteligt i Mellemøsten. USA er det land i Verden der eksportere flest våben (33% i 2017).

Vi har forpligtiget os til at undgå krige og drab på civile. Krige skaber ikke mere demokrati og bedre livsvilkår. Man kan ikke sige, at Irak er blevet et bedre land at bo i - tværtimod.

Under den gamle kolde krig underskrev USA og Sovjet flere aftaler, der skulle sikre fred i Europa. Nu er det modsat. Der opbygges fjendebilleder på usaglig grundlag, der opsiges aftaler, der bygges baser hele vejen rundt om Rusland. Ruslands militære magt overvurderes stærkt og sidst men ikke mindst, russiske og amerikanske politikker truer INF aftalen. Med INF aftalen blev mellemdistanceraketter i Europa skrottet af Sovjet og USA for at mindske faren for en atomkrig i Europa.

Derfor er det vigtigere end nogen sinde at være med til at støtte op om modstanden mod atomvåben, hvilket du kan gøre i Heerups Have 6. august kl. 20.

Læs artiklen i Vestkysten.

 

Til lokale fredsfolk og fredsgrupper.

Opfordring til at markere modstanden mod atomvåben på Hiroshimadagen den 6. august.

Der er behov for igen at diskutere faren for atomkrig og mobilisere befolkningens modstand mod atomvåben, for faren for atomkrig er igen uhyggeligt reel.

Nye taktiske atomvåben indgår i trusselsbilledet fra USA’s side, og det bliver foregøglet, at atombomber kan bruges regionalt og uden fare for det civile samfund. Dette er fuldstændig forkert. Brug af atomvåben vil under alle omstændigheder have en voldsomt ødelæggende virkning og vil kunne udløse en storkrig. De amerikanske ’mini-nukes’ har en sprængkraft langt større end bomberne, der faldt over Hiroshima og Nagasaki.

Opbygningen af NATO’s missilskjold er en strategi for at kunne starte en atomkrig uden selv at blive udslettet, og det øger faren for udløsningen af atomkrig.

Politikere i den danske regering taler åbent om, at brug af atomvåben er, og fortsat skal være, en del af den militære strategi og en del af den danske hærs udrustning.

Den voldsomme optrapning af konflikten med Rusland, og de aktuelle trusler mod Nordkorea gør helt aktuelt situationen dødsensfarlig.

Et stort flertal i FN har netop vedtaget et forbud mod atomvåben, og en række fremtrædende tidligere politiske og militære ledere advarer om, at faren for en atomkrig, tilsigtet eller ved en fejltagelse, er uacceptabelt høj.

Den danske regering og de øvrige NATO-lande har enten stemt imod initiativet eller undladt at stemme.

Desværre er disse forhold ikke særligt kendte i befolkningen og omtales næsten ikke i pressen.

Det er derfor en opgave for fredsbevægelsen at sætte fokus på krigsfaren og faren for, at atomvåben kan blive brugt i en kommende krig.

Vi opfordrer derfor til, at man lokalt markerer Hiroshima-dagen den 6. august med aktiviteter mod den voksende krigsfare og mod atomvåben, samt at man orienterer pressen om de aktiviteter, man laver.

Kontakt os, hvis I er interesserede, så kan vi dele argumenter og materialer.

Med venlig hilsen

Helge Ratzer og Carsten Andersen for
Århus mod Krig og Terror

Poul Eck Sørensen for Esbjerg Fredsbevægelse,
tlf. 61 67 82 49, e-mail: poul@peaceweb.dk

Se :

Global traktat om forbud mod atomvåben
er blevet vedtaget i FN

Stemmeafgivningen

On the mainstream media coverage of nuclear war risks
and nuclear abolition

Ex-nuke commanders: Talk to North Korea,
open NATO-Russia dialogue

Som pdf-fil

 

STOP FOR OPRUSTNINGEN I NORDEN
Fred skabes med fredelige midler

22-5-2018

Hele Norden oprustes under NATO's ledelse og faren for krig øges. På NATO's forsvarsministermøde i november 2017 blev taget beslutninger der alvorligt truer freden.

Læs udtalelsen - klik her.

Udtalelsen er skrevet i et samarbejde mellem en række deltagere ved demonstrationen mod Aurora-øvelsen i Göteborg i september 2017. Den er ved at blive rundsendt til fredsgrupper i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark og støttes af Nei til NATO i Norge og Nej till NATO, Sverige.

 

 

 

fredsmin

 

To all governments, Members of Parliament and Members of the European Parliament in the Baltic Sea region

Modtaget d. 2/5 - 2018

To all environmental and peace institutions in the Baltic Sea region

CALL FOR THE BALTIC SEA

A SEA OF PEACE

Peace amongst people and protection for the environment!

The Baltic Sea, our vulnerable inland sea, is one of the most trafficked, fragile and polluted seas in the world. On top of numerous environmental problems, rapidly increasing military threats are present in the Baltic Sea.
In addition to the increasing number of permanent troops in the Baltic Sea Region, the number of war exercises has increased. The number of participants and participating countries has also increased. The nature of the exercises has also changed. Before, mainly crisis management was exercised. Nowadays also heavily armed and well equipped troop clashes are simulated, as well as nuclear warfare. Furthermore, the number of airspace violations and dangerous close by flights escalated in the summer of 2017.

Military exercises that include thousands and even tens of thousands of participants, and that are arranged several times a year by both western countries and Russia, dramatically add to the tensions between the western countries and Russia and contribute to the environmental pollution in the area. The exercises are a threat to world peace and a waste of valuable resources which should be used to tackle existing and future environmental challenges.

Extensive exercises like the ones that took place in 2017; Arctic Challenge, Northern Coast, Aurora and Zapad, may also lead to situations where mistakes happen. Such mistakes can have disastrous consequences.

An additional threat is the modernization of nuclear weapons that according to many war analysts and peace researchers lowers the threshold for their use. On top of the nuclear warheads of Great Britain and France, the U.S. has nuclear warheads positioned in Europe. Russia has nuclear warheads on the Russian mainland and most likely nuclear capable missiles in Kaliningrad.

It must also be taken into consideration that at the coasts of the Baltic Sea there are several nuclear power plants and other nuclear industry complexes posing huge danger in situations of great military stress like big war exercises or situations of conflict or war.

Finally the Baltic Sea is also threatened by heritage from previous wars, amongst others thousands of tons of explosives and chemical weapons that were dumped during World War I, as well as bombs, mines and other war material, estimated to several hundred thousand tons that were dumped after World War II.

We – who have signed this call:

• Call upon all governments in every country around the Baltic Sea to use their financial means to save the Baltic Sea instead of financing armament and other environmentally polluting activities!

• Intend to create debate about the military threats in the Baltic Sea area. We want to engage politicians, peace institutes, peace researchers, artists, well known personalities, non-governmental organizations and socially engaged citizens in the whole Baltic Sea area to take part in our project to make the Baltic Sea a SEA OF PEACE – peace amongst people and protection for the environment!

Se hele henvendelsen med alle organisationerne.

Sidens top.

THE MILITARIZATION
OF THE BALTIC SEA

A THREAT TO WORLD PEACE

Compiled in November 2017
By Ulla Klötzer and Lea Launokari

Læs deres analyse og vurdering her.

 

 

STOP AGGRESSIONEN MOD SYRIEN!

Vedtaget på Århus mod Krig og Terrors årsmøde
d. 17. april 2018.

Bragt i Arbejderen d. 20/4 - 2018

Natten til lørdag d. 14. april blev et koordineret militært angreb på Syrien sat ind fra USA, Storbritannien og Frankrig. Tre mål blev ramt af krydsermissiler. Dansk militær tog ikke del i selve aktionen, men regeringen gav inden angrebet sin ubetingede opbakning til en militær aktion, uanset hvilken form den måtte tage.

Angrebet blev sat ind efter at vi gennem de vestlige medier igen og igen har hørt, at der har fundet et giftangreb sted i det østlige Ghouta i Syrien, som den syriske præsident Assad angiveligt skulle stå bag.
Vi spørger: Med hvilken begrundelse skulle man rationelt kunne forestille sig, at netop Syriens leder Assad skulle stå bag et sådant angreb umiddelbart efter at det syriske militær og de assisterende styrker havde vundet det østlige Ghouta tilbage?
Der findes da heller ikke nogen form for dokumentation eller beviser der peger på regeringen som den skyldige. Her er tale om en ren påstand.

Vi genkender metoden fra Irak-krigens start. Også her lød det fra en dansk regering:
’Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved’.

Nu er løgnen kendt, Irak havde ikke masseødelæggelsesvåben – der var tale om konstruerede efterretninger, der skulle retfærdiggøre USA’s og allieredes krig.
Krigen blev ført, og med ufattelige skader til følge. Et ødelagt land, opblomstring af terrorisme og millioner på flugt blev konsekvensen. Nu ser vi igen USA’s internationale lovløshed, og atter en dansk regering der blindt følger efter uden hensyn til moral eller internationale konventioner. Danske politikere, såvel som EU og NATO er med deres opbakning medskyldige i et ulovligt krigsangreb.

En militær optrapning er yderst farlig og på ingen måde i fredens interesse. Det er tværtimod et åbent brud på folkeretten, når de angribende lande gennemfører et militært overfald på en suveræn nation uden at være dækket ind under FN’s konventioner, der kun tillader krig i tilfælde af selvforsvar eller når FN’s sikkerhedsråd giver et mandat.

Syrien er hårdt ramt af 7 års krig. Det må stoppe nu. Syrerne har ret til fred og mulighed for at genopbygge deres land uden endeløs krig.
Angrebet på Syrien betegnes af Trump som et enkeltstående angreb, en afstraffelse. Men ingen kan vide sig sikker mod at angrebet ikke gentages og måske gøres endnu mere omfattende i en næste omgang.

Man gambler med verdensfreden. En optrapning af situationen i Syrien kan være den gnist der kan udløse en uoverskuelig og ufattelig farlig storkrig.

Lad Syrien styre sin egen skæbne og fremtid, som en selvstændig nation har krav på.
Vi ønsker fred i verden og opfordrer alle til at tage afstand fra den igangværende aggression mod Syrien.

Nej til militær optrapning!
Stop dansk krigsdeltagelse!

Sidens top.

 

Stop de krigsgale!

v/Poul Eck Sørensen for Esbjerg Fredsbevægelse
d. 16/4 - 2018 - sendt til Politiken og derefter til information, som ikke kunne tage dette læserbrev.

Det er helt grotesk, at en dansk statsminister udtaler, at det er i orden at angribe mål i Syrien, på en formodning om, at Assad står bag angreb med giftgas.

Mange politikere i Danmark er af den opfattelse, at vi blot skal gøre som USA gerne vil have, så vi er sikre på deres støtte.

Det giver bedst mening, at det er Al-Qaeda i Damaskus forstaden Douma der står bag, da de er presset, hvorimod Assad er ved at får nedkæmpet Al-Qaeda som sender mortérer ind over Damaskus fra forstaden Douma. Medierne omtaler Al-Qaeda som oprører, men Al-Qaeda har ikke befolknings opbakning, Al-Qaeda har deres egen dagsorden for Syrien.

D. 6. maj 2013 kunne Washington Times fortælle at ofrene for et Sarin angreb udtalte at det formentlig var oprørerne der stod bag.

NATO's egne vedtægter – se artikel 1 i Den Nordatlantiske Traktat:
Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler ...

eller dansk lov Traktat om Afkald paa krig.
Artikel I. ...at de fordømmer Tilflugt til Krig til Løsning af mellemfolkelige Uoverensstemmelser og giver i deres indbyrdes Forhold Afkald paa Krigen som et Redskab for national Politik.

1. verdenskrig blev startet fordi 2 mennesker blev dræbt. Dette burde være et anliggende for politiet ikke for militæret. Det burde have været muligt at løse med forhandlinger. Her blev ca. 6,5 mio civile dræbt og ca. 9,7 mio soldater dræbt.

Eller Irak krigen med 1 mio dræbte, som startede på en løgn fabrikeret af CIA.

Viser historien ikke med al tydelighed, at hurtige beslutninger uden grundig undersøgelse af, om problemer kan løses fredeligt, er meget farlige.

USA har brugt rødt og hvidt fosfor og radioaktiv ammunition i Irak, så der i rigtig mange år vil fødes børn med defekter.
I Vietnam fødes stadig børn med defekter efter USA's brug af Agent Orange i Vietnamkrigen.
USA er det land der -trods forbud mod kemiske våben- har Verdens største lager af kemiske våben.

Når vi handler uden at undersøge, skaber vi fare for øget kold krig og terrorisme.

Sidens top.

 

Vi er tættere på en atomkrig end nogensinde

Jeg kan godt forstå det, hvis du tænker. Det er for langt ude. Men prøv at læse artiklen fra New York Times d. 16/1 – 2018: ”Pentagon Suggests Countering Devastating Cyberattacks With Nuclear Arms.”
Her beskrives hvordan Pentagon, hvis USA bliver udsat for et voldsomt cyberangreb, foreslår, at man må kunne straffe med atomvåben.
Man har ikke beviser på et cyberangreb fra Rusland, men det nævnes så tit, at det efterhånden er blevet en sandhed alligevel.
Tanken om en begrænset atomkrig mod Rusland var jo årsagen til at præsident George W. Bush i 2001 opsagde den såkaldte ABM-traktat fra 1972, traktaten for anti-ballistiske missiler. Herefter har USA placeret anti-missilsystemer rundt om Rusland, da man i USA tror, at man på den måde kan ramme Rusland med atomvåben uden selv at blive ramt af dem. Siden opsigelsen af ABM-traktaten har USA bygget sin atomdoktrin på NUTS, Nuclear Use Theory.
Våbenindustrien og private hærenheder skal tjene penge og de er ligeglade med menneskeliv, blot de kan sælge flest mulige våben og det kræver bestikkelse og krig (kilde f.eks. filmen: The Shadow World http://filmcentralen.dk/alle/film/shadow-world-bag-om-den-internationale-vabenhandel#), så derfor nedsættes tærsklen for, hvornår en krig / atomkrig kan startes.
Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg Fredsbevægelse.

Jyske Vestkysten d. 5/2 - 2018 - klik her

Bragt i Arbejderen d. 13/2 - 2018

 

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4